II Puchar Burmistrza Kruszwicy rocz.2003 13-15.VI.2014
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 15 2014 06:03:00
 TKM W³oc³awek wygrywa
II Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy
Rozszerzona zawarto newsa

 II Ogólnopolski Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza Kruszwicy

Król Strzelców : Wit Szymañski - KSK Noteæ Inowroc³aw

All Stars - Pi±tka Turnieju :

Filp Bochra - MKK Basket Koszalin
Wojciech Sarnowski - UKS Basket 2010 Kruszwica
Wiktor £ukasik - TKM W³oc³awek
Kaj Zarzycki - KS Legion Legionowo
Artur Marek - KSK Noteæ Inowroc³aw

Najlepszy zawodnik dru¿yny :


MKK Basket Koszalin - Krzysztof Kiwacz
UKS Basket 2010 Kruszwica - Micha³ K³osowski
TKM W³oc³awek - Micha³ Matusiak
KS Legion Legionowo  - Wojtek Matysiak,
KSK Noteæ Inowroc³aw - Wiktor Ka³ecki
UKS Komorów - Szular Franek

FOTO ORGANIZATOR

WYNIKI

Basket 2010 - KSK Noteæ Inowroc³aw             22:46
TKM W³oc³awek - UKS Komorów            75:16
MKK Basket Koszalin - KS Legion Legionowo        42:21
KSK Noteæ Inowroc³aw - TKM W³oc³awek        29:56
MKK Basket Koszalin - UKS Komorów            52:10
UKS Basket 2010 - KS Legion Legionowo        30:27
KSK Noteæ Inowroc³aw - UKS Komorów            69:15
UKS Basket 2010 - MKK Basket Koszalin            36:18
KS Legion Legionowo - TKM W³oc³awek            18:46
KSK Noteæ Inowroc³aw - MKK Basket Koszalin        30:65
TKM W³oc³awek - UKS Basket 2010 Kruszwica            40:20
UKS Komorów - KS Legion Legionowo            15:55
MKK Basket Koszalin - TKM W³oc³awek            49:29           
KS Legion Legionowo - KSK Noteæ Inowroc³aw        34:47
UKS Basket 2010 - UKS Komorów            50:10

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1    TKM W³oc³awek    10 pkt.   266  /  114
2    MKK Basket Koszalin    9 pkt.    224  /  128
3    KSK Noteæ Inowroc³aw    8 pkt.   221  /  192
4    UKS Basket 2010 Kruszwica    7 pkt.   142  /  159
5    KS Legion Legionowo     6 pkt.    155  /  180
6    UKS Komorów     5 pkt.   66  /  301

Organizatorzy dziêkuj± wszystkim dru¿ynom za wspania³± przyjazn± atmosferê mecze rozgrywane w duchu fair- play.
Dziêkujemy równie¿ : Burmistrzowi Kruszwicy, CKiS Ziemowit, Krystianowi Rosiñskiemu, Marcinowi Krychowi, Bartoszowi Pilarczykowi oraz rodzicom za wspania³e wypieki oraz obs³ugê bufetu turniejowego : p. Lidii Stankiewicz - Waszak, p. Emili Grzybowskiej, p. Indze Jaksa, p. Karolinie Staszak oraz p. Zarzyckiej.
UKS Basket 2010 Kruszwica zaprasza równie¿ na VII Memooria³ im. Paw³a Cie¶laka, który odbêdzie siê 5-7 wrze¶nia br. dla ch³opców urodzonych w 1998r. i m³odsi.
Organizator : Jacek Stajszczak