VI Mazurska Wiosna dz. i ch³. rocz.2002 E³k 4-6.IV.2014
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 07 2014 14:00:00
 VI Mazurska Wiosna za nami. Ostatni dzieñ turnieju dostarczy³ uczestnikom turnieju i widzom ogromnych emocji. W kategorii dziewcz±t bezkonkurencyjne by³y dziewczêta z UKS 27 Katowice, wygra³y wszystkie mecze.

W kategorii  ch³opców, bezkonkurencyjny TSK Ro¶ Pisz, którego postraszy³ tylko Nenufar. Ch³opcy z Pisza wygrali tylko ró¿nic± 4 pkt. 37:33


Rozszerzona zawarto newsa
 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI
DZIEWCZ¡T i CH£OPCÓW r.2002/03
VI MAZURSKA WIOSNA
E£K 04-06.IV.2014 Hala MOSiR ul. ¦w.M.M.Kolbego 11

VI Mazurska Wiosna za nami. Ostatni dzieñ turnieju dostarczy³ uczestnikom turnieju i widzom ogromnych emocji.

FOTO EDWARD

FILMIKI ZIBI

FOTO - ZIBI
 
FOTKI DRU¯YNOWE WYKONA£ ... I Dzier¿yk

dziewczeta:

W kategorii dziewcz±t bezkonkurencyjne by³y dziewczêta z UKS 27 Katowice, wygra³y wszystkie mecze.

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS 27 Katowice

2 LA Basket Warszawa
3 SRC Alytus (LT),
4 UKS Basket 47 Bia³ystok,
5 Nenufar II E³k (ch³opcy g³ównie kl. I-III + 3 ch³. z kl. IV),
6 UKS Basket "8" Wejherowo,
7 Nenufar I E³k 

MVP: Martyna Po³edniok  UKS 27 Katowice

Najlepsza pi±tka - "gwiazdeczki":

Julia Krzemieñ
- Katowice,
Maja Jasiñska  - Warszawa,
Oskar Chrzanowski - E³k,
Gabryjela Kazberuk - Bialystok,
Geida Bla¿ulinyte - Alytus.

 WYNIKI

E³k II – Katowice  33 : 53
Wejherowo – Alytus 45 : 68
E³k II – Bia³ystok  21 : 39
E³k I – Alytus 34 : 44
Wejherowo – Warszawa  13 : 49
Katowice – Bia³ystok  49 : 18
E³k I – Warszawa  37 : 42
Warszawa – Bia³ystok 51 : 39
Alytus – Warszawa 35 : 41
Katowice – Wejherowo  49 : 12
E³k I – E³k II   32 : 39
 Bia³ystok – Wejherowo  26 : 27
Alytus – E³k II  51 : 42
Katowice – E³k I 33 : 27
Warszawa – E³k II  39 : 29
Bia³ystok – E³k I  56 : 34
Alytus – Katowice 24 : 32
E³k II – Wejherowo 40 : 12
Warszawa -Katowice  19 : 25 (mecz o I miejsce)
Wejherowo – E³k I 40 : 28
Bia³ystok – Alytus  ?

ch³opcy:


W kategorii  ch³opców, bezkonkurencyjny TSK Ro¶ Pisz, którego postraszy³ tylko Nenufar. Ch³opcy z Pisza wygrali tylko ró¿nic± 4 pkt. 37:33.


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 TSK Ro¶ Pisz
2. UKS 27 Katowice
3. ¯SM Marijampol (LT)
4. UKS Basket 47 Bia³ystok
5. UKS Nenufar 5
6. BC Region Grodno
7. UKS Basket Ósemka Wejherowo

MVP : £ukasz Bessman - TSK Ro¶ Pisz.

Najlepsza piatka - "gwiazdeczki":


Micha³ Szablak - Pisz,
Tomasz Pustelnik - Katowice,
Micha³ Chrzanowski - Bia³ystok,
Bartosz Januszewski - E³k,
Adam Walak - E³k.

 WYNIKI

Katowice – E³k  45 : 37
Bia³ystok – Pisz  24 : 44
Wejherowo – Marijampol  10 : 82
Grodno – Pisz 24 : 52
Katowice – Marijampol  53 : 34
Bia³ystok – Wejherowo  62 : 23
E³k – Marijampol  34 : 36
Grodno – Wejherowo  36 : 14
Pisz – Wejherowo  58 : 5
E³k – Bia³ystok  20 : 35
Grodno – Katowice  24 : 45
 Marijampol – Bia³ystok  68 : 16
Pisz – Katowice  63 : 41
E³k – Grodno  46 : 37
Wejherowo – Katowice  17 : 53
Marijampol – Grodno  44 : 32
Pisz – E³k  37 : 33
Bia³ystok – Katowice  31 : 34
Wejherowo E³k I 27 : 62        
Bia³ystok – Grodno  44 : 36
Pisz – Marijampol  49 : 41

Organizatorzy:
Szko³a Podstawowa nr 5 w E³ku,
UKS "Nenufar 5"  19-300 E³k ul.¦w.M.M.Kolbego 11,
Wspieraj±cy i wspó³organizatorzy:
- Urz±d Miejski w E³ku,
- MOSiR E³k,
- UKS  „Jeziorna”,

- kosze na wysoko¶ci 2,60,  pi³ka nr 5,
- czas gry zatrzymywany:  - 4 x 10 min,
- celny rzut z faulem + 1,
- krycie „ka¿dy swego”, przy ró¿nicy 25 pkt. krycie od po³owy, dogrywka 2 min,
- indywidualny i dru¿ynowy konkurs rzutów,

Dru¿yny otrzymaj± puchary, medale, upominki,