Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Prezesa UKS Olimpijczyk Ostrów Wlkp.. rocz.2001 4-6.X.2013
Dodane przez zibi dnia Padziernik 03 2013 21:20:00
 WKK Wroc³aw wygrywa Puchar Prezesa Olimpijczyka
Ostrów Wielkopolski


Rozszerzona zawarto newsa

 Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Prezesa UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski

kategoria: ch³opcy, rocznik 2001 i m³odsi
Termin:  4-6.10.2013

GRUPA A
BK Sigulda - Pogoñ Ruda ¦l±ska 49:38
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - Novum Bydgoszcz 60:37
BK Sigulda - Novum Bydgoszcz 59:53
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - Pogoñ Ruda ¦l±ska 84:29
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - BK  Sigulda 63:35
Pogoñ Ruda ¦l±ska - Novum Bydgoszcz 34:72

GRUPA B

WKK Wroc³aw - Wojan Paw³owice 61:42
Trójka ¯yrardów - BK Krnov 49:38
WKK Wroc³aw -  Trójka ¯yrardów 67:22
Wojan Paw³owice - BK Krnov 76:32
Wojan Paw³owice - Trójka ¯yrardów 68:39
WKK Wroc³aw - BK Krnov 82:22

Faza pucharowa:
Novum Bydgoszcz - BK Krnov 64:47
Pogoñ Ruda ¦l±ska - Trójka ¯yrardów 36:42
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - Wojan Paw³owice 39:44
BK  Sigulda - WKK Wroc³aw  28:111


Mecze o miejsca:

mecz o VII miejsce: BK Krnov - Pogoñ Ruda ¦l±ska 35:55
mecz o V miejsce: Novum Bydgoszcz - Trójka ¯yrardów 56:27
mecz o III miejsce: Olimpijczyk Ostrów Wlkp. - BK Sigulda 63:32
FINA£: Wojan Paw³owice - WKK Wroc³aw  29:75

 Klasyfikacja koñcowa turnieju:

1. WKK Wroc³aw

2. UKS Wojan Paw³owice
3. UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
4. BK Sigulda
5. MKS Novum Bydgoszcz
6. UKS Trójka ¯yrardów
7. KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
8.
BK Krnov

 MVP turnieju:
Yoka - Bratasz Igor
WKK Wroc³a


 Zwyciêzca konkursu rzutów wolnych
Mateusz Nocoñ
Pogoñ Ruda ¦l±skaFOTO-ORGANIZATOR


 pi±tka ALL Stars

Mateusz Zió³kowski - MKS Novum Bydgoszcz
Micha³ G³ówka - UKS Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
£ukasz Januszewicz - UKS Wojan Paw³owice
Arturs Bierze - BK Sigulda
Marcin Brynsz - WKK Wroc³aw
 Wyró¿nienia w dru¿ynach:

BK Krnov - Santarius Ivo
BK Sigulda - Robert Berze
Wojan Paw³owice - Piotr Palczewski
Novum Bydgoszcz - Nataniel Kolasiñski
Trójka ¯yrardów - Jakub Pierc
WKK Wroc³aw - Artur Krzy¿yñski
Pogoñ Ruda ¦l±ska - Radek Or³owski
Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski - Kacper Marchewka