MKS NOVUM Bydgoszcz na Ba³kanach
Dodane przez zibi dnia Maj 01 2014 18:00:00
 W dobrych nastrojach wraca dru¿yna MKS Novum rocznik 1999 z wypadu na Ba³kany. Mimo bilansu 1 zwyciêstwo i 2 pora¿ki trener Maciej Kulczyk jest zadowolony z postawy swoich podopiecznych. Dzia³acze z zaprzyja¼nionego KK Partizan Belgrad zorganizowali silnych przeciwników. Pierwszy mecz Bydgoszczanie rozegrali z pi±t± dru¿yn± Serbii KK ZVEZDARA Belgrad ponosz±c pora¿kê po dogrywce 93:91.
Rozszerzona zawarto newsa
MKS NOVUM Bydgoszcz na Ba³kanach

W dobrych nastrojach wraca dru¿yna MKS Novum rocznik 1999 z wypadu na Ba³kany. Mimo bilansu 1 zwyciêstwo i 2 pora¿ki trener Maciej Kulczyk jest zadowolony z postawy swoich podopiecznych. Dzia³acze z zaprzyja¼nionego KK Partizan Belgrad zorganizowali silnych przeciwników. Pierwszy mecz Bydgoszczanie rozegrali z pi±t± dru¿yn± Serbii KK ZVEZDARA Belgrad ponosz±c pora¿kê po dogrywce 93:91. Spotkanie toczy³o siê pod dyktando Polaków, lecz silniejsi fizycznie Serbowie w samej koñcówce meczu doprowadzili do dogrywki, w której okazali minimalnie lepsi. Kolejnym rywalem by³a dru¿yna sk³adaj±ca siê z zawodników roczników 98/99 KK FLASH Belgrad. Wynik 99:86 dla gospodarzy po dobrym meczu nie przynosi ujmy zawodnikom Novum, a liczni obserwatorzy nagradzali oklaskami liczne dobre akcje obu dru¿yn. Nastêpny mecz z szóst± si³± serbskiej ligi rocznika 1999 KK CERAK Belgrad to popis polskich zawodników. Zwyciêstwo 90:73, po kapitalnym spotkaniu z bardzo silnym rywalem, zdziwi³o zgromadzonych kibiców podkre¶laj±cych dobr± grê dru¿yny z Polski. W przekroju wszystkich meczy na wyró¿nienie zas³u¿yli Carlos Brzozowski, Miko³aj Majchrzak, Dawid Rutnowski i Adam Skiba.Zdobycze punktowe we wszystkich meczach:
Napiera³a       0
Rutnowski      40
Stawowski     9
Jaszczyk       4
Strzelecki      0
Gruszka         17
Jêdrzejczak   27
Skiba             64
Bergmann    4
Olszewski     5
Brzozowski   72
Bannach         2
Majchrzak     24

 Dodatkow± atrakcj± pobytu w Belgradzie by³a mo¿liwo¶æ obserwacji Final Four Ligi Adriatyckiej. Byli¶my na spotkaniu z trenerami - ikonami  europejskiej koszykówki Duszanem (Duszko) Ivkoviciem  i Vladimirem (Boss) Bosnjakiem (trener NBA - Milwaukee Bucks i dru¿yn NCAA). Obserwacja koszykówki na najwy¿szym poziomie przy ponad 15-tysiêcznej widowni, wspania³a atmosfera na trybunach na pewno zapadnie na d³ugo w pamiêci wszystkich uczestników wypadu do Serbii.

Trenerzy
Maciej Kulczyk
Grzegorz Skiba