XXI Puchar £om¿yczki rocz.2000 £om¿a 23-25.XI.2012
Dodane przez zibi dnia Listopad 22 2012 18:00:00
 XXI MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINI KOSZYKÓWKI o PUCHAR £OM¯YCZKI
dla PKS SOKÓ£ GRODNO
Rozszerzona zawarto newsa
W dn.23-25.XI.12 w £om¿y odbêdzie siê jeden z  najstarszych turniejów w Polsce
XXI  MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINI KOSZYKÓWKI o PUCHAR £OM¯YCZKI
dla Ch³opców rocznik 2000 i m³odsi
 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. PKS SOKÓ£ GRODNO
2. UKS JAR ELBL¡G
3. UKS £OM¯YCZKA 10 £OM¯A
4. UKS NENUFAR 5 E£K
5. UKS DZIEWI¡TKA £OM¯A
6. SP OLSZTYNEK
¬RÓD£O-NENUFAR-5-E£K