Memoria³ Romy i Zygmunta Olesiewiczów ch³. i dz. rocz.1997 Warszawa 5-7.IX.2014
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 06 2014 17:01:00
 XV Memoria³ R. i Z. Olesiewiczów
 5 - 7 wrze¶nia 2014 rok – Juniorzy

KOMUNIKAT  KOÑCOWY

Rozszerzona zawarto newsa
 XV Memoria³ R. i Z. Olesiewiczów
 5 - 7 wrze¶nia 2014 rok – Juniorzy

KOMUNIKAT  KOÑCOWY


FOTO

MKS POLONIA  WARSZAWA– UKS TRÓJKA OSiR ¯YRARDÓW    69:52
PKK ¯UBRY  BIA£YSTOK – MUKS BASKET WARSZAWA        66:53
MKS PRUSZKÓW – MKS OCHOTA WARSZAWA            85:38
KS ROSA SPORT RADOM– UKS LA BASKET WARSZAWA        95:44
UKS LA BASKET WARSZAWA  – MKS POLONIA WARSZAWA    57:55
UKS TRÓJKA OSiR ¯YRARDÓW – OKK ¯UBRY BIA£YSTOK        50:67
UKS TRÓJKA OSiR ¯YRARDÓW– MUKS  BASKET WARSZAWA    62:70
MKS POLONIA WARSZAWA- PKK ¯UBRY BIA£YSTOK        60:53
KS ROSA  SPORT RADOM– MKS OCHOTA WARSZAWA              118:24
MKS PRUSZKÓW  – UKS LA BASKET WARSZAWA            65:58
UKS LA BASKET WARSZAWA – MKS OCHOTA WARSZAWA      63:46
MKS PRUSZKÓW – KS ROSA SPORT RADOM                84:32

GRUPA  A


1.PKK ¯UBRY BIA£YSTOK              5 pkt  186:163
2.MKS POLONIA WARSZAWA      5 pkt  184:163
3.MUKS BASKET WARSZAWA      5 pkt  180:183
4.UKS TRÓJKA OSiR ¯YRARDÓ 3 pkt  164 :206

GRUPA  B


1.KS ROSA SPORT RADOM      6 pkt  297: 90
2.MKS PRUSZKÓW                      5 pkt 180:181
3.UKS LA BASKET WARSZAWA      4 pkt  166:206
4.MKS OCHOTA WARSZAWA      3 pkt  108:266

FINA£Y

UKS TRÓJKA OSiR ¯YRARDÓW – MKS OCHOTA WARSZAWA   69:29
MUKS BASKET WARSZAWA – UKS LA BASKET WARSZAWA  89:51   
MKS POLONIA WARSZAWA – MKS PRUSZKÓW   53:49
KS ROSA SPORT RADOM – PKK ¯UBRY BIA£YSTOK  90:55

 KLASYFIKACJA  KOÑCOWA


1.    KS ROSA SPORT RADOM (Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy)


SZYMANIAK  Patryk ; GAWLINA  Mateusz ; ORÊBSKI Damian ; CHRU¦CIEL Jan ;
KO£AKOWSKI Filip ; WYDRA Patryk ; KOWALSKI Wojciech : DRUSZCZ  Mateusz ;
PABIANEK Artur ; POA£CZYÑSKI Mateusz ;W¡TROBA Wojciech
TRENER ;  Dawid  MAZUR  ;  Przemys³aw  KOGUT

2.    PKK ¯UBRY BIA£YSTOK (Puchar Polskiego Zwi±zku Koszykówki)
3.    MKS POLONIA WARSZAWA (Puchar Polskiej Ligi Koszykówki)
4.    MKS PRUSZKÓW (Puchar WOZKoszWM)
5.    MUKS BASKET – AZS PW WARSZAWA
6.    UKS LA BASKET WARSZAWA
7.    UKS TRÓJKA OSiR ¯YRARDÓW
8.    MKS OCHOTA WARSZAWA

 MVP  TURNIEJU


WYDRA PATRYK / KS Rosa Sport Radom /

NAJLEPSZY STRZELEC

STOPIERZYÑSKI  Hubert
/ KS Rosa Sport Radom/ - 60 pkt

NAJM£ODSZY ZAWODNIK
Nagroda ufundowana przez Dyrektora ZS 51 P. W³odzimierza Sacewicza

SOSNOWSKI  SEBASTIAN / PKK ¯ubry Bia³ystok /

 Najlepsza pi±tka Turnieju  TURNIEJU


CHRU¦CIEL JAN / KS Rosa Sport Radom/
KO£AKOWSKI Filip / KS Rosa Sport Radom /
W¡TROBA  Wojciech /KS Rosa Sport Radom/
BOMBRYCH Micha³ / PKK ¯ubry Bia³ystok /
MURAWSKI Andrzej / PKK ¯ubry Bia³ystok /WOZKosz WM