Turnieje
Dodane przez zibi dnia Stycze 05 2013 00:00:00

Rozszerzona zawarto newsa
Wyniki pierwszej sondy

SONDA
TOP 5 Najlepszy organizator Turniejów - WYBIERZ 5
E. Traskowski E£K (70)7%7%
A. Sinielnikow BIA£YSTOK (260)26%26%
G Siemieniec WIELICZKA (49)5%5%
T Dudziñski POZNAÑ (27)3%3%
A Kwa¶niewski GDAÑSK (20)2%2%
A. Mikruta KATOWICE (42)4%4%
P. Szczurewski DZIA£DOWO (28)3%3%
P. Piecuch KRAKÓW (25)3%3%
J. Krasowski ELBL¡G (14)1%1%
W. Kamiñski £OM¯A (22)2%2%
R. Janiszewski ¯YRARDÓW (46)5%5%
M. G³adys³aw WROC£AW (48)5%5%
Z. Próchnicki BYDGOSZCZ (31)3%3%
J. Kosobucki NIDZICA (13)1%1%
T. Wokulski WARSZAWA (29)3%3%
T. Gutowski STARGARD S (60)6%6%
Szczepanowski GNIEZNO (18)2%2%
Z. Jarosz PRUSZKÓW (33)3%3%
G. Owczarek BYDGOSZCZ (121)12%12%
Z. Kasyk... NOWY TARG (44)4%4%

£±cznie oddano 1000 g³osów


TOP 5 Najlepszy organizator Turniejów - WYBIERZ 5
W³oc³awek Cup TKM (75)15%15%
Gdañsk Dela Salle (87)17%17%
Wroc³aw WKK (56)11%11%
Bia³ystok SP 47 (66)13%13%
Olsztynek (10)2%2%
Koszalin (16)3%3%
Rawicz (11)2%2%
Osieczna (7)1%1%
Warszawa Ursynów (24)5%5%
Cieszyn MOSiR (19)4%4%
Wis³a GTK (13)3%3%
Kraków Korona (11)2%2%
Grójec (13)3%3%
¯ary Chromik (10)2%2%
Zabrze MKS (17)3%3%
Gdynia GTK (30)6%6%
Kielce MKK MDK (9)2%2%
Ko³obrzeg Baltic (10)2%2%
Barcin Pa³uki (5)1%1%
Warszawa Olesiewiczów (23)4%4%

£±cznie oddano 512 g³osów