III Turniej im. Tadeusza Konata rocz.2000 Rawicz 19-21.IX.2014
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 23 2014 09:03:00
 WKK Wroc³aw wygrywa IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców rocznik 2000  im. Tadeusza Konata

MVP dla Kacpra Ekerta

Rozszerzona zawarto newsa
 IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców
rocznik 2000 im. Tadeusza Konata
Rawicz 19.09. – 21.09.2014r.
Organizator:RKKS Rawia Rawicz

Mecz o I miejsce  WKK – UKS GIM 92    79:52
Mecz o III miejsce  RAWIA – PYRA        43:36

Klasyfikacja koñcowa:

1.  WKK WROC£AW
2.  UKS GIM 92 WARSZAWA
3.  RKKS RAWIA II
4.  PYRA POZNAÑ
5.  RKKS RAWIA I

MVP Turnieju EKERT KACPER – WKK WROC£AW

Najlepszy strzelec turnieju  POPIEL MATEUSZ – RKKKS RAWIA RAWICZ


RAWIA I – WKK    48:67
PYRA – RAWIA II    71:70
WARSZAWA – RAWIA II    75:80
WKK – PYRA    87:50
RAWIA I -  WARSZAWA    41:86
WKK – RAWIA II    88:80
WKK – WARSZAWA 56:91
RAWIA I – PYRA    50:74
RAWIA I – RAWIA II    44:53
PYRA – WARSZAWA    47:56

Po meczach podstawowych:

1.    UKS GIM 92
2.    WKK
3.    PYRA
4.    RAWIA II
5.    RAWIA I


Turniej by³ naszym sprawdzianem przed sezonem w Wielkopolskiej Lidze Kadetów. Zaprosili¶my mocne dru¿yny z ca³ej Polski, które zajê³y w poprzednim sezonie czo³owe miejsca w swoich ligach. Z powodów organizacyjnych by³em zmuszony zrobiæ 2 dru¿yny z 1.
Nie przyjecha³y dru¿yny z Jeleniej Góry oraz Katowic. Mecze podstawowe rozgrywali¶my podzieleni ale mecz o III miejsce wyst±pili najlepsi ch³opacy turnieju. Oprócz mojej osoby trenerami RAWI II byli Patryk Czerwiñski oraz Szymon Macio³ek, koledzy z klubu.
Turniej uwa¿am za udany. Pomimo czasami lepszej i czasami gorszej gry, ch³opcy dali z siebie wszystko. Turniej pokaza³ bardzo dobre przygotowanie fizyczne ch³opaków na które zapracowali bardzo ciê¿ka prac± na obozie przygotowawczym w Ustce. Musimy jeszcze popracowaæ nad taktyk± w ataku oraz jeszcze lepsz± gr± w obronie.

Serdecznie dziêkuje w imieniu klubu RKKS RAWIA Rawicz za pomoc w organizacji turnieju rodzicom oraz sponsorom, Urzêdowi Miasta i Gminy   oraz OSiR Rawicz.