Pó³fina³y Kadr Wojewódzkich OOM £ódzkie 2013 PODSUMOWANIE Kutno, Czluchów, Kielce i Strumieñ
Dodane przez zibi dnia Maj 20 2013 00:38:01
Tak jak rok temu, dwa lata temu, tak i w tym roku
Pomorskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Podkarpackie, Ma³opolskie, Dolno¶l±skie
Kujawsko-Pomorskie i ¦l±skie w FINALE OOM £ódzkie 2013

Je¶li posiadacie fotki, filmiki czy inne informacje o pó³finalach to poproszê o wys³anie na zbyszekbytomski@gmail.com albo podanie linka gdzie mo¿na znale¼ co¶ w sieci

Rozszerzona zawarto newsa
Tak jak rok temu, dwa lata temu, tak i w tym roku
Pomorskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Podkarpackie, Ma³opolskie, Dolno¶l±skie
Kujawsko-Pomorskie i ¦l±skie w FINALE OOM £ódzkie 2013

Je¶li posiadacie fotki, filmiki czy inne informacje o pó³finalach to poproszê o wys³anie na zbyszekbytomski@gmail.com albo podanie linka gdzie mo¿na znale¼ co¶ w sieci

GRUPA I

Wielkopolskie - Kujawsko-Pomorskie 58 : 51
£ódzkie - Zachodniopomorskie 45 : 66
Zachodniopomorskie - Wielkopolskie 57 : 73
£ódzkie - Kujawsko-Pomorskie 71 : 88
Kujawsko-pomorskie - Zachodniopomorskie 70 : 62
£ódzkie -Wielkopolskie 57 : 61

1 Wielkopolskie - 6 pkt.
2 Kujawsko-Pomorskie - 5

3 Zachodniopomorskie - 4
4 £ódzkie - 3

FOTO Beata Brociek

GRUPA II

Pomorskie - Warmiñsko-Mazurskie 120 : 34
Mazowieckie - Podlaskie 83 : 48
Warmiñsko-Mazurskie - Mazowieckie 41 : 129
Podlaskie - Pomorskie 51 : 92
Warmiñssko-Mazurskie - Podlaskie 50 : 81
Pomorskie - Mazowieckie 54 : 58

1 Mazowieckie - 6 pkt.
2 Pomorskie - 5 pkt.

3 Podlaskie - 4
4 Warmiñsko-Mazurskie - 3

FILMIK POZKosz

GRUPA III

Ma³opolskie - ¦wiêtokrzyskie 120 : 44
Lubelskie - Podkarpackie 44 : 89
¦wiêtokrzyskie - Podkarpackie 49 : 119
Lubelskie - Ma³opolskie 53 : 91
Podkarpackie - Ma³opolskie 72 : 68
Lubelskie - ¦wiêtokrzyskie 88 : 69

1 Podkarpackie - 6 pkt.
2 Ma³opolskie - 5

3 Lubelskie - 4
4 ¦wiêtokrzyskie - 3


GRUPA IV

Lubuskie - Opolskie 103 : 24
¦l±skie - Dolno¶l±skie 68 : 87
Dolno¶l±skie - Lubuskie 120 : 34
¦l±skie - Opolskie 83 : 48
Opolskie - Dolno¶l±skie 38 : 104
¦l±skie -Lubuskie 82 : 56

1 Dolno¶l±skie - 6 pkt.
2 ¦l±skie - 5 pkt.

3 Lubuskie - 4
4 Opolskie - 3


Grupa A

1 miejsce / I grupa pó³fina³owa - WIELKOPOLSKI
2 miejsce / II grupa pó³fina³owa - POMORSKIE
1 miejsce / III grupa pó³fina³owa - PODKARPACKIE
2 miejsce / IV grupa pó³fina³owa - ¦L¡SKIE


GRUPA B

1 miejsce /II grupa pó³fina³owa - MAZOWIECKIE
2 miejsce / I grupa pó³fina³owa - KUJAWSKO-POMORSKIE
1 miejsce /IV grupa pó³fina³owa - DOLNO¦L¡SKIE
2 miejsce /III grupa pó³fina³owa - MA£OPOLSKIE
FILMIKI -ZIBI         FOTO - ZIBI


Top 10 strzelcy

1  Wojciech Dzierzkowski  Podkarpackie  69
2  Olaf Wysocki  Mazowieckie  60 
3  Filip Ca³ka  Ma³opolskie  54 
4  Sebastian Bogusz  Ma³opolskie 50 
5  Sebastian Bo¿enko  Ma³opolskie  49 
   Sebastian Wojciechowski  ¦l±skie  49 
7  Kacper M±kowski  Lubuskie  48 
8  Bart³omiej Pietras  Kujawsko-Pomorskie  46 
   Bart³omiej Wo³owski  £ódzkie  46 
10  Krystian Idêæ  Ma³opolskie  45 


 Top 10 zbiorki


1  Olaf Wysocki  Mazowieckie  35 
2  Mateusz Bortliczek  ¦l±skie  30 
3  Bart³omiej Pietras  Kujawsko-Pomorskie  26 
4  Maciej Waraczyñski  Wielkopolskie  25 
5  Kacper Kurkowiak  Lubuskie  24 
6  Micha³ Sznajder  Dolno¶l±skie  23 
7  £ukasz Sawicki  Podlaskie  22 
8  Kamil Kowalczuk  Lubelskie  21 
9  Bartosz Matuszczak  ¦l±skie  20 
10  Marcin Wiszomirski  Mazowieckie  19  Top 10 asysty

1  Stefan Marchlewski  Kujawsko-Pomorskie  15 
2  Jakub Kobel  Dolno¶l±skie  12 
    Wiktor Majka  Podkarpackie  12 
4  Julian German  Pomorskie  11 
    Micha³ Frydrysiak  Zachodniopomorskie  11 
6  Mateusz £ukaszczykiewicz  Opolskie  10  
    Szymon Wo¼nik  Podkarpackie  9  
    Sebastian Wojciechowski  ¦l±skie  9 
    Aleksander Szlesiñski  Podkarpackie  9 
    Kamil Gogola  Ma³opolskie  9Top 10 przechwyty

1  Andrzej Murawski 
Podlaskie  13 
2  Julian German  Pomorskie  11 
    Szymon Daszke  Pomorskie  11 
    Stefan Marchlewski  Kujawsko-Pomorskie  11 
5  Jakub Tuszyñski  Kujawsko-Pomorskie  10  
    Bart³omiej Wo³owski  £ódzkie  10 
7  Piotr Powide³  Pomorskie  9 
    Patryk Piszczatowski  ¦l±skie  9  
    £ukasz Sawicki  Podlaskie  9 
    Piotr Kondys  ¦l±skie  9
 


 Top 10 bloki

1  Bart³omiej Pietras
  Kujawsko-Pomorskie  10 
2  Maciej Waraczyñski  Wielkopolskie  6 
3  Sebastian Bogusz  Ma³opolskie  4 
4  Krystian Idêæ  Ma³opolskie  4 
5  Jakub Zaszewski  Pomorskie  3 
6  Olaf Wysocki  Mazowieckie  3 
7  Micha³ Frydrysiak  Zachodniopomorskie  3 
8  Mateusz Bortliczek  ¦l±skie  3 
9  Bartosz Klem¿yñski  £ódzkie  2 
10  Mateusz Szczypiñski  Dolno¶l±skie  2 


 Top 10 ,,trojki,,

1  Filip Ca³ka  Ma³opolskie  9 
2  Jakub Zaszewski  Pomorskie  7 
3  Mateusz Szczypiñski  Dolno¶l±skie  5 
4  Daniel Go³ebiowski  Zachodniopomorskie  5 
5  Marek Lewandowski  Wielkopolskie  5 
6  Sebastian Wojciechowski  ¦l±skie  4 
7  Witold Nowak  Wielkopolskie  4 
8  Dominik Wilczek  Dolno¶l±skie  3 
9  Marek Iwanowicz  Wielkopolskie  3 
10  Sebastian Bogusz  Ma³opolskie  3
 


 Top 10 eval

1  Olaf Wysocki  Mazowieckie  71 
2  Wojciech Dzierzkowski  Podkarpackie  67 
3  Bart³omiej Pietras  Kujawsko-Pomorskie  57 
4  Maciej Waraczyñski  Wielkopolskie  53 
5  Aleksander Szlesiñski  Podkarpackie  53 
6  Filip Ca³ka  Ma³opolskie  52 
7  Jakub Zaszewski  Pomorskie  51 
8  Mateusz Bortliczek  ¦l±skie  51 
9  Marcin Wiszomirski  Mazowieckie  50 
10  Sebastian Bogusz  Ma³opolskie  47 


REKORDY

31 pkt. Krystian Idêæ  Ma³opolskie 
7 asyst: Jakub Kobel Dolno¶l±skie, Kamil Gogola Ma³opolskie, Wiktor Majka Podkarpackie
16 zbiórki: Olaf Wysocki Mazowieckie, Micha³ Sznajder Dolno¶l±skie
4 przechwyty: Damian Sawicki Pomorskie, Szymon Daszke Pomorskie, £ukasz Sawicki Podlaskie
4 bloki: Bart³omiej Pietras Kujawsko-Pomorskie
34 eval: Wojciech Dzierzkowski Podkarpackie
,,trojki,,: Filip Ca³ka  Ma³opolskie, Daniel Go³êbiowski Zachodniopomorskie

STATYSTYKI

SYLWETKI ZAWODNIKÓW