VI Turniej Juniorów rocz.1996 Wroc³aw 27-29.IX.2013
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 29 2013 15:15:00
 Dru¿yna juniorów WKS ¦L¡SK Wroc³aw okaza³a siê bezkonkurencyjna. W piêciu meczach, rozgrywanych w ramach turnieju upamiêtniaj±cego pontyfikat papie¿a Jana Paw³a II, zawodnicy £ukasza Grudniewskiego nie doznali pora¿ki. Jakub Nizio³ zosta³ wybrany MVP turnieju.
Rozszerzona zawarto newsa
 VI MIÊDZYNARODOWEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI UPAMIÊTNIAJ¡CYM PONTYFIKAT PAPIE¯A JANA PAW£A II

MVP turnieju:
Jakub Nizio³ (WKS ¦l±sk Wroc³aw)

 Wyró¿nienia turnieju:
Oskar Sanny (WKS ¦l±sk Wroc³aw)
Pawe³ Æwielag (MKS Zabrze)
Micha³ Kapa (WKK Wroc³aw)
Robert Zatorski (MKS Pruszków)
Maciej Krzemiñski (Górnik Wa³brzych)
Miko³aj Kurpisz (PGB Poznañ)


 Kolejno¶æ:

1. WKS ¦l±sk Wroc³aw
2. MKS Zabrze
3. WKK Wroc³aw
4. MKS Pruszków
5. Górnik Wa³brzych
6. PBG Poznañ

WKK Wroc³aw – WKS ¦l±sk Wroc³aw 61:71 (18:19, 18:14, 14:17, 11:21)
WKK: Kapa 23, Zakrzewski 8, Rodak 8, Krucza³a 6, ¦cibisz 5, Sewio³ 4, Godu³a 4, Rutkowski 3, 
¦l±sk: Nizio³ 21(2), Kliniewski 12, Sanny 9(1), Skorek 7, Jod³owski 7, Ko³kowski 6, Dudek 4, Dubiel 3, £aszczuk 2, 

MKS Pruszków – PBG Poznañ 63:69 (21:15, 17:18, 13:21, 12:17)
MKS: Leszkiewicz 14, Jasiñski 11(1), Puchalski 10, Radomski 9(1), Zatorski 7, Bonarek 5, Stêpkowski 4, Kurowski 3, 
PBG: Sobiech 15(3), Rybakowski 14(2), Stankowski 13(1), Skrzypek 10, Ry¿ek 6, Kurpisz 6, Gruszczyñski 5(1),  

WKK Wroc³aw – PBG Basket Junior Poznañ 85: 73 (22:20, 20:20, 20:18, 23:15)
WKK: Kapa 21, Sewio³ 14, Krucza³a 12, Rodak, Szczypiñski i ¦cibisz po 9, Godula 6, Rutkowski 5
PBG: Kurpisz 14, Stankowski 9, Rybakowski 8, Sobiech 6, Ry¿ek 5 oraz Skrzypek 18, Gruszczyñski 11, Sulinowski 2


WKS ¦l±sk Wroc³aw – MKS Zabrze 72:62 (19:18, 20:20, 19:13, 14:11)
¦l±sk: Skorek 17(1), Jod³owski 14(2), Ko³kowski 11, Dudek 10, Kliniewski 7, Dubiel 6(2), Misiak 3, Fidura 2, Kamberski 0, Nizio³ 0, Poniatowski 0, £aszczuk 0.
MKS: Chor±¿ak 16(2), Æwiel±g 16(2), Grzegorzewski 15, Kostecki 8, Garbecki 3, Lipiñski 2, Kro¶niak 2.

Górnik Wa³brzych – MKS Zabrze 54:91
Górnik: Krzymiñski 20(4×3), Kaczuga 9,  Smoleñ 8(1),  Durski 5,  Jeziorowski 4,  Piskorski 7,  Pilarczyk 2, 
MKS: Grzegorzewski 19, Kostecki 14(1×3),Æwiel±g 11, Pa³aszewski 9(1), Kro¶niak 7,  Chor±¿ak 6, Garbecki 5(1), Krawiec 5, Lipiñski 3

WKK Wroc³aw – MKS Zabrze 54:57 (18:20, 12:14, 7:13, 20:10)
 
PBG Poznañ – Górnik Wa³brzych 63:67 (23:14, 13:18, 11:17, 16:18)
PBG: Kurpisz 16(2), Ry¿ek 13, Skrzypek 11(1), Gruszczyñski 7(1), Stankowski 7(1), Rybakowski 4, Sobiech 3(1), Sulinowski 2,
Górnik: Durski 21(3), Krzymiñski 19(3), Pilarczyk 12, Jeziorowski 5, Piskorski 4, K³y¿ 3 (1), Smoleñ 3.

MKS Pruszków – WKS ¦l±sk Wroc³aw 64:85 (13:28, 20:15, 14:22, 17:20)
MKS: Jasiñski 33(5), Zatorski 13, Leszkiewicz 6, Kurowski 5, Radomski 2, Stêpkowski 2, Puchalski 2, Strzelec 1.
¦l±sk: Nizio³ 23(4), Ko³kowski 13, Dudek 12(1), Kliniewski 12, Sanny 10(2), Skorek 8, Dubiel 4, Kamberski 3(1).

MKS Zabrze – PBG Poznañ 57:50 (14:16, 13:12, 19:14, 11:8)
MKS: Chor±¿ak 17(1),  Æwiel±g 15, Grzegorzewski 6, Garbecki 5(1), Kro¶niak 4, Kossmann 4, Pa³aszewski 3(1), Lipiñski 2, Wrazid³o 1.
PBG: Gruszczyñski 13(1), Sobiech 11(1), Kurpisz 10(1), Skrzypek 6, Rybakowski 4, Miko³ajczewski 2, Ry¿ek 2, Sulinowski 2.

Górnik Wa³brzych – WKS ¦l±sk Wroc³aw 65:78 (12:17, 15:15, 17:24, 21:22
Górnik:  Krzymiñski 19(5), Durski 15(1), Kaczuga 11, Dargall 7, Jeziorowski 6, Piskorski 4, Smoleñ 3.
¦l±sk: Kamberski 20(3), Skorek 13, Fidura 13(3), Dudek 12(2), Dubiel 9(1), Misiak 6, Ko³kowski 5.

MKS Pruszków – MKS Zabrze 83:40 (27:6, 21:11, 12:10, 23:13)
Pruszków: Puchalski 18(1), Bonarek 14, Zatorski 13, Radomski 13(2), Stêpkowski 10, Strzelec 9, Leszkiewicz 4, Okoñski 2.
Zabrze: Pa³aszewski 11, Krawiec 9, Kossmann 8(1), Kro¶niak 5, Wrazid³o 3, Lipiñski 2, Jankowski 2.

WKS ¦l±sk Wroc³aw – PBG Poznañ 78:42 (20:11, 17:12, 23:8, 18:11)
¦l±sk: Kliniewski 27, Nizio³ 12, Sanny 10, Dubiel 8, Ko³kowski 8, Skorek 6, Dudek 5, Misiak 2, Kamberski 0, Fidura 0.
PBG: Skrzypek 10, Miko³ajczewski 8, Sobiech 7, Kurpisz 6, Gruszczyñski 5, Sulinowski 3, Rybakowski 2.
 

FOTO-ORGANIZATOR