II W³oc³awek Cup rocz.2003 W³oc³awek 20-22.VI.2014
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 22 2014 00:00:00
 Pierwsze miejsce TKM W³oc³awek

W dniach 20-22 czerwca 2014r. odby³ siê we w³oc³awskiej Hali Mistrzów  II Ogólnopolski Turniej w Mini Koszykówce Ch³opców z rocznika 2003 i m³odszych. Uczestniczy³o w nim 6 dru¿yn prezentuj±cych wysoki poziom. Mecze by³y wyrównane i bardzo emocjonuj±ce, zarówno dziêki grze zawodników, jak i dopingowi publiczno¶ci.
Rozszerzona zawarto newsa
 Pierwsze miejsce TKM W³oc³awek

W dniach 20-22 czerwca 2014r. odby³ siê we w³oc³awskiej Hali Mistrzów  II Ogólnopolski Turniej w Mini Koszykówce Ch³opców z rocznika 2003 i m³odszych. Uczestniczy³o w nim 6 dru¿yn prezentuj±cych wysoki poziom. Mecze by³y wyrównane i bardzo emocjonuj±ce, zarówno dziêki grze zawodników, jak i dopingowi publiczno¶ci.

Dru¿yna TKM W³oc³awek pewnie wygra³a wszystkie mecze, przegrywaj±c jedynie z TKM II, który bra³ udzia³ w grze poza konkursem i sk³ada³ siê ze starszych ch³opców. By³ to ostatni turniej w tym sezonie. Zawodnicy TKM W³oc³awek zaskoczyli wszystkich niebywa³± form± i poziomem gry, co niew±tpliwe sprawi³a ciê¿ka praca zawodników i trenerów na treningach. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e w³oc³awska dru¿yna wygra³a z niepokonanym dot±d zespo³em z Opalenicy.

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. TKM W³oc³awek   
  
2. BT Opalenica     
3. Stal/UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp.
4. MKKS Rybnik   
5. MKK Gniezno  
TKM II W³oc³awek     PK

MVP turnieju: Andrzejewski Jakub   TKM W³oc³awek

Pierwsza Pi±tka turnieju
Bladoszewski Igor  
           TKM W³oc³awek
Kronolicki Bruno  
              Stal/UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp.
Jakubiak Mateusz            BT Opalenica
¦cieszka Adrian                MKKS Rtbnik
Piasecka Malina                MKK Gniezno               

Malina Piasecka by³a jedyn± dziewczyna uczestnicz±c± w turnieju i znalaz³a siê w "Pi±tce" turnieju. Gratulacje!!

Wynik wszystkich meczów

TKM W³oc³awek – MKK Gniezno   37:15
TKM II – BT Opalenica   42:20
MKK Gniezno – Stal/UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp.  32:47
BT Opalenica – MKKS Rybnik  39:28
TKM W³oc³awek – TKM II  24:89
MKKS Rybnik - Stal/UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp.  45:47
TKM II – MKK Gniezno  62:36
MKKS Rybnik – TKM W³oc³awek  20:39
Stal/UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp.- BT Opalenica  43:45
TKM II – MKKS Rybnik  42:44
BT Opalenica – MKK Gniezno   52:31
TKM W³oc³awek -     Stal/UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp.    55:35
MKK Gniezno - MKKS Rybnik   40:41
Stal/UKS „Pi±tka” Ostrów Wlkp. - TKM II   35:55
TKM W³oc³awek - BT Opalenica 41:27