FINA£ PUCHAR ¦L¡SKA rocznik 2002
Dodane przez zibi dnia Maj 22 2014 00:00:00
 W dniu 22 maja na hali Pogoni odby³ siê fina³ Pucharu ¦l±ska w minikoszykówce ch³opców rocznik 2002. W meczu o pierwsze miejsce zmierzy³y siê druzyny KS Pogoñ Ruda ¦l±ska – Hawajskie Koszule ¯ory. Mecz  by³ bardzo emocjonuj±cy i wyrównany od samego pocz±tku, w koñcówce lepsi okazali siê zawodnicy  HK ¯ory i to oni zdobyli Puchar ¦l±ska w Mini Koszykówce 2014  Natomiast z UKS Sprint Katowice bez uplasowa³ siê na III miejscu. Zawodnikom i trenerom serdecznie gratulujemy.
Rozszerzona zawarto newsa
 FINA£ PUCHAR ¦L¡SKA rocznik 2002
W dniu 22 maja na hali Pogoni odby³ siê fina³ Pucharu ¦l±ska w minikoszykówce ch³opców rocznik 2002. W meczu o pierwsze miejsce zmierzy³y siê druzyny KS Pogoñ Ruda ¦l±ska – Hawajskie Koszule ¯ory. Mecz  by³ bardzo emocjonuj±cy i wyrównany od samego pocz±tku, w koñcówce lepsi okazali siê zawodnicy  HK ¯ory i to oni zdobyli Puchar ¦l±ska w Mini Koszykówce 2014  Natomiast z UKS Sprint Katowice bez uplasowa³ siê na III miejscu. Zawodnikom i trenerom serdecznie gratulujemy.

Medale Puchary i statuetki wrêczali Prezes ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki i cz³onek zarz±du PZKosz Marcin Staniczek, prezes Pogoni Ruda ¦l±ska Miko³aj Ma¶lanka oraz cz³onek zarz±du Pogoni Ruda ¦l±ska Andrzej Krupski

FOTO ZBIGNIEW PYPLOK


Pogoñ Ruda ¦l±ska - HK ¯ory 40 : 44
HK ¯ory - Sprint Katowice 26 : 22
Pogoñ Ruda ¦l±ska - Sprint Katowice 48 : 37

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

I miejsce Hawajskie Koszule ¯ory
II miejsce Pogoñ Ruda ¦l±ska
III miejsce UKS Sprint KatowiceMVP Turnieju
- Dawid KRZYSTEK HK ¯oryPi±tka turnieju:


Robert Wo¼niak (Sprint Katowice),
Daniel Seku³a, Maciej £atka (HK ¯ory),
Kacper K³aczek, Tomasz Pustelnik (Pogoñ Ruda ¦l±ska)Król strzelców - Jakub Witek Sprint Katowice