Ranking PZKosz Top-32 dziewcz±t i ch³opców ur. w 1998 i 1999
Dodane przez zibi dnia Stycze 23 2013 19:06:14
Nie tak dawno PZKosz og³osi³ ranking Top-32 dziewcz±t i ch³opców ur. w 1998 i 1999 roku (kolejno¶c na li¶cie alfabetyczna). Nie wiemy jakimi kryteriami kierowali siê osoby które ustali³y tak± listê. Nie wiemy w jakim celu jest zrobiony ten ranking. Informacje o rankingu PZKosz znale¼li¶my w sieci.Rozszerzona zawarto newsa
Nie tak dawno PZKosz og³osi³ ranking Top-32 dziewcz±t i ch³opców ur. w 1998 i 1999 roku (kolejno¶c na li¶cie alfabetyczna). Nie wiemy jakimi kryteriami kierowali siê osoby które ustali³y tak± listê. Nie wiemy w jakim celu jest zrobiony ten ranking. Informacje o rankingu PZKosz znale¼li¶my w sieci.


CH£OPCY lista alfabetyczna

Lp. Nazwisko Imiê Data ur. Wys. cia³a Pozycja Nazwa klubu Miejscowo¶æ Województwo Trener klubowy

1 Bartliczek Mateusz 01-03-1998 192 3/4 KS MOSiR Cieszyn ¶l±skie J. Bartoliczek
2 Bednarczyk Wiktor 19-11-1998 190 3 MKKS ¯ak Koszalin zachodniopomorskie Z. Pietrzak
3 Bogusz Sebastian 01-01-1998 186 1/2 ZKS Unia Tarnów ma³opolskie J. Stawarz
4 Bo¿enko Sebastian 30-05-1998 180 1/2 Niwa O¶wiêcim ma³opolskie W. Porêbski
5 Dylicki Tomasz 02-03-1998 190 4 GKS Korsarz Gdañsk pomorskie A. Kwa¶niewska
6 German Julian 10-02-1998 190 3/4 UKS Jedynka Pelplin pomorskie B. Bielñski
7 Gude³ajtis Kuba 01-04-1998 187 2/3 MKK Pyra Poznañ wielkopolskie K. Tomczak
8 Idêæ Krystian 19-01-1998 190 3/4 KS Korona Kraków ma³opolskie W. Bychawski
9 Kamiñski Micha³ 21-01-1998 196 3/4 £KS KM £ód¼ ³ódzkie P. Zych
10 Komenda Rafa³ 05-06-1998 195 3/4 TKM W³oc³awek kujawsko-pomorskie K. Tomaszewski
11 Kurpisz Miko³aj 03-05-1998 195 4 Basket Team Opalenica wielkopolskie A. Ziobro
12 Majka Wiktor 08-11-1998 182 1/2 UKS Gimbasket 2 Przemy¶l podkarpackie J. Kolis
13 Matuszczak Bartosz 16-03-1998 195 4 KS Pogoñ Ruda ¦l±ska ¦l±skie S. Wêgiel
14 Nowak Przemys³aw 17-05-1998 200 4/5 MKK Pyra Poznañ wielkopolskie K. Tomczak
15 Oleksiñski Dawid 19-05-1998 195 4 WKK Wroc³aw dolno¶l±skie M. Mazur
16 Pietras Bart³omiej 28-02-1998 200 4 TKM W³oc³awek kujawsko-pomorskie K. Tomaszewski
17 Rutkowski Dominik 25-06-1998 190 2/3 WKK Wroc³aw dolno¶l±skie W. Mazur
18 Sasik Micha³ 24-02-1998 201 4/5 WKS ¦l±sk Wroc³aw dolno¶l±skie J. Kolis
19 Skoczylas E m i l 10-03-1998 190 3/4 UKS Gimbasket 2 Przemy¶l podkarpackie K. M³ot
20 S³upek Micha³ 21-01-1998 196 4/5 GTK Gdynia pomorskie M. Mróz
21 Szczypiñski Mateusz 08-05-1998 182 1/2 WKK Wroc³aw dolno¶l±skie M. Mazur
22 Sznajder Micha³ 13-02-1998 194 4 WKK Wroc³aw dolno¶l±skie M. Mazur
23 Szurzyñski A d a m 27-05-1998 198 4/5 GKS Korsarz Gdañsk pomorskie A. Kwa¶niewska
24 ¦ciborek Micha³ 11-01-1998 192 3/4 UKS GIM 92 Ursynów Warszawa mazowieckie J. £ukasiewicz
25 Wo³owski Bart³omiej 18-06-1998 175 1 £KS KM £ód¼ ³ódzkie P. Zych
26 Wantuch Jakub 25-06-1998 190 3/4 GTK Gdynia pomorskie M. Mróz
27 Waraczyñski Maciej 05-08-1998 197 4/5 MKK Pyra Poznañ wielkopolskie K. Tomczak
28 Wilczek Dominik 16-07-1999 186 3 WKS ¦l±sk Wroc³aw dolno¶l±skie K. Kolis
29 Wiszomirski Marcin 28-04-1998 195 3/4 MKS Polonia Warszawa mazowieckie £. £oboda
30 Wojciechowski Sebastian 22-01-1998 180 1 Junior Basket Katowice ¶l±skie j. Jakubiec
31 Wysocki Olaf 16-01-1998 199 4/5 UKS 11 Warszawa mazowieckie M. Tomaszewski
Za³ucki Aleksander 25-07-1998 180 1/2 GTK Gdynia pomorskie M. Mróz

DZIEWCZYNY  - lista alfabetyczna

Lp. Nazwisko Imiê Data ur. Wys. cia³a Pozycja Nazwa klubu Miejscowo¶æ Województwo Trener klubowy

1 Bacik Ewa 1998.04.20 184 4-5 UKS MOSM Bytom ¶l±skie R. Kuciñski
2 Gwizda³a Natalia 1998.05.08 178 3 MUKS WSG Bydgoszcz kujawsko-pomorskie K. Janik
3 Gzinka Natalia 1998.06.18 177 3 Widzew £ód¼ ³ódzkie A. Chodera
4 Ja¼wiñska Aleksandra 1998.12.11 164 1-2 KS JAS-FBG Sosnowiec ¶l±skie J. Szewczyk
5 Kaczmarczyk Aleksandra 1999.01.12 180 5 UKS Bryza Kolbudy pomorskie J. Sienkiewicz
6 Kocaj Katarzyna 1998.03.05 186 4-5 KS Korona Kraków ma³opolskie P. Pasieczny
7 Kozie³ Monika 1998.12.15 176 4 TS Wis³a Kraków ma³opolskie M. Starowicz
8 Kudelska Anna 1998.03.27 168 1 Widzew £ód¼ ³ódzkie A. Chodera
9 Kukier Dorota 1998.10.12 180 4 KS JAS-FBG Sosnowiec ¶l±skie J. Szewczyk
10 Lubiñska Pola 1998.09.16 174 3 MKS Têcza Leszno wielkopolskie A. Zachacz
11 £achacz Barbara 1998.09.08 163 1 UKS Basket Zgorzelec dolno¶l±skie R. Malec
12 Maciejewska Agata 1998.05.21 168 1 UKS Basket Aleksandrów £ódzki ³ódzkie T. Rospara
13 Marcinkowska Marta 1998.06.08 180 4 GKS Korsarz Gdañsk pomorskie A. Kwa¶niewska
14 Moñko Aleksandra 1998.09.21 180 3 KKS Olsztyn warmiñsko-mazurskie A. Szt±berska
15 Musielak Patrycja 1999.01.13 169 2-3 KS Szprotavia Szprotawa lubuskie R. Szwaja
16 Nied¼wiedzka Klaudia 1998.12.24 182 5-4 WKK Wroc³aw dolno¶l±skie M. Smekta³a-Siek
17 Niemojewska Julia 1998.06.16 163 1 UKS Trójka ¯yrardów mazowieckie P. Wac³awek
18 Nitkiewicz Marta 1998.02.18 173 2-3 UKS Trójka ¯yrardów mazowieckie P. Wac³awek
19 Nowakowska Weronika 1998.06.23 169 2 UKS Trójka ¯yrardów mazowieckie P. Wac³awek
20 Omelan Karolina 1998.09.06 188 5 MKS Truso Elbl±g warmiñsko-mazurskie M. Ko³acka
21 Ostasiewicz Angelika 1998.01.20 168 2-1 KS Korona Kraków ma³opolskie P. Pasieczny
22 Papiernik Weronika 1998.05.04 174 1 MUKS WSG Bydgoszcz kujawsko-pomorskie K. Janik
23 Plener Oliwia 1998.09.21 178 1-2 UKS Bryza Kolbudy pomorskie M. W³odarski
24 Podkañska Karolina 1998.11.09 179 3 MKS Zabrze ¶l±skie B. Nossol-Szyd³owska
25 Preihs Weronika 1999.09.24 170 2-1 MUKS WSG Bydgoszcz kujawsko-pomorskie K. Janik
26 Stasiak Klaudia 1998.03.21 183 4-5 UKS Trójka ¯yrardów mazowieckie P. Wac³awek
27 Stefañska Dominika 1998.07.09 165 1 GTK Gdynia pomorskie L. Szwecowa
28 Tatar Maria 1998.02.10 175 1 TS Wis³a Kraków ma³opolskie M. Starowicz
29 Walkowiak Maja 1998.04.04. 181 5 KS Szprotavia Szprotawa lubuskie R. Szwaja
30 Wdowiuk Marta 1998.02.05 179 3 KS Odra Brzeg opolskie A. Golda
31 Wo¼niak Weronika 1998.09.25 177 3 UKS Olimp Rawicz wielkopolskie L. Pietraszek
32 Zdrowska Izabela 1998.01.02 178 4 UKS £apa £apy podlaskie D. Rydzewski