III Maciej Zieliñski Cup rocz. 1999 Wroc³aw 12-14.IV.2013
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 17 2013 14:15:00
 UKS Chromika ¯ary
wygrywa Puchar Macieja Zieliñskiego


RESULTS,FOTO,FILMS
Rozszerzona zawarto newsa
 Z duma chcemy poinformowaæ, ¿e organizowany przez nas Miêdzynarodowy Turniej M³odzików U14 Maciej Zieliñski CUP 2013 organizowany w dniach 12-14 kwiecieñ 2013 otrzyma³ honorowy patronat FIBA Europe oraz zosta³ wpisany do oficjalnego kalendarza turniejowego U14 FIBA Europe.
Szczegó³y organizacyjne Turnieju zostan± opublikowane na stronie internetowej www.fibaeurope.com w sekcji Kalendarz 2013.Terminarz Miêdzynarodowego Turnieju Koszykówki U – 14
12 – 14 kwietnia 2013 MACIEJ ZIELIÑSKI CUP

 MVP: Micha³ Kêpiñski
UKS Chromik ¯ary

TOP 10 -Najlepsi Strzelcy /  Best Scorers

1 Micha³ Kêpiñski  117 – UKS Chromik ¯ary
2 Mantas Cebatorius 81 –  VKM Wilno
3 Dominik Wilczek 73 – WKS ¦l±sk Wroc³aw
4 Karol Nowakowski 65 – WKS ¦l±sk Wroc³aw
   Vitalij Galiganov 65 – VKM Wilno
6 Jakub Zdeb 60 – WKS ¦l±sk Wroc³aw
7 Alex Moon 59 – WKS ¦l±sk Wroc³aw
8 Jakub Pawiñski 56 – UKS Chromik ¯ary
9 Dominik Pawiñski 53 – UKS Chromik ¯ary
10. Mindaugas Gruzys 50 – VKM Wilno

TOP 5 – 3 punkty

1. Micha³ Kêpiñski : 6x3 – UKS Chromik ¯ary
Dovydas Balciunas : 6x3 – BS Vilnius
Mantas Cebatorius : 6x3– VKM Wilno
Mindaugas Gruzys 6x3 – VKM Wilno
5 Dominik Wilcvzek 4x3 - ¦l±sk Wroc³aw


 Najlepsza Pi±tka / TOP Five

Mantas Cebatorius
VKM Vilnius
Maciej Leszczyñski
Chromik ¯ary
Bartosz Sitko
Chromik ¯ary
Dominik Wilczek
¦l±sk Wroc³aw
Karol Nowakowski 
¦l±sk Wroc³aw

FILMIKI - ZIBI

FOTO-ZIBI

FOTO MACIEK

KLASYFIKACJA KOÑCOWA / FINAL STANDINGS

  ...................................................... Nagroda trenera 
coach award
1
  UKS Chromik ¯ary - woj. lubuskie
Trener: £.Rubczyñski, T.Sobczak
Bielicki Dawid
Fidor Krystian
Kêpiñski Micha³
K³obuszyñski Mateusz
Koczan Jakub
Leszczyñski Maciej
Mróz Igor
Nowicki Micha³
Pawiñski Dominik
Pawiñski Jakub  >>>>>>>>>>>>>>
Rak Kacper
Sitko Bartosz
Skubiñski Rados³aw
Szklarz Adrian
Talarek Rados³aw
 
 2
  WKS ¦l±sk Wroc³aw - woj.dolno¶l±skie
TRENER: R. Czerniak, M. G³adys³aw
Bembenek Micha³
Cichoñ Patryk
Garbaciak Patryk
Grabowski Patryk
Junger Liam
Moon Alex
Mydlak Sebastian
Nowakowski Karol
Olejniczak Micha³
Szelczyñski Mi³osz
Uberna £ukasz
Waszkowiak Jêdrzej >>>>>>>>>>>
Wilczek Dominik
Zdeb Jakub
 
  3
  VKM Vilnius (LITWA)
TRENER: UGNIUS MELNIKAS
CebatoriusMantas
Galiganov Vitalij  >>>>>>>>>>>>>
Gruzys Mindaugas
Kuzminas Emilis
Kvedaravicius Domantas
Liudavicius Povilas
Lukasevicius Dominykas
Raklevicius Arturas
Ramaneckas Gelmis
Rekasius Tautvydas
Simakauskas Gytis
Vertelka Titas
 
 4
   £KS £ód¼ - woj ³ódzkie
TRENER: MACIEJ TARASIUK
Partnerzy:
Stajuda Tomasz
Stadnicki Adrian
Lipiñski Adrian
Wiktorski Emil
Hofft Arkadiusz
Karpiak Marcel
Ziemniak Wiktor  >>>>>>>>>>>>>
Kujawa Kacper
Koperski Maciej
B±czyk Adrian
Kuku³a Damian
Polowiec Jakub
Tiede Nikodem
Rybicki Dominik
Bartkiewicz Mateusz
 
 5
  BS Vilnius (LITWA)
TRENER: RAIMUNDAS KAIRYS RAIMUNDAS KAIRYS
Naciskas Nedas
Mikalopas Titas
Jurevicius Lukas
Astrauskas Mykolas
Kalinauskas Justinas
Mantas Stankevicius
Balciunas Dovydas   >>>>>>>>>>>
Vachninas Benediktas
Baublys Gytis
Mickus Ugnius
Bedulskis Milanas
Paukste Jonas
Valkavicius Darius
Astrauskas Rapolas
 
 6
  BV Chemnitz 99 (NIEMCY)
TRENER: Martin Schuster
Jens Kunze
Partnerzy:
Allert Avi
Wendler Arne
Parentin Jakob
Knepper Tim >>>>>>>>>>>>>>>>
Billep Richard
Mihalyi Robin
Kums Vincent
Mallner Max
Rohde Marc
Steinbruck Ben
Madler Konrad
Scheffler Christian
 

WYNIKI / RESULTS

CHROMIK ¯ARY : VKM WILNO 74 : 64 (16-13, 20-15, 30-15,8-21)
CHROMIK: BIELICKI 5 (1X3), KÊPIÑSKI 16, LESZCZYÑSKI 12, PAWIÑSKI D 17. PAWIÑSKI J 15, SITKO 7, TALAREK 2
VKM: LUKASEVICIUS 2, GRUZYS 11 (3X3), SIMAKAUSKAS 4, REKASIUS 4, CEBARTORIUS 11, RAMANECKAS 5 (1X3), VERTELKA 2, GALIGONOV 11, KVEDARAVICIUS 12, SURGELAS 2

BS VILNIUS – ¦L¡SK WROC£AW 35 : 90 (9-21, 3-26, 8-22,10-21)

BS:MIKALOPAS 3 (1X3), JUREVICIUS 2, KALINAUSKAS 6, MANTAS 4, BALCIUNAS 3 (1X3), VACHNINAS 6, BAUBLYS 4, BEDULSKIS 2, PAUKSTE 1, VALKAVICIUS 4
¦L¡SK: OLEJNICZAK 2, GRABOWSKI 2, UBERNA 4, CHROBOT 4, WILCZEK 16, MOON 12, ZDEB 7, CICHO N 9, SZELCZYÑSKI 5, JUNGER 2, NOWAKOWSKI 26, MYDLAK 1

VKM VILNIUS – £KS £ÓD¬ 67 : 57 (19-15, 19-8, 13-17, 17-18)

VKM: LUKASEVICIUS 2, GRUZYS 16, SIMAKAUSKAS 4, LIUDAVICIUS 2, CEBARTORIUS 19 (3X3), RAKLEVICIUS 3 (1X3), RAMANECKAS 3, GALIGONOV 17,
£KS: WIKTORSKI 9 (3X3), KARPIAK 10 (1X3), KUJAWA 7, KOPERSKI 10 (2X3), B¡CZYK 17, POLOWIEC 4

BV CHEMNITZ – BS VILNIUS 40 : 64 (18-15, 6-10, 13-13, 3-25)

CHEMNITZ: MIHALIY 2, MADLER 2, WENDLER 12, PARENTIN 4, BILLER 14, SCHEFLER 6
BS: MIKALOPAS 7, JUREVICIUS 10, KALINAUSKAS 1, MANTAS 8, BALCIUNAS 10(2X3), VACHNINAS 6, BAUBLYS 9, MICKUS 2, BEDULSKIS 2, PAUKSTE 8

¦L¡SK WROC£AW – CHROMIK ¯ARY 82 : 85 (24-16, 25-20, 13-26, 20-23)

¦L¡SK: WASZKOWIAK 2, UBERNA 4, CHROBOT 7, WILCZEK 8, MOON (1X3)15, ZDEB 21 (2X3), CICHO N 9, SZELCZYÑSKI 0, JUNGER 6, NOWAKOWSKI 10
CHROMIK: KÊPIÑSKI 42 (5X3), LESZCZYÑSKI 12, NOWICKI 2, PAWIÑSKI D 5. PAWIÑSKI J 16 (1X3), SITKO 8

£KS £ÓD¬ – BV CHEMNITZ 68 : 48 (11-13, 18-15, 23-12, 16-8)

£KS: STAJUDA 4, STADNICKIb6, WIKTORSKI 13, KARPIAK 5, ZIEMNIAK 6, KUJAWA 2, KOPERSKI 14, B¡CZYK 9, KUKU£A 4
CHEMNITZ: MIHALIY 3, WENDLER 12, STEINBRUCK 3, BILLER 11, SCHEFLER 2, KNEPER 6, ALERT 11 (1X3)

UKS Chromik ¯ary – BS Vilnius 78:50 (30:13, 17:11, 13:14, 18:12)
UKS Chromik: Dominik Pawiñski 14, Jakub Pawiñski 12, Nowicki 11, Kêpiñski 10, Leszczyñski 10, Sitko 9, Talerek 5, Skubiñski 3, Fidor 2, Szklarz 2.
BS Vilnius: Balciunas 11 (1x3), Jurevicius 10 (1x3), Kallinauskas 8, Vachninas 7, Mickus 5, Mantas 4, Mikalopas 3, Baublys 1, Valkavicius 1.

£KS £ód¼ – WKS ¦l±sk Wroc³aw 44:82
£KS: Ziemniak 12, Kujawa 12, B±czyk 6, Wiktorski 5, Stadnicki 5, Karpiak 2, Koperski 2.
WKS ¦l±sk: Uberna 12, Chrobot 10, Wilczek 9 (1x3), Nowakowski 8, Mydlak 8, Zdeb 6, Moon 6, Garbaciak 6, Junger 5, Waszkowiak 4, Szelczyñski 4, Cichoñ 2, Grabowski 2.

BV Chemnitz 99 – VKM Wilno 42:62 (14:15, 11:12, 1:20, 16:15)
BV: Wendler 10, Knepper 8, Kums 6, Allert 4, Biller 4, Sheffler 4, Madler 4, Mallner 2.
VKM: Cebartorius 18 (2x3), Galiganov 15, Gruzys 8, Ramaneckas 6, Liudavicius 5, Vertelka 4, Surgelas 4, Raklevicius 2.

£KS £ód¼ – UKS Chromik ¯ary 44:75 (6:30, 18:15, 6:14, 14:15)
£KS: Koperski 13, Wiktorski 8, Stajuda 6, Stadnicki 4, Kujawa 4, Kuk³a 4, Ziemniak 3, Polowiec 2.
UKS Chromik: Kêpiñski 24 (1x3), Leszczyñski 16, D. Pawiñski 10, Sitko 8, J. Pawiñski 6, Nowicki 6, Bielicki 3, Talarek 1.

WKS ¦l±sk Wroc³aw – BV Chemnitz 91:30 (20:3, 26:3, 24:8, 21:16)
WKS ¦l±sk: Wilczek 20, Zdeb 13, Nowakowski 9, Uberna 8, Junger 8, Chrobot 7, Cichoñ 6, Garbaciak 5, Grabowski 2.
BV: Kums 7, Wendler 7, Scheffler 4, Steinbruck 4, Allert 2, Mihaliy 2, Malliver 2, Madler 2.

VKM Vilnius – BS Vilnius 88:42 (26:7, 19:11, 16:14, 27:12)
VKM: Ramaneckas 24, Cebartorius 17 (1x3), Ludavicius 10 (2x3), Raklevicius 10 (2x3), Simakauskas 4, Gruzys 4, Lukasevicius 4, Vertelka 3, Surgelas 2.
BS: Balciunas 10(2x3), Mikalopas 7, Kalinauskas 7 (1x3), Jurevicius 6, Mantas 4, Baublys 3, Valkavicius 3, Mickus 2.

£KS £ód¼ – BS Vilnius 68:52 (20:16, 8:16, 16:6, 24:16)
£KS: Stadnicki 27, Karpiak 14, Ziemniak 13, Stajuda 8,Lipiñski 6, Kujawa 5, Wiktorski 2, Koperski 2, B±czyk 1, Kuku³a 1.
BS: Baublys 12, Kalinauskas 10, Mikalopas 9 (2x3), Mantas 6, Paukste 6, Mickus 3 (1x3), Jurevicius 3, Balciunas 2, Bedulskis 1.

UKS Chromik ¯ary – BV Chemnitz 101:50 (28:17, 28:10, 31:10, 14:13)
UKS Chromik: Kêpiñski 25, Talarek 14, Sitko 14, Leszczyñski 12, Bielicki 8, D. Pawiñski 7, J. Pawiñski 7, Skubiñski 5, Nowicki 4, Mróz 2, Fidor 2, Koczan 1.
BV: Allert 10, Stieinbruck 7, Mallner 7, Tischer 6, Wendler 5, Biller 4, Knepper 3, Madler 2, Scheffler 2.

WKS ¦l±sk Wroc³aw – VKM Vilnius 84:62 (20:14, 18:7, 18:19, 28:22)
WKS ¦l±sk: Wilczek 20 (4x3), Zdeb 13, Nowakowski 12, Uberna 10, Moon 8, Garbaciak 6, Junger 5, Chrobot 4, Cichoñ 4, Mydlak 2.
VKM: Cebatorius 16, Galiganov 12, Gruzys 11 (3X3), Rekasius 7, Kvedaravicius 6, Simakauskas 4, Liudavicius 4, Surgelas 2.

II Maciej Zieliñski Cup U-13 Wroc³aw 2012

I Maciej Zieliñski Cup U-12 Wroc³aw 2011