Puchar Burmistrza Wrze¶ni rocz.1998 Wrze¶nia 24-26.V.2013
Dodane przez zibi dnia Maj 26 2013 05:04:00
 TURNIEJU KADETÓW WE WRZE¦NI
Z okazji 112 Rocznicy Strajku Dzieci Wrzesiñskich
pod honorowym patronatem Marsza³ka woj. Wielkopolskiego p. Marka Wo¼niaka. W turnieju wziê³o udzia³ 80 zawodników z 8 dru¿yn podzielonych na dwie grupy. W trzydniowym turnieju rozegrano 20 spotkañ, przyznano nagrody i statuetki dla 7 wyró¿niaj±cych siê zawodników.

Rozszerzona zawarto newsa
TURNIEJU KADETÓW WE WRZE¦NI
z okazji 112 Rocznicy Strajku Dzieci Wrzesiñskich
pod honorowym patronatem Marsza³ka woj. Wielkopolskiego
p. Marka Wo¼niaka. W turnieju wziê³o udzia³ 80 zawodników z 8 dru¿yn podzielonych na dwie grupy. W trzydniowym turnieju rozegrano 20 spotkañ, przyznano nagrody i statuetki dla 7 wyró¿niaj±cych siê zawodników.

Wszyscy zawodnicy oraz trenerzy otrzymali okoliczno¶ciowe koszulki.


Grupa A
Rawia Rawicz – Astoria Bydgoszcz 49-36
UKS 11 Warszawa – Novum Bydgoszcz 64:34
Rawia Rawicz – UKS 11 Warszawa 32:70
Astoria Bydgoszcz – Novum Bydgoszcz 58:50
UKS 11 Warszawa – Astoria Bydgoszcz 73:27
Rawia Rawicz – Novum Bydgoszcz 38:46

Kolejno¶æ w grupie

Grupa B
MKS Wrze¶nia – Start £ód¼ 68:33
WKK Wroc³aw – Kadra woj. Kujawsko – Pomorskiego 61-39
Kadra woj. Kujawsko – Pomorskiego - Start £ód¼ 60:44
MKS Wrze¶nia - WKK Wroc³aw 48:46
WKK Wroc³aw – Start £ód¼ 73:31
MKS Wrze¶nia - Kadra woj. Kujawsko – Pomorskiego 59:57

Kolejno¶æ w grupie:
1. MKS Wrze¶nia
2 WKK Wroc³aw
3 Kadra woj. Kujawsko – Pomorskiego
4 Start £ód¼

I Pó³fina³: WKK Wroc³aw – UKS 11 Warszawa 45:48
II Pó³fina³: MKS Wrze¶nia – Rawia Rawicz 70:49
PLAY-OFF 5-8: Kadra woj. Kujawsko – Pomorskiego – Astoria Bydgoszcz 50:46
PLAY-OFF 5-8: Novum Bydgoszcz – Start £ód¼ 64:32

Mecze o miejsca

o 7 miejsce: Astoria Bydgoszcz - Start £ód¼ 44:35
o 5 miejsce: Kadra woj. Kujawsko – Pomorskiego - Novum Bydgoszcz 45:40
o 3 miejsce: WKK Wroc³aw – Rawia Rawicz 77:26
Fina³: MKS Wrze¶nia – UKS 11 Warszawa 37:73

Kolejno¶æ koñcowa turnieju:

1 UKS 11 Warszawa
2 MKS Wrze¶nia
3 WKK Wroc³aw
4 Rawia Rawicz
5 Kadra woj. Kujawsko – Pomorskiego
6 Novum Bydgoszcz
7 Astoria Bydgoszcz
8 Start £ód¼

Wyró¿nienia indywidualne

MVPMateusz Waraksa – UKS 11 Warszawa
Najlepszy obroñcaPiotr Prêtkowski – MKS Wrze¶nia

Pierwsza pi±tka turnieju:

Jaros³aw Kraszkiewicz - MKS Wrze¶nia
Eryk Szalbierz - MKS Wrze¶nia
Sularz Mateusz - WKK Wroc³aw
Arendarski Dawid - WKK Wroc³aw
Ratajczak Oskar - UKS 11 Warszawa

Fotki wkrótce

MKS-WRZE¦NIA

NASZE-MIASTO