V Sokó³ Cup dz. i ch³. rocz.2002 ch³.. 2000 Dzia³dowo 14-16 VI.2013
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 21 2013 06:03:00
 W Dzia³dowie odby³ siê kolejny turniej minikoszykówki „SOKÓ£ CUP – 2013” ch³opców /rocznik 2000 i 2002/ i dziewcz±t /rocznik 2001/.

Rozszerzona zawarto newsa
 UKS „SOKÓ£” DZIA£DOWO przy Z.S. Nr 2 im. Jana Paw³a II w Dzia³dowie serdecznie zaprasza kibiców minikoszykówki na: V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CH£OPCÓW ‘2002,  DZIEWCZ¡T ‘2001, CH£OPCÓW’2000
„SOKÓ£ CUP 2013” 

To by³ prawdziwy maraton, ale trenerom bardzo zale¿a³o by ich podopieczni rozegrali jak najwiêksza liczbê meczów, bo to procentuje w kolejnych etapach szkolenia. Go¶cie spoza regionu okazali siê wymagaj±cy wygrali dwa turnieje w roczniku 2001 ch³opców (MOSiR Bielsk Podlaski) i dziewcz±t – SP 298 Warszawa, Za to rywalizacja m³odszej grupy ch³opców toczy³a siê ju¿ pod dyktando dru¿yn z Dzia³dowa (wygra³a Trójka).
Jak zwykle poziom by³ bardzo zró¿nicowany, st±d dysproporcje w rezultatach, ale to wszystko jest jeszcze do nadrobienia. Najwa¿niejsze, ¿e m³odzie¿ pasjonuje siê basketem i widaæ to by³o w ka¿dym zagraniu. Brawa dla organizatorów, którzy wierni tradycji staraj± siê zapewniæ m³odym koszykarzom jak najlepsze warunki sportowej walki. A o to przecie¿ chodzi.

FOTO DZIA£DOWO-WM

Ch³opcy rocznik 2001

UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA – MOSIR BIELSK PODLASKI 25 : 40
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 24 : 22
UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA – UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 29 : 30
UKS TRÓJKA NIDZIC– UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 12 : 59
MOSIR BIELSK PODLASKI– KS BAT SIERAKOWICE 38 : 37
UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA   – UKS TRÓJKA NIDZICA 54 : 20
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – KS BAT SIERAKOWICE 11 : 60
UKS TRÓJKA NIDZIC– MOSIR BIELSK PODLASKI 20 : 47
UKS SOKÓ£ DZIA£DOW– MOSIR BIELSK PODLASKI 36 : 45
KS BAT SIERAKOWICE – UKS TRÓJKA NIDZICA  82 :   9
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA 26 : 17
KS BAT SIERAKOWICE – UKS BIA£O£ÊKA WARSZAWA 69 : 22
UKS TRÓJKA DZIA£DOW– UKS TRÓJKA NIDZICA 15 : 25
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – KS BAT SIERAKOWICE 29 : 63
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – MOSIR BIELSK PODLASKI 27 : 37
 
1. MOSiR Bielsk Podlaski 5 5 - 0 10 207:145
2. KS BAT Sierakowice 5 4 - 1 9 311:109
3. UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 3 - 2 8 283:159
4  UKS Bia³o³êka Warszawa 5 1- 4 6 147:185
5. UKS „Trójka” Dzia³dowo 5    1 - 4   6 105:175
6. UKS „Trójka” Nidzica 5 1- 4 6 86:272

MVP turnieju - Bêbeniec Maciej - MOSiR Bielsk Podlask
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Kolka Konrad - KS BAT Sierakowice
Najlepszy obroñca turnieju: Gorzki Bartosz - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach
Jab³oñski Oskar - MOSiR Bielsk Podlaski
Bronk Mateusz - KS BAT Sierakowice
Przewodowski Jakub - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Adamiak Maciej - UKS Bia³o³êka Warszawa
Anczewski Hubert - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Powro¼nik Pawe³ - UKS „Trójka” Nidzica
 
Dziewczêta - rocznik   2001

SP 298 WARSZAWA – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 48 : 45  
OT UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – SP 298 WARSZAWA 25 : 47
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO–   KKS OLSZTYN 21 : 42
UKS TRÓJKA E£K – UKS PI¡TKA E£K 45 : 24
KKS OLSZTYN– UKS PI¡TKA E£K 58 : 10
SP 298 WARSZAWA– UKS TRÓJKA E£K 39 : 19
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – KKS OLSZTYN 11 : 41
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 34 : 32
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS PI¡TKA E£K 33 : 30
UKS TRÓJKA E£K – KKS OLSZTYN 25 : 36
UKS PI¡TKA E£K – SP 298 WARSZAWA 17 : 53
KKS OLSZTYN – SP 298 WARSZAWA 26 : 30
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA E£K 23 : 19
UKS PI¡TKA E£K – UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 23 : 43
UKS TRÓJKA E£K – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 20 : 28
 
1. SP 298 Warszawa 5 5 - 0 10 217:132
2. KKS Olsztyn 5   4 - 1 9 203: 97
3. UKS „Trójka” Dzia³dowo 5  3 - 2  8 136 :162
4. UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 2 - 3 7   159:174
5. UKS „Trójka” E³k 5 1 - 4 6 128:150
6. UKS „Nenufar 5” E³k 5 0 - 5 5 104:232

MVP   turnieju - Ko¶la Emilia - SP 298 Warszawa
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Szt±berska Marta - KKS Olsztyn
Najlepsza obroñczyni turnieju: Krupa Zuzanna - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach
Grobelska Wiktoria - SP 298 Warszawa
Sabat Aleksandra - KKS Olsztyn
Przybyszewska Zuzanna - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Tr±biñska Karolina - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Urbanek Wiktoria - UKS „Trójka” E³k
£epkowska Izabella - UKS „Nenufar 5” E³k
Najm³odsza zawodniczka turnieju: Szt±berska Marta - KKS Olsztyn
 
Ch³opcy – rocznik 2002

UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS SOKÓ£ II DZIA£DOWO 25 : 40
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA II DZIA£DOWO 28 : 13
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – UKS SOKÓ£ II DZIA£DOWO 22 : 30
UKS TRÓJKA NIDZICA – NOSiR NOWY DWÓR MAZOW. 22 : 18
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – NOSiR NOWY DWÓR MAZOW. 52 : 12
UKS TRÓJKA II DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA NIDZICA 28 : 26
UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 14 : 18
NOSiR NOWY DWÓR MAZOW.– UKS TRÓJKA II DZIA£DOWO 15 : 18
UKS TRÓJKA NIDZICA – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO 14 : 26
UKS SOKÓ£ II DZIA£DOWO UKS TRÓJKA II DZIA£DOWO 30 : 26
UKS SOKÓ£ II DZIA£DOWO – NOSiR NOWY DWÓR MAZOW.50 : 11
UKS TRÓJKA DZIA£DOWO – UKS TRÓJKA NIDZICA 33 : 10
UKS TRÓJKA NIDZICA – UKS SOKÓ£ II DZIA£DOWO 15 : 32
UKS TRÓJKA II DZIA£DOWO – UKS SOKÓ£ DZIA£DOWO  8 : 25
NOSiR NOWY DWÓR MAZOW.– UKS TRÓJKA DZIA£DOWO 17 : 38
 
1.UKS „Trójka” Dzia³dowo 4 4 - 0 8 117:54
2.UKS „Sokó³” Dzia³dowo 4 3 - 1 7  117:52
3.UKS „Trójka” II Dzia³dowo 4 2 - 2 6    67: 94
4 UKS „Trójka” Nidzica 4 - 1 3 5 87:137
5.NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 4 0 -4 4 62:130
6.UKS „Sokó³” II Dzia³dowo poza konkursem /rocznik 2001/
W zespole UKS „Trójka” II Dzia³dowo gra³y dziewczêta /rocznik 2002/

MVP turnieju - Laskowski Miko³aj - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Ludwiñski Dominik - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Najlepszy obroñca turnieju: Wi¶niewska Aleksandra - UKS „Trójka” II Dzia³dowo
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach
Dembski Jakub - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Bana¶ Jakub - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Jankowska Karolina - UKS „Trójka” II Dzia³dowo
Wdowiak Mi³osz - UKS „Trójka” Nidzica
Pawelas Piotr - NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
Brzozowski Julian - UKS „Sokó³” II Dzia³dowo
Najm³odszy zawodnik turnieju: Malulu Robert - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
 
 
Sekretarz Turnieju KOWALSKI JERZY
Organizator Turnieju PIETRZAK JAKUB
¬ród³o wama-sport