II Memoria³ im. H. Lenczewskiego rocz.1997/98 Bia³ystok 5-7.X.2012
Dodane przez zibi dnia Padziernik 24 2012 11:00:00
 W dniach 05-07.10.2012 r. odby³ siê II Memoria³ im. Henryka Lenczewskiego Kadetów r. 97

Wyniki, klasyfikacje,  wyró¿nienia oraz fotki dru¿yn
Rozszerzona zawarto newsa
 II MEMORIA£U IM. HENRYKA LENCZEWSKIEGO KADETÓW R. 97
BIA£YSTOK W DNIACH 05-07.10.2012 R.


W dniach 05-07.10.2012 r. odby³ siê I Memoria³ im. Henryka Lenczewskiego Kadetów r. 97

Zawody odby³y siê w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 15 w Bia³ymstoku systemem „ka¿dy z ka¿dym”. TABELA KOÑCOWA


1. MKS OCHOTA WARSZAWA
2. MKS TRUSO ELBL¡G
3. UKS GIMBASKET 15 BIA£YSTOK
4. MKS START LUBLIN
5. MTS ZAMBRÓW
6. LZS OSTROWIANKA OSTRÓW MAZ.WYNIKI:

UKS GIMBASKET B-STOK – LKS OSTROWIANKA   74 : 19
MTS ZAMBRÓW  – MKS  START LUBLIN  38 : 101
MKS OCHOTA WARSZAWA – MKS TRUSO ELBL¡G  52 : 33
LKS OSTROWIANKA  – MKS TRUSO ELBL¡G  24 : 117
UKS GIMBASKET B-STOK  – MKS START LUBLIN   59 : 43
MTS ZAMBRÓW  – MKS OCHOTA WARSZAWA  42 : 93
UKS GIMBASKET B-STOK – MKS TRUSO ELBL¡G  42 : 53
LKS  OSTROWIANKA  – MTS  ZAMBRÓW   45 : 82
MKS OCHOTA WARSZAWA – MKS START  LUBLIN  67 : 57
UKS GIMBASKET  B-STOK – MTS  ZAMBROW   59 : 40
MKS OCHOTA WARSZAWA – LKS OSTROWIANKA   75 : 33
MKS START LUBLIN    – MKS TRUSO ELBL¡G  77 : 76
MKS START  LUBLIN  – LKS OSTROWIANKA   99 : 20
MKS TRUSO ELBL¡G   – MTS ZAMBRÓW   86 : 41
UKS GIMBASKET B-STOK – MKS OCHOTA WARSZAWA  50 : 56

Organizatorzy nagrodzili wyró¿niaj±cych siê zawodników.

MVP turnieju – Mateusz Rogucki
Król strzelców – Bartosz Majewski

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach;

1. UKS „GIMBASKET” BIA£YSTOK – Mateusz Just
2. MKS OCHOTA WARSZAWA – Micha³ Bieñko
3. MKS TRUSO ELBL¡G – Mateusz Czechowski
4. MKS START LUBLIN – Bogumi³ Duda
5. MTS ZAMBGÓW – Adrian Gawrychowski
6. LZS OSTROWIANKA OSTRÓW MAZ. – Micha³ Grabowski

FOTKI-DRU¯YN