VI Bydgoszcz Cup U-20 rocz.1993/94 Bydgoszcz 28-30.IX.2012
Dodane przez zibi dnia Padziernik 02 2012 09:05:00
 W miniony weekend KK Astoria Bydgoszcz przy wspó³udziale MKS Novum Bydgoszcz zorganizowa³a ju¿ VI edycjê Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Ch³opców "Bydgoszcz Cup". Tym razem do walki o koñcowy triumf przyst±pi³o piêæ zespo³ów walcz±cych w kategorii Juniora Starszego. Po trzech dniach rywalizacji najlepsz± dru¿yn± okaza³ siê Basket Kwidzyn.
Rozszerzona zawarto newsa
 KLUB KOSZYKARSKI ASTORIA BYDGOSZCZ Zaprasza na VI Ogólnopolski Turniej Koszykówki Juniora Starszego – Bydgoszcz CUP 2012

W miniony weekend KK Astoria Bydgoszcz przy wspó³udziale MKS Novum Bydgoszcz zorganizowa³a ju¿ VI edycjê Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Ch³opców "Bydgoszcz Cup". Tym razem do walki o koñcowy triumf przyst±pi³o piêæ zespo³ów walcz±cych w kategorii Juniora Starszego. Po trzech dniach rywalizacji najlepsz± dru¿yn± okaza³ siê Basket Kwidzyn.

Zwyciêska dru¿yna zanotowa³a komplet wygranych, choæ mecz z Astori± rozstrzygnê³a na swoj± korzy¶æ zaledwie dwoma oczkami. Nasza dru¿yna wygrywaj±c dwa pojedynki zakoñczy³a turniej na 3. miejscu. Poni¿ej komplet wyników oraz koñcowa klasyfikacja:
 
 
 Novum – W³oc³awek 62:90
 
Kwidzyn – Astoria 86:84
 
W³oc³awek – Zielona Góra 69:60
 
Astoria – Novum 86:63
 
Novum – Kwidzyn 69:94
 
Zielona Góra – Astoria 68:75
 
Astoria – W³oc³awek 72:99
 
Kwidzyn – Zielona Góra 86:72
 
 Novum – Zielona Góra 77:87
 
W³oc³awek – Kwidzyn 62:78
 
KOLEJNO¦Æ KOÑCOWA

1.MTS Basket Kwidzyn
2.Portofino – AKM W³oc³awek
3.KK Astoria Bydgoszcz
4.Zastal Zielona Góra
5.MKS Novum Bydgoszcz