XX Turniej Kadeta rocz.1999 i VII Puchar Prezydenta Stargardu Szcz. rocz.2001 6-8.XII.2013
Dodane przez zibi dnia Grudzie 09 2013 12:01:00
 XX Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów rocznik 1999 wygrywa
Polonia Leszno. MVP: Bogucki Adrian

VII Ogólnopolski Turniej Koszykówki M³odzików rocznik 2001 wygrywa MOS SP 3 Stargard Szczeciñski. MVP: Huk Micha³

Rozszerzona zawarto newsa
 XIX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJU KOSZYKÓWKI KADETÓW ROCZ.1999

1 Polonia 1912 Leszno
2 MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg
3 MOS Stargard
4 UKS Jedynka Ko¶cian
5 MKS Wrze¶nia
6 Bombardier Szczecin
7 Gimnazjum nr 4-SMS Stargard
8 UKKS Iskra Osieczna

MVP oraz Król Stzrelców :
Bogucki Adrian - Polonia 1912 Leszno

PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:

Jan Gryczko - MUKS Kotwica 50 Ko³obrze
Damian Treder  - MOS Stargard
Adam Krajewski  -Polonia 1912 Leszno
Olaf Maliñski - MKS Wrze¶nia
Miko³aj Rau  - UKS Jedynka Ko¶cian

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU:
Grzegorz Sudyk - MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg
Filip Olczyk  - MOS Stargard
Szymon Nowak - Polonia 1912 Leszno
Kornel Bauk  - MOS Stargard
Aleksander Adamczak  - UKS Jedynka Ko¶cian

ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI PRZEZ SWOICH TRENERÓW:

Micha³ Marciniak - MKS Wrze¶nia
Joachim Stró¿yñski - Bombardier Szczecin
Aleksander Ga³gañski - MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg
Wojciech Pawe³  - Iskra Osieczna
Kacper D³u¿ynski  - Polonia 1912 Leszno
Doinik Lok¶  - UKS Jedynka Ko¶cian   
Potap Piotr  - MOS Stargard
Marcel Maj  - Gimnazjum nr 4 SMS Stargard

Puchar FAIR PLAY XIX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI KADETÓW ROCZ.1999 otrzyma³ zespó³ : Gimnazjum nr 4 SMS Stargard

Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pami±tkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez Prezydenta Miasta  Stargard Szczeciñski.

WYNIKI MECZÓW GRUPOWYCH:

MOS Stargard - Bomardier Szczecin    54:19
Gimnazjum 4-SMS Stargard  - Polonia 1912 Leszno      25:45
MOS Stargard - UKKS Iskra Osieczna     59:18
MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg - MKS Wrze¶nia     57:53
MKS Wrze¶nia - Polonia 1912 Leszno     18:47
Bombardier Szczecin - UKS Jedynka Ko¶cian    34:36
Gimnazjum 4 SMS Stagard  -  MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg      28:48
UKS Jedynka Ko¶cian  -  UKS Iskra Osieczna     54:51
Bombardier Szczecin -  UKKS Iskra Osieczna     33:38
Gim.4 SMS Stargard  -  MKS Wrze¶nia     31:20
MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg -  Polonia 1912 Leszno    27:46     
MOS Stargard - UKS Jedynka Ko¶cian    68:38             

PÓ£FINA£Y:
Gimn.4-SMS Stargard - Bombardier Szczecin    33:34
Wrze¶nia - UKKS Iskra Osieczna        42:41
UKS Jedynka Koscian - Polonia 1912 Leszno     28:35
MOS Stargard - MUKS Kotwica Ko³obrzeg    39:42

FINA£Y:
mecz o miejsce VII
   Gim. Nr 4-SMS - UKS Iskra Osieczna   42:41    
mecz o miejsce V MKS Wrze¶nia - Bombardier Szczecin     64:46
mecz o miejsce III MOS Stargard - UKS Jedynka Ko¶cian    69:38
FINA£: 
MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg - Polonia 1912 Leszno   43:55  


VII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI M£ODZIKÓW
rocznik 2001WYNIKI MECZÓW GRUPOWYCH:

MOS SP 3 Stargard    -     Bomardier Szczecin    70:10
ZASTAL Zielona Góra    -     Herkules Bia³ogard    66:10
MOS SP 3 Stargard    -    Chromik ¯ary    54:40
Herkules Bia³ogard    -     Basket Toruñ    18:40
Zastal Zielona Góra    -     Basket Koszalin    41:29
Zastal Zielona Góra     -     Basket Toruñ    42:24
SP 17 Koszalin    -     Chromik ¯ary    32:47
Herkules Bia³ogard    -     Basket Koszalin    16:43
SP 17 Koszalin    -    Bombardier Szczecin    47:9
Basket Koszalin    -     Basket Toruñ    17:61
MOS SP 3 Stargard    -    SP 17 Koszalin    54:15
Bombardier Szczecin    -     Chromik ¯ary    16:87

PÓ£FINA£Y:
Basket Koszalin    -   Bombardier Szczecin    36:6
Herkules Bia³ogard    -     SP 17 Koszalin    11:32
Zastal Zielona Góra    -     Chromik ¯ary    67:43
MOS SP 3 Stargard    -    Basket Toruñ    57:45

FINA£Y:
mecz o VII – VIII:
Bombardier Szczecin    -     Herkules Bia³ograd    32:34    
mecz o V – VI: Basket Koszalin    -     SP 17 Koszalin   43:42
mecz o III – IV: Basket Toruñ    -    Chromik ¯ary   58:33
FINA£: MOS SP 3 Stargard    -    Zastal Zielona Góra   57:46

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 MOS SP 3 Stargard
2 Zastal  Zielona Góra
3 Basket Toruñ
4 Chromik ¯ary
5 Basket Koszalin
6 SP 17 Koszalin
7 Herkules Bia³ogard
8 Bombardier Szczecin

MVP
oraz Król Strzzelców:
Huk Micha³  MOS SP 3 Stargard


PIERWSZA PI¡TKA TURNIEJU:


Bart³omiej Górzyñski    MOS SP 3 Stargard
Konrad Mucha        MOS SP 3 Stargard
Karol Ghukasyan        Chromik ¯ary
Jan Gawlik            Zastal Zielona Góra   
Jakub Ciemiñski        Basket Toruñ

DRUGA PI¡TKA TURNIEJU:

Micha³ Litwin        MOS SP 3 Stargard
Norbert Maciejak        Chromik ¯ary       
£ukasz Gliszczyñski    Basket Toruñ
Adam Kasprowicz        Basket Koszalin
Mateusz Michniewicz    Zastal Zielona Góra

ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI PRZEZ SWOICH TRENERÓW:

Maciej ¯elazko        Bombardier Szczecin
Klimczak Adam        Basket Koszalin
Karol Goluch        MOS SP 3 Stargard
Kacper Krzycki        Herkules Bia³ogard
Stanis³aw Harê¿a        Chromik ¯ary
Kamil Zdrojewski        Basket Toruñ
Mi³osz Góreñczyk        Zastal Zielona Góra
Mateusz Bukowski    SP 17 Koszalin

Puchar FAIR PLAY VII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI M£ODZIKÓW ROCZ.2001

otrzyma³ zespó³ :Bombardier Szczecin

Wszyscy zawodnicy i trenerzy otrzymali pami±tkowe koszulki z logo turnieju ufundowane przez Prezydenta Miasta  Stargard Szczeciñski.


Ze sportowym pozdrowieniem

O r g a n i z a t o r z y