XIX Puchar Prezydenta RP rocz.1998 Stargard Szczeciñski 30.XI- 2.XII.2012
Dodane przez zibi dnia Grudzie 05 2012 12:01:00
 XIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocz.1998
O PUCHAR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30.11 - 02.12.2012r.

PODSUMOWANIE TURNIEJU


Rozszerzona zawarto newsa
 XIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW rocz.1998
O PUCHAR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STARGARD SZCZECIÑSKI    30.11. - 2.12.2012 r.

Mecze rozgrywane by³y na:
-Hali O¶rodka Sportu i Rekreacji
-sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Budowlano-Technicznych 
-sali Zespo³u Szkó³ nr 2
Ogólnie rozegrano 20 meczów.
Uroczyste otwarcie i zakoñczenie turnieju odby³o siê na Hali OSiR.

WYNIKI MECZÓW GRUPOWYCH:

MOS Stargard -  MKS Hetman Stargard 79:12
MOS Stargard - SKS Kotwica Ko³obrzeg   34:25
SKM Zastal Zielona Góra - MKKS ¯ak Koszalin  58:50
MKK Pyra Poznañ -    UKS 7 Trefl Sopot  94:31
SKM Zastal Zielona Góra - MKK Pyra Poznañ  65:50
MKKS ¯ak Koszalin - UKS 7 Trefl Sopot 105:50
SKK Kotwica Ko³obrzeg - UKS Mikst Miêdzychód   52:43
MKS Hetman Stargard - UKS Mikst Miêdzychód  30:63
MKK Pyra Poznañ - MKKS ¯ak Koszalin  40:46
SKM Zastal Zielona Góra - UKS 7 Trefl Sopot   75:33
MKS Hetman Stargard - SKK Kotwica Ko³obrzeg  24:62
MOS Stargard - UKS Mikst Miêdzychód  91:45

PLAY-0FF V-VIII; UKS 7 Trefl Sopot - UKS Mikst Miêdzychód 42:44
PLAY-0FF V-VIII; MKS Hetman Stargard - MKK Pyra Poznañ 19:91

I PÓ£FINA£: MOS Stargard -   MKKS ¯ak Koszalin 58:48
II PÓ£FINA£: SKM Zastal Zielona Góra - SKK Kotwica Ko³obrzeg  61:32

MECZE O MIEJSCA:

mecz o  miejsce VII  MKS Hetman Stargard - UKS 7 Trefl Sopot  36:40
mecz o miejsce V  MKK Pyra Poznañ - UKS Mikst Miêdzychód  78:29
mecz o miejsce III MKKS ¯ak KOszalin - SKS Kotwica Ko³obrzeg 47:44
FINA£:
MOS Stargard Szczeciñski -  SKM Zastal Zielona Góra 49:41                         

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 MOS Stargard   trener Kamil Kurkianiec   
2 SKM Zastal Zielona Góra   trener Micha³ Siwicki
3 MKKS ¯ak Koszalin    trener Zbigniew Pietrzak
4 SKS Kotwica Ko³obrzeg    trener Pawe³ Jasiñski 
5 MKK Pyra Poznañ            trener Katarzyna Tomczak
6 UKS Mikst Miedzychód    trener Jacek Cejba
7 UKS 7 Trefl Sopot     trener  Arkadiusz Moras 
8 MKS Hetman Stargard rocz.1999 trener Przemys³aw Mardosiewicz


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE

 MVP Najlepszy zawodnik turnieju: Hubert Przybylski MOS Stargard Szczeciñski

Król strzelców: Marek Lewandowski MKK Pyra Poznañ

Puchar FAIR PLAY: MKK PYRA POZNAÑ

PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:

Adrian Knasiak   - SKM Zastal Zielona Góra
Robert Radzikowski  - MOS Stargard
Krzysztof Bober   - ¯ak Koszalin
Kacper Traczyk    - SKM Zastal Zielona Góra
Marek Lewandowski  - MKK Pyra Poznañ

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU:

Grzegorz Koczorowski
  - MOS Staragrd
Kacper Haberka - SKS Kotwica Ko³obrzeg
Wiktor Bednarek  - ¯ak Koszalin
Alan Suski  - SKK Kotwica Ko³obrzeg
Dawid Zachcia³  - UKS Mikst Miedzychód


 ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI PRZEZ SWOICH TRENERÓW:

Alan Starovoitov - SKM Zastal Zielona Góra
Oskar Waszczyk - MKKS ¯ak Koszalin
Maciej Waraczyñski - MKK Pyra Poznañ
Pawe³ Samson - UKS 7 Trefl Sopot
Marcel Korolczuk - SKS Kotwica Ko³obrzeg  
Grzegorz Martin - UKS Mikst Miêdzychód
Filip Olczyk - MKS Hetman Stargard
Grzegorz Koczorowski  - MOS Stargard


Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pami±tkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez Urz±d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim.

Ze sportowym pozdrowieniem

O r g a n i z a t o r z y


FOTO-BEATA