Ruszaj± przygotowania do ME U16 na £otwie
Dodane przez zibi dnia Lipiec 02 2014 14:39:51
Przygotowania do Mistrzostw Europy U16 ruszaj± pe³n± par±. Na pocz±tku Czerwca 16-tu zawodników spotka³o siê w Warszawie gdzie przeprowadzono badania, trzy treningi  i mecz sparingowy z juniorami Polonii Warszawa. Po 23 dniach przerwy ponownie 16 zawodników spotyka siê na zgrupowaniu szkoleniowym w COS Cetniewie. Nastêpnie mecze kontrolne z bardzo silna Reprezentacj± £otwy, turniej we W³oszech i na koniec mecze kontrolne z Czechami. Ogó³em 47 dni poza domem. Pierwsze swoje mecze na ME nasza Kadra rozegra w ma³ej miejscowo¶ci na £otwie w Grobinie. Czy kto¶ z was wybiera siê nad £otewskie morze kibicowaæ naszym ch³opakom w pierwszym etapie ME (drugi etap w Rydze)

Rozszerzona zawarto newsa
Przygotowania do Mistrzostw Europy U16 ruszaj± pe³n± par±. Na pocz±tku Czerwca 16-tu zawodników spotka³o siê w Warszawie gdzie przeprowadzono badania, trzy treningi  i mecz sparingowy z juniorami Polonii Warszawa. Po 23 dniach przerwy ponownie 16 zawodników spotyka siê na zgrupowaniu szkoleniowym w COS Cetniewie. Nastêpnie mecze kontrolne z bardzo silna Reprezentacj± £otwy, turniej we W³oszech i na koniec mecze kontrolne z Czechami. Ogó³em 47 dni poza domem. Pierwsze swoje mecze na ME nasza Kadra rozegra w ma³ej miejscowo¶ci na £otwie w Grobinie. Czy kto¶ z was wybiera siê nad £otewskie morze kibicowaæ naszym ch³opakom w pierwszym etapie ME (drugi etap w Rydze)

Plan przygotowañ do Mistrzostw Europy

Zgrupowanie szkoleniowe
04-07-2014 / 10-07-2014 COS Cetniewo 16 zawodników

Zawodnicy Powo³ani na konsultacjê szkoleniow± w Cetniewie

1.KUBA MUSIA£
2.MICHA£ JÊDRZEJEWSKI
3.KUBA KOBEL
4.DAWID S¡CZEWSKI
5.KUBA GUDIE£AJTIS
6.DANIEL GO£ÊBIOWSKI
7.MATEUSZ SZCZYPIÑSKI
8.DOMINIK RUTKOWSKI
9.TOMEK ¯ELE¯NIAK
10.MARCIN WISZOMIRSKI
11.MACIEJ WARACZYÑSKI
12.OLAF WYSOCKI
13.MICHA£ JOD£OWSKI
14.DAMIAN POGODA
15.BARTEK PIETRAS
16.MIKO£AJ KURPISZ