TURNIEJ M£ODZIKÓW rocz. 99 Z OKAZJI DNIA NIEPODLEG£O¦CI Piaseczno 9-11.XI.2012
Dodane przez zibi dnia Listopad 10 2012 00:00:00
 Wyniki Turnieju z okazji Dnia Niepodleg³o¶ci, który odby³ siê w dniach 9 - 11 listopada br. Zwyciêzc± turnieju zosta³a dru¿yna MKS Piotrówka Radom, kolejne miejsca zajê³a MKS Polonia Warszawa i MKS Pruszków.


Rozszerzona zawarto newsa
 TURNIEJ M£ODZIKÓW 99 Z OKAZJI DNIA NIEPODLEG£O¦CI
09-11 .11. 2012 r


WYNIKI  SPOTKAÑ
MUKS  Piaseczno – MKS Pruszków     66:64 
MKS Ochota Warszawa – UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 67:26 
MKS  Piotrówka Radom – MUKS  Piaseczno   75:63
MKS Polonia Warszawa – MKS Ochota  Warszawa  72:45
MKS Piotrówka Radom – MKS  Pruszków    62:65
MKS Polonia Warszawa – UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 69:37
MKS Piotrówka  Radom – MKS Ochota Warszawa 111:20 
MKS Polonia  Warszawa – MKS  Pruszków     58:51

 

o miejsca  5-6  MUKS  Piaseczno – UKS Gim 92 Ursynów  62:33
o miejsce 3-4  MKS Pruszków – MKS  Ochota  Warszawa  63:26
o miejsce 1-2  MKS Piotrówka Radom – MKS Polonia Warszawa 105:45

 

KLASYFIKACA  KOÑCOWA


1.MKS PIOTRÓWKA  RADOM
Bart³omiej  ¯UK ; Aleksander  WOLSZCZAK ;  Kacper  WIERZGA£A ; Patryk LIS
Patryk  WO¬NIAK ; Norbert  ZIÓ£KO ; Sebastian  KOTOWSKI ; Dawid  GOZUS
Kamil  WANIEWSKI ; Wojciech  NOWAK ;Miko³aj KRAKOWIAK ; Jakub PLATOS
Trener :  Dawid  MAZUR
2. MKS  POLONIA  WARSZAWA
3. MKS PRUSZKÓW
4.MKS  OCHOTA  WARSZAWA
5.MUKS  PIASECZNO
6. UKS  GIM  92  URSYNÓW  WARSZAWA

Najlepszy   zawodnik   turnieju

Jakub  P£ATOS /  MKS  PIOTRÓWKA  RADOM /