III INTERMARCHE WOJAN CUP rocz.2001 PAW£OWICE 22-24.XI.2013
Dodane przez zibi dnia Listopad 22 2013 00:00:00
MEDALI¦CI III MIÊDZYNARODOWEGO  INTERMARCHE WOJAN CUP PAW£OWICE 2013

Výsledky, body, klasifikace, vyznamenání

Rozszerzona zawarto newsa
 III MIÊDZYNARODOWY INTERMARCHE WOJAN CUP.
ROCZNIK 2001 I M£ODSI PAW£OWICe 22-24.XI.2013


MVP: Kotala Jakub - Snakes Ostrwa

Puchary Medale, Statuetki i Nagrody wrêczali:

Prezes Intermarche Paw³owice: Mariusz Byblewski
Dyrektorka GOS Paw³owice: Bo¿ena Wróbel
Prezes Wojana Paw³owice: Karina Markiewicz


Puchary ufundowa³ W-ce przewodnicz±cy Rady Gminy Paw³owice Dyr. Kopalni Pniówek Aleksander Szymura.Dziêkujemy sklepowi DECATHLON ¯ORY  oraz  JASTRZÊBSKIEJ SPÓ£CE WÊGLOWEJ S.A za nagrody rzeczowe.

W imieniu w³asnym i zawodników SKM dziêkuje: UKS Wojan Paw³owice za zaproszenie na Turniej, Magazynowi MVP, Sklepkoszykarza oraz Firmie Soko³ów Podlaski  ((nagrody dla zawodnika meczu )

Rodzice Snakes Ostrawa nagrali wszsytkie mecze w ca³o¶ci swojej dru¿yny - zapraszam do ogl±dania LINKI PRZY WYNIKU

 KONKURS WSADÓW
SLAM  DUNK CONTEST

1 Markiewicz Krystian –  Wojan Paw³owice

2 Porada Kacper  -  Chromik ¯ary
3 Ghukasyan Karol - Chromik ¯ary

 KONKURS RZUTÓW OSOBISTYCH
OSOBNÍ POHLEDY SOUTÌ®E

1 Koz³owski Igor – Wojan Paw³owice (nr 16)

2 ¯mijak Aleks –  Wojan Paw³owice (nr 13)
3 Witecki Mateusz  - ¦l±sk Wroc³aw
  (nr 23)

FILMIKI ZIBI

FOTO - ZIBI TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju / Nejlep¹í støelci turnaje

1 Pawe³ka Filip  92 pkt. - MKS MOS Katowice
2 Maciejak Norbert 66 pkt. Chromik ¯ary  (rocz.2002)
3 Miko³ajczyk Jakub 60 pkt. Olimpijczyk
4 Kuncewicz Miko³aj 58 pkt. Olimpijczyk
   Kuczyc Jakub  58 pkt.  ¦l±sk Wroc³aw
6 Czempiel Mateusz 50 pkt.Wojan Paw³owice
7 Kotala Jakub  48 pkt. Snake Ostrawa
8 Wi¶niewski Sergiusz  47 pkt. Chromik ¯ary
9 Porada Kacper  46 pkt. Chromik ¯ary
10 Kyncl Jakub 42 pkt. Snakes Ostrawa
     Koz³owski igor 42 pkt Wojan Paw³owice

 ALL STARS TURNIEJU
 NADZIEJE KOSZYKÓWKI / DOUFÁ BASKETBAL NAGRODA - MOTYWACJA / CENA - MOTIVACE
 
 
MACIEJAK NORBERT - Chromik ¯ary
KYNCL JAKUB- BK Torola Snakes Ostrawa
KWAPISZ HUBERT  -  FILIP - MKS MOS Katowice
MIKO£AJCZYK JAKUB - Olimpiczyk Ostrów Wlkp.
PAWE£KA FILIP - MKS MOS Katowice
CZEMPIEL MATEUSZ  - Wojan Paw³owice
¯MIJAK ALEKS - Wojan Paw³owice
MALIK KUBA - WKS ¦l±sk Wroc³aw
PORADA KACPER - Chrpmik ¯ary
MATSCHI JAKUB - Olimpijczyk Ostrów Wlkp.
PALUCH MICHA£ - MKS MOS Katowice
JANISCH RADEK - BK Torola Snakes Ostrawa
HOLAN DOMIKI - BK Torola Snakes Ostrawa
HENDRYSIAK MICHA£ - WKS ¦l±sk Wroc³aw
SARAMAKA PIOTR - Chromik ¯ary
KOCZURA HUBERT - Olimpijczyk Ostrów Wlkp.
KLESER JAKUB - MKS MOS Katowice
PANIC MATEUSZ - Wojan Paw³owice

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  / Koneèné poøadí

MIEJSCE
Numer..................sk³ad..................punkty
 
 1


BK TOROLA SNAKES OSTRAW

4 Citta Vktor  -  11
10 Dufek Marcel  - 0
11 Cechacek Lukas - 2
13 Janisch Radek  -   41
14 Levy Petr  - 16
15 Kyncl Jakub  -  42
16 Stefek Vojtech  - 2
18 Kotala Jakub  -  48
21 Rovensky Adam  -  6
22 Zapletal Ales  -  29
23 Skwara Petr  - 8
24 Holan Dominik  -  16
25 Vachutka Karel  -  31
32 Michalcak Ales  -  10
34 Zhasil Ondrej - 2
35 Kocar Daniel - 2
TRENER: Marek Richard, Gerych Marek
 
 

2

UKS WOJAN Paw³owice
4 Lazarek Piotr – 19
5 Zalewski Dawid – 0
6 Zacierka Wiktor – 0
6  Grabarczyk Adam - 0
7 Grabski Kuba – 0
8 Apel Bartosz – 0
9 Januszewicz £ukasz – 16
10 Palczewski Piotr –   10
11 Gryman Daniel – 0
12 Pietrzak Jakub – 2
13 ¯mijak Aleks –  27
14 Panic Mateusz –  8
15 Szombara Miko³aj –  6
16 Koz³owski Igor –  42
17 Markiewicz Krystian –  33
7 Czempiel Mateusz  50
18 Kubieniec Bartek – 2

TRENER: Dusza Zbigniew
 
 3


UKS OLIMPIJCZYK
OSTRÓW WIELKOPOLSKI


6 Kazimierczak Micha³ - 17
7 Mielczarek Piotr - 10
8 Tyburcy Miko³aj -  19
10 Szuka³a Cezary - 3
11 Mal±g Nikodem -  30
13 G³ówka Micha³  -   30
14 Koczura Hubert - 6
16 Pa³atyñski Dominik  -  25
17 Miko³ajczyk Jakub -  60
18 Matschi Jakub -  6
20 Kuncewicz Miko³aj  58

TRENER:
Suski Andrzej
 
 4


 WKS ¦L¡SK WROC£AW

4 Niedorys Krzysztof  - 9
5 Lubowiecki Maciej - 4
7 Bia³ow±s Marek  - 34
9 Nowak Maciej - 8
13  Kwapisz Hubert - 28
15 £aba Kacper  - 3
19 Dreher Krzysztof - 0
23 Witecki Mateusz  -  30
31 Kotarba Robert - 1
32 £añcucki Aleksander -  30
33 W³odarski Marcel -  16
44 Malik Jakub -  14
53 Kuczyc Jakub  -  58
66 Pisku³a Jakub - 25
93 Zaremba Jakub - 2
99 Hendrysiak Micha³ - 2

TRENER: Portas Piotr
 
 5


UKS CHROMIK ¯ary

4 Wi¶niewski Sergiusz  -  47
5 Jutkiewicz Seweryn - 0
6 Pawlikowski Pawe³ -  18
7 Saramaka Piotr -  8
8 Maciejak Norbert -  66
10 Grochalski Piotr - 0
11 Sokalski Rados³aw - 0
12 Forysiuk Adam  - 8
13 Wo³od¼ko Piotr  -  6
15 Porada Kacper  -  46
16 Ghukasyan Karol -  39
17 Gniazdowski Patryk -  6

TRENER: Barcz Jaros³aw
 
 

6


MKS MOS Katowice:

5 Tarasek Mateusz – 17
6 Szenkelbach Wiktor – 6
7 Skrzypek Jakub – 13
8 Prusek B³a¿ej  - 6
9 Kleser Jakub –  11
12 Pawe³ka Filip –  92
15 Stec Kamil –  6
16 Szymaniec Tomek –  7
17 Twardzik Szymon – 6
18 Lewek Maciej - 4
20 Paluch Micha³ –  29
21 Smoliñski Miko³aj – 1

TRENER: Mas³owski Krzysztof
 


WYNIKI

 MKS MOS KATOWICE - WOJAN PAW£OWICE 46 : 60 ( 22-12, 7-16, 11-18, 6-14)
MOS: Pawe³ka 16, Paluch 8, Tarasek 4, Skrzypek 4, Szymaniec 4, Kleser 3, Szenkelbach 2, Stec 2, Smoliñski
Wojan: Januszewicz 14, Palczewski 12, Koz³owski 12, Markiewicz 10, ¯mijak 6, Lazarek 2, Panic 2, Kubieniec 2


CHROMIK ¯ARY  - BK SNAKES OSTRAVA  42 : 77 ( 9-28, 12-10, 12-21, 9-18) FILM 42 minuty

Chromik: Ghukasyan 13, Maciejak 8, Wi¶niewski 6, Pawlikowski 4,Porada 4, Sarma³a 3, Forysiuk 2, Gniazdowski 2
Snakes: Kyncl 15, Kotala 14, Zapletal 13,  Holan 10, Janisch 8, Levy 4, Michalcak 4, Citta 3, Cechacek 2, Stefek 2, Vachutka 2

OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI - WKS ¦L¡SK WROC£AW 43 : 42 (11-12, 10-8, 12-12, 10-10)
Olimpijczyk:
Miko³ajczyk 14, G³ówka 12, Kucewicz 10, Tyburcy 4, Pa³atyñski 3
¦l±sk: Kuczyc 13, Pikula 7, Witecki 6, Kwapisz 6, Lañcucki 4, Niedorys 2, Bia³ow±s 2, Malik 2

MKS MOS KATOWICE-  BK SNAKES OSTRAVA  37 : 71  (14-20, 4-17, 11-20, 8-14)  FILM 59 minut
MOS: Pawe³ka 11, Paluch 9, Tarasek 4, Twardzik 4, Szymaniec 3, Prusek 2, Kleser 2, Stec 2,
Snakes: Kyncl 13, Kotala 16, Zapletal 6,  Holan 6, Janisch 5, Levy 5, Citta 4, Vachutka 6, Michalcak 2, Skwara 2

WKS ¦L¡SK WROC£AW  - UKS WOJAN PAW£OWICE  27 : 59  (12-10, 4-16, 6-21, 5-21)
¦l±sk:
Niedory 1, Bia³ow±s 8, Kwapisz 2, £aba 1, Nitecki 2, W³odarski 2, Malik 3,
Kuczy 6, Ska³a 2
Wojan: Lazarek 1, Czêpiel 20, Palczewski 8, Pietrzak 2, ¯mijak 4, Panic 2, Szombera 8, Koz³owski 7, Markiewicz 5

 CHROMIK ¯ARY - OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
36 : 66  (10-18, 11-21, 9-8, 6-27)
Chromik: Wi¶niewski 4, Pawlikowski 4, Maciejak 14, Forsyniuk 4, W³ódzko 2, Porada 6
Olimpijczyk: Kazimierczak 2, Mielczarek 5, Tyburski 2, Mal±g 8, G³ówka 8, Kocura 2, Pa³atyñski 7, Miko³ajczyk 12, Matschi 2, Kucewicz 16


CHROMIK ¯ARY - WKS ¦L¡SK WROC£AW  47 : 57  (9-16, 13-15, 13-13, 12-13)

Chromik: Ghukasyan 12, Porada 12, Maciejak 11, Wi¶niewski 9, Pawlikowski 3,
¦l±sk: Kwapisz 14, W³odarski 9, Witecki 8, Kuczyc 7, Nowak 6, Lañcucki 4, Piskula 4,  Niedorys 2, Zaremba 2, Kutarba 1,

UKS WOJAN PAW£OWICE - BK SNAKES OSTRAVA  41 : 45  (8-8, 6-11, 14-10, 13-16) FILM 42 minuty
Wojan: Czempiel 17, Koz³owski 9, ¯mijak 6, Markiewicz 3,  Januszewicz 2,
Palczewski 2, Gryman 2
Snakes: Vachutka 15, Janisch 10, Kotala 5, Zapletal 5, Kyncl 4, Levy 2, Zhasil 2, Kocar 2

MKS MOS KATOWICE - OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI  23 : 79  (13-14, 1-22, 6-25, 3-18)
MOS: Tarasek 1, Szekelbach 2, Prusek 2, Kleser 2, Pawe³ka 11, Lewek 1, Paluch 4
Olimpijczyk: Kazimierczak 12, Mielczarek 4, Tyburcy 3, Szuka³a 3, Mol±g 15, Gówka 4, Kocura 4, Pa³atyñski 3, Miko³ajczyk 13, Matschi 4, Kuncewicz 14

BK SNAKES OSTRAVA - WKS ¦L¡SK WROC£AW 
40 : 52  (12-9, 6-16, 16-11, 6-16)  FILM  58  minut
Snakes:  Citta 2, Janisch 14, Levy 3, Kyncl 4, Kotala 7, Rovensky 4, Zapletal 2, Vachutka 2,
Zhasil 2,
¦l±sk: Niedorys 2, Bia³ow±s 10, Kwapisz 4, Witecki 4, £añcucki 1, Malik 7, Kuczyc 15, Pisku³a 9

 MKS MOS KATOWICE - CHROMIK ¯ARY  48 : 73  (14-12, 10-18, 12-16, 12-17)
MOS: Tarasek 6, Skrzypek 8, Kleser 2, Pawe³ka 22, Stec 2, Paluch 8
Chromik: Wi¶niewski 20, Pawlikowski 2, Saramaka 4, Maciejak 12, Wo³od¼ko 4, Porada 17, Ghukasyan 10, Gniazdowski 4

UKS WOJAN PAW£OWICE - OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI  44 : 34  (15-5, 12-9, 10-10, 7-10)
Wojan: Lazarek 8, Czempiel 6, Palczewski 5, ¯mijak 5, Panic 4, Szombara 2, Koz³owski 7, Markiewicz 7
Olimpijczyk: Kazimierczak 6, Tyburcy 6, Mal±g 4, Gówka 6, Miko³ajczyk 9, Kuncewicz 8


MKS MOS KATOWICE  - WKS ¦L¡SK WROC£AW - 46 : 86  (19-13, 6-33, 4-20, 17-20)
MOS: Tarasek 2, Szenkelbach 2, Skrzypek 1, Prusek 1, Kleser 2, Pawe³ka 32, Twardzik 2, Lewek 3
¦l±sk: Niedorys 2, Lubowiecki 4, Bia³ow±s 14, Nowak 2, Kwapisz 2, £aba 2, Witecki 10, £añcucki 21, W³odarski 5, Malik 2, Kuczyc 17 Piska³a 3, Hendrysiak 2,

OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI - BK SNAKES OSTRAVA  36 : 37  (15-11, 6-9, 1-9, 14-8) FILM 36 minut
Olimpijczyk: Kazimierczak 2, Mielczarek 1, Tyburcy 4, Mal±g 2, Pa³atyñski 5, Miko³ajczyk 12, Kuncewicz 10
Snakes: Citta 2, Janisch 4, Levy 2, Kyncl 6, Kotala 6, Skovara 6, Zapletal 3, Vachutka 6, Michalcak 2

CHROMIK ¯ARY - UKS WOJAN PAW£OWICE
  48 : 52  (12-15, 7-11, 11-14, 18-12)
Chromik: Wi¶niewski 8, Pawlikowski 5, Saramata 1, Maciejak 21, Forysiuk 2, Porada 7, Ghukasyan 4,
Wojan: Lazarek 8, Czêpiel 7, Palczewski 10, ¯mijak 6, Szombara 6, Koz³owski 7, Markiewicz 8,


   MPKT
ZW
PO
P-Z
P-S
BILANS
 1SNAKES OSTRAWA
 5 9 4 1270
208
  +62
 2WOJAN PAW£OWICE
 5 9 4 1256
200
  +56
 3OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP 5 8 3 2258
182
  +76
 4¦L¡SK WROC£AW
 5 8 3 2264
235
  +29
 5CHROMIK ¯ARY
 5 6 1 4246
300
  -54
 6MKS MOS KATOWICE
 5 5 0 5200
369
 -169 


WSPOMNIEÑ CZAR