Puchar Prezesa UKS” Olimpijczyk rocz.2002 Ostrów Wlkp. 3-5.X.2014
Dodane przez zibi dnia Padziernik 06 2014 10:01:00
 Za nami Turniej o Puchar Prezesa Klubu Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski. Ka¿dego roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim jest organizowany turniej dla szóstoklasistów . Szko³a Podstawowa nr 1 to wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych co mo¿na by³o zauwa¿yæ na du¿ym banerze wywieszonym w hali szko³y ! SKM po siedmiu latach przerwy zawita³ do go¶cinnego Ostrowa Wielkopolskiego (ostatnio MP U14 w roku 2007)
Rozszerzona zawarto newsa
 Za nami Turniej o Puchar Prezesa Klubu Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski. Ka¿dego roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim jest organizowany turniej dla szóstoklasistów . Szko³a Podstawowa nr 1 to wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych co mo¿na by³o zauwa¿yæ na du¿ym banerze wywieszonym w hali szko³y ! SKM po siedmiu latach przerwy zawita³ do go¶cinnego Ostrowa Wielkopolskiego (ostatnio MP U14 w roku 2007) Turniej sta³ na wysokim poziomie, dru¿yny: z Bydgoszczy, Poznania czy Ostrowa Wielkopolskiego prezentowa³y siê znakomicie. Troszkê zawiod³a dru¿yna z Wielichowa  - Nobli¶ci to aktualny Mistrz wielkopolski w  kategorii ch³opców 2002 (IV miejsce poza podium).
Na parkiecie zachwyci³a mnie gra Wojtka Tomaszewskiego, Kuby Ulczyñskiego, Kacpra Marchewki czy Kolasiñskiego Nataniela – nie wyobra¿am sobie brak tych zawodników w kadrach wojewódzkich w roczniku starszym (2001) W turnieju grali¶my nowa pasarella, czêsto czwarta kwarta decydowa³a o losach spotkania.  Co zaskoczy³o mnie na turnieju - to znikoma ilo¶æ rzuconych ,, trójek,,

Po ka¿dym spotkaniu wybrali¶my MVP meczu – zawodnik otrzyma³ Magazyn koszykarski MVP. W drugim dniu turnieju zorganizowano szybki konkurs rzutów osobistych – zwyciêzca zosta³ zawodnik gospodarzy  Stanmans Markus.Organizatorzy obdarowali dru¿yny pucharami dyplomami z fotka dru¿yny, najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki – MVP turnieju otrzyma³ koszulkê wielokrotnego reprezentanta Polski Dariusza Parzeñskiego i kalendarz z gwiazdami NBA. Na zakoñczenie rozlosowano w¶ród wszystkich uczestników ponad 20 nagród rzeczowych. Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami±tkowa koszulkê. Dziewczyny wybra³y najsympatyczniejszego zawodnika - to ,,loczek,, z Pyry Poznañ Turniej odbywa³ siê w bardzo przyjaznej atmosferze. SKM serdecznie dziêkuje organizatorom za mo¿liwo¶æ przeprowadzenia relacji

Wkrótce w TV SP 1 uka¿e siê filmik podsumowuj±cy turniej

 MVP:
Ulczyñski Jakub

Novum Bydgoszcz

 Najlepszy Obroñca:
Marchewka Kacper

Olimpijczyk Ostrów Wlkp.


 5 ALL STARS


Skrzypczak Szymon Nobli¶ci Wielichowo
Kolasiñski Nataniel Novum Bydgoszcz
Skorupa Mateusz Olipmijczyk Ostrów Wlkp.
Wiñkowski Piotr Trójka ¯yrardó
Wisniewski Aleksander Pyra Poznañ

 KONKURS RZUTÓW

1 Stenmans Markus 6  Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
2 Wisniewski Aleksander 3  Pyra Poznañ
   Mikler Adam 3 Novum Bydgoszcz
4 Jamo Aleksander  1 UKS Trójka ¯yrardów
   Susala Matias  1 BC Krnov
   Trawa Kamil 0 Nobli¶ci Wielichowo


 TOP 10 Najlepsi Strzelcy 

1 Tomaszewski 131 Pyra Poznañ
2 Ulczyñski 125 Novum Bydgoszcz
3 Kolasiñski 98 Novum Bydgoszcz
4 Marchewka 85 Olimpijczyk Ostrów W.
5 CepeK 75 Krnov
6 Wiñkowski 58 Trójka ¯yrardów
7  Santarius 56 Krnov
8 Skorupa 48 Olimpijczyk Ostrów W.
9 Ruta 46 Nobli¶ci Wielichowo
10 Purzycki  45 Trójka ¯yrardów

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  ....................................................... WYRÓ¯NIENIE TRENERA
1
  MKS NOVUM BYDGOSZCZ

 4. TOMASZEWSKI KACPER
 5. MARTAS WIKTOR
 6. GOSZCZYÑSKI SZYMON
 7. BIELECKI BOGUSZ
 8. MATCZUK MATEUSZ
 9. KOLASIÑSKI NATANIEL
10. WI¦NIEWSKI OLIWIER
11. LESZCZYÑSKI ADRIAN
13. ANUSZKIEWICZ JAKUB
14. MIKLER ADAM
15. WESELSKI RADOS£AW  >>>>>>>
17. ULCZYÑSKI JAKUB

TRENER: MACIEJ KULCZYK
 
 2  MKK PYRA POZNAÑ

5 MISCHKE FILIP
6 SCHROEDER DOMINIK  >>>>>>>>>
7 WI¦NIEWSKI ALEKSANDER
8 DED£A KAJETAN
9 SCHROEDER DANIEL
10KOLAÑSKI JAKUB
11PI¡TKOWSKI FILIP
13 PRZYBYLAK OSKAR
15 NOWICKI MATEUSZ
16 GRACZYK MATEUSZ
17 DOMINIAK FILIP
18 TOMASZEWSKI WOJCIECH

TRENER: SZYMANEK GRZEGORZ
 
 3  OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP.

 4. SKORUPA MATEUSZ
 5. SZYCH BARTEK
 6. PRZENICZKA OLGIERD
 7. STENMANS MARKUS
 8. SZCZEPAÑSKI KAMIL
 10. MARCHEWKA KACPER
 11. PORTASIEK MATEUSZ >>>>>>>>
 12. ZYCH WIKTOR
 13. J¡DER WIKTOR
 15. KRZYWDA SZYMON
 16. MOLENDA MACIEJ
 17. KROMOLICKI BRUNO
 18. DYLAK MAKSYM

TRENER: TWARDOWSKI PIOTR

 4  UKS NOBLI¦CI WIELICHOWO

4. DAWID NYCZKA
5. WOJTEK RUTA  >>>>>>>>>>>>>>
6 MATEUSZ TIC
7. KAMIL KULECZKA
8. MATEUSZ KULECZKA
9. KAMIL TRAWA
10. DANIEL WALKOWIAK
11. MATEUSZ BREMBOR
12 SZYMON SKRZYPCZAK
13. IGOR GIRUS
14. BARTOSZ WALKOWIAK 
15. DAMIAN NOWAK

TRENER : DOMINIK MAJCHRZAK
 
 5  UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW

4.PURZYCKI OLAF
5.¦NIEG KRYSTIAN
7.CHECH£ACZ JAKUB
9.RING KONRAD
12.JANO ALEKSANDER  >>>>>>>>>>
13.GRZELECKI MAKSYMILIAN
14.£OJSZCZYK SZYMON
15.OTTO MILAN
18.WIÑKOWSKI PIOTR
19.KACPRZAK KRYSTIAN
24.SZYMAÑSKI £UKASZ

TRENER: KAMIÑSKI LESZEK

 
 6  BC KRNOV CZECHY

4 SASALA MATIJAS
9 CHOMA JAKUB
11 BEDNARIK VOJTECH
12 KODECKY JAN
13 PALICKA ALBERT
14 JELINEK PATERIK
15 BAJTEK VITESLAR
16 SANTARIUS IVO  >>>>>>>>>>>>>
17 GLAC ANDREJ
22 CEPEK RICHARD
25 SAMAKE SAMUEL MARAHIM

TRENER: OPRSAL PETER
 

UKS Olimpijczyk - Wielichowo  49 : 47  MVP: Skorupa Mateusz
Olimpijczyk: Skorupa 10, Szych 2, Szczepañski 5, Marchewka 17, Zych 2, J±der 7, Krzywda 6
Wielichowo: Nyczka 2, Ruta 10, Tic 2, Trawa 11, Walkowiak D. 10, Skrzypczak 5, Walkowiak B. 2, Nowak 2, Girus

Novum Bydgoszcz - Pyra Poznañ  72 : 49  MVP: Nataniel Kolasiñski
Novum: Goszczyñski 10, Bia³ecki 2, Kolasiñski 23, Leszczyñski 5, Ulczyñski 28, Weselski 4
Pyra: Tomaszewski 24, Mishke 4, Schroeder 3, Wisniewski 2, Ded³a 2, Schroeder 5, Kolañski 2, Pi±tkowski 3, Graczuk 2, Dominiak 2

BK Krnov - UKS Trójka ¯yrardów  38 : 56  MVP: Wiñkowski Piotr
Krnov: Sysala 6, Choma 3, Bajtek 2, Santarius 9, Glac 4, Cepek 14
¯yrardów: Purzycki 13, ¦nieg 4, Wiñkowski 17, Chech³acz 8, Szymañski 8, Jano 6

Wielichowo - Pyra Poznañ  42 : 57 MVP: Tomaszewski Wojciech
Wielichowo: Ruta 10, Tic 8, Trawa 4, Walkowiak 5, Brembor 11, Skrzypczak 4
Pyra: Mischke 1, Wi¶niewski 15, Ded³a 1, Schroeder 7, Dominika 8, Przybylak 1, Tomaszewski 22, Nowicki 2

UKS Olimpijczyk - UKS Trójka ¯yrardów  98 : 32  MVP: Krzwda Szymon
Olimpijczyk: Skorupa 17, Szych 4, Przeniczka 3, Stenmans 11, Szczepañski 4, Molenda 2, Marchewka 22, Portasiak 10, Zych 8, J±der 2, Kromolicki 5, Krzywda 10
¯yrardów: Purzyckim 10, ¦nieg 2, Wiñkowski 8, Szymañski 2, Jano 4, Grzelecki 4, Otto 2, 
BK Krnov - Novum Bydgoszcz  62 ; 82  MVP: Ulczyñski igor
Krnov; Sysala 13, Cepek 27, Santarius 13, Glac 1, Choma 8,
Novum: Tomaszewski 2, Goszczyñski 7, Bia³ecki 8, Weselski 6, Kolasiñski 14, Wi¶niewski 8, Ulczyñski 26, Anuszkiewicz 7, Mikler 4

Wielichowo - UKS Trójka ¯yrardów  63 : 61 MVP: Skrzypczak Szymon
Wielichowo: Ruta 12, Tic 3, Kuleczka K. 2, Kuleczka M. 2 Trawa 9, Walkowiak 9, Brembor 3, Skrzypczak 10, Nowak 4
¯yrardów: Purzycki 10, ¦nieg 4, Chech³acz 2, Jano 2, Wiñkowski 5, Kasprzyk 2, Szymañski 6

UKS Olimpijczyk - Novum Bydgoszcz  57 : 61 MVP: Anuszkiewicz Jakub
Olimpijczyk; Skorupa 12, Szych 8, Przeniczka 2, Stenmans 3, Szczepañski 2, Marchewka 9, Portasiak 2, Zych 1, J±der 10, Krzywda 8
Novum: Goszczyñski 6, Weselski 2, Kolasiñski 22, Ulczyñski 20, Anuszkiewicz 6, Mikler 3

BK Krnov - Pyra Poznañ  51 : 57 MVP: A. Wi¶niewski
Krnov: Susala 4, Choma 18, Bednarik 2, Palicka 2, Santarius 11, Sepek 14
Pyra: Mischke 4, Wi¶niewski 12, Pi±tkowski 5, Dominiak 4, Tomaszewski 32

Wielichowo - Novum Bydgoszcz   45 : 57 MVP: Oliwier Wisniewski
Wielichowo: Nyczka 2, Ruta 8, Tic 6, Kuleczka M. 4, Trawa 2, Brembor 6, Skrzypczak 6, Wa³kowiak 4, Nowak 4
Novum: Goszczyñski 2, Bia³ecki 2, Kulasiñski 15, Wi¶niewski 13, Ulczyñski 18, Anuszkiewicz 2, Matczuk 4

UKS Olimpijczyk - BK Krnov  107 : 46  MVP: Marchewka Kacper
Olimpijczyk: Skorupa 4, Szych 6, Przeniczka 2, Stenmans 8, Szczepañski 6, Marchewka 27, Portasiak 16, J±der 11, Krzywda 12, Kromolicki 15
Krnov: Susala 6, Choma 3, Palicka 2, Bajtek 8, Santarius 15, Sepek 10, Samake 2

Pyra Poznañ - UKS Trójka ¯yrardów  73 : 46  MVP: Schroeder
Pyra: Mischke 9, Wisniewski 10, Ded³a 2, Schroeder 14, Kolañski 1, Dominiak 9, Tomaszewski 22, Nowicki 6
¯yrardów: Purzycki 2, ¦nieg 6, Wiñkowski 20, Chla³acz 2, Ring 2, Szymañski 6, Jano 4, Otto 2, £ojszczyk 2

Wielichowo - BK Krnov  42 : 33 MVP; Tic Mateusz
Wielichowo: Ruta 6, Tic 6, Trawa 6, Walkowiak D. 7, Skrzypczak 4, Walkowiak B 5, Nowak 4, Girus 4
Krnov: Choma 7, Bajtek 2, Santarius 8, Glac 4, Cepek 10, Samake 2

UKS Olimpijczyk - Pyra Poznañ  56 : 75 MVP: Dominiak Filip
Olimpijczyk; Skorupa 5, Przeniczka 6, Szczepañski 2, Marchewka 10, Portasiak 12, Zych 2, J±der 9, Krzywda 6, Kromolicki 4
Pyra: Tomaszewski 31, Mischke 4, Wisniewski 14, Schroeder 2, Kolañski 2, Pi±tkowski 5, Przybylak 3, Nowicki 4, Dominiak 10

Novum Bydgoszcz - UKS Trójka ¯yrardów  92 : 42  MVP:
Novum: Tomaszewski 3, Goszczyñski 2, Bia³ecki 2, Matczyk 2, Kolasinski 24, Wi¶niewski 11, Leszczyñski 2, Anuszkiewicz 7, Ulczyñski 33, Mikler 2, Weselski 4
¯yrardów: Purzycki 10, ¦nieg 4, Wiñkowski 8, Chech³acz 10, Kacprzak 2, Jano 4, Grzelecki 2, £ojszczyn 2

TABELA PO DRUGIM DNIU TURNIEJU

1 MKS NOVUM Bydgoszcz  10 pkt.
2 MKK Pyra Poznañ  5 mecze 9 pkt.
3 UKS "Olimpijczyk" SP 1 Ostrów Wielkopolski  8 pkt.
4 UKS Nobli¶ci Wielichowo  7 pkt.
5 UKS „Trójka” ¯yrardów   6 pkt.
6 BK Krnov  5 pkt.