III Puchar Prezydenta Rudy ¦l±skie rocz.2002 Ruda ¦l±ska 29-31.V.2015
Dodane przez zibi dnia Maj 31 2015 17:05:00
 Puchar Prezydenta Rudy ¦l±skie dla TKM W³oc³awek -
MVP Karol Lebiedziñski


Rozszerzona zawarto newsa
 III Ogólnopolski Turniej w Koszykówce  ch³opców rocznik 2002 o Puchar Prezydenta Miasta Ruda ¦l±ska. „Dzieñ Dziecka 2015”

5 ALL-STARS:

MVP: Karol Lebiedziñski  -  TKM W³oc³awek
Król Strzelców: Kacper K³aczek  -   Pogoñ Ruda ¦l±ska
Najlepszy rozgrywaj±cy: Tomasz Pustelnik  -  Pogoñ Ruda ¦l±ska
Najlepszy Obroñca: Adam Lewandowski  - TKM W³oc³awek
Najlepiej Zbieraj±cy  -  ¯ebrok Mateusz  -  MOSiR Cieszyn

Filmiki- Zibi     wgrywaja sie na YouTube co 2 godz.nowy


FOTO ZIBI


Fotki pana Zbigniewa Pyploka

 Konkurs Rzutów Wolnych
:

1 Mateusz Bryniasrski  -  MOSiR Cieszyn  7/10
2 Mi³osz Baranowski - TKM W³oc³awek  6/10
   Jan Szumilewicz - Gim 92 Ursynów  6/10
4 Sebastian Szewczyk - Pogoñ Ruda ¦l±ska 5/10
5 Wiktor Chor±ziak - £KS P£ód¼  4/10
   Pawe³ Rudzik - ¯ubry Bia³ystok  4/10
   Ondrej Stangler - Jiskra Kyjov 4/10
8 Chramiec Patryk - Trójka £ód¼  3/10

 Konkurs Sprawno¶ciowo/Rzutowy:

1 Marcin Kowalczyk  -  Trójka Sieradz  39 sek.
2 Maj Kacper - £KS £ód¼ 40 sek.
3 Boboryko Szymon - ¯ubry Bialystok  42 sek.
4 Twarog Sebastian - Kyjov Czechy  43 sek.
5 Bartosz Lato - Pogoñ Ruda ¦l.  46 sek.
   Karol Lebiedziñski - TKM W³oc³awek  46 sek.
7 Piotr Rejowski - Gim 92 Warszawa  47 sek.
8 Mateusz ¯ebrok - MOSiR Ceszyn  47 sek.


 Konkurs rzutów za 3 pkt. imienia Romana Dancha

1 Miko³aj W³odarczyk  -  £KS £ód¼  10/15
2 Jakub Olser - Jiskra Kyjov  7/15
   Pawe³ Trypus - ¯ubry Bialystok  7/15
   Marcin Kowalczyk - Trójka Sieradz  7/15
5 £ukasz £o¶ko - MOSiR Ciszyn  5/15
   Kacper Nowociñski - Gim 92 Ursynów  5/15
   £ukasz Lipiñski -£KS £ód¼  5/15
   Radek Monda - Jiskra Kyjov 
5/15

Konkurs rzutowy dla trenerów:  Szymon Ka³u¿a  -  MOSiR Cieszyn
Najm³odszy uczestnik turnieju (rocz. 2004.IX): Jan Kurowski  -  Trójka Sieradz

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA 
Wyró¿nienia trenerów

1 TKM W³oc³awek  -  Mi³osz Baranowski
2 Pogoñ Ruda ¦l±ska  -  Rados³aw Pyplok
3 MOSiR Cieszyn  - Maciej Surzycki
4 ¯ubry Bia³ystok  -  Szymon Boboryko
5 Gim 92 Ursynów Warszawa  - Nowociñski Kacper
6 £KS £ód¼  -  Aleksander Lisowski
7 Trójka Sieradz  - Patryk Chramiec
8 Iskra Kyjov - Radek Monda


FINA£:
POGOÑ Ruda ¦l±ska -  TKM W³oc³awek  66 : 68
mecz o VIII miejsce: Kyjov Czechy - Trójka Sieradz  51 : 45
mecz o V miejsce: Gim 92 Ursynów - £KS £ód¼ 
mecz o miejsce III: MOSiR Cieszyn -  ¯ubry Bia³ystok  80 : 56

PLAY-OFF o miejsca V-VIII                                                    
Trójka Sieradz - £KS £ód¼  19 : 69
Gim 92 Ursynów - Kyjov Czechy  72 : 38

PÓ£FINA£Y
Pogoñ Ruda ¦l±ska - MOSiR Cieszyn  63 : 52
¯ubry Bia³ystok - TKM W³oc³awek  40 : 50

GRUPA I                                                                                

POGOÑ Ruda ¦L  -  ¯UBRY Bia³ystok  61 : 58
TRÓJKA Sieradz – JISKRA Kyjov  40 : 34         
POGOÑ Ruda ¦L – TRÓJKA Sieradz  83 : 16 
¯UBRY Bia³ystok – JISKRA Kyjov 71 : 23    
¯ubry Bia³ystok –  TRÓJKA Sieradz    95 : 36    
POGON Ruda SL – JISKRA Kyjov   72 : 32

1 KS POGOÑ RUDA ¦L¡SKA  6 pkt.      
2 ¯UBRY BIA£YSTOK  5 pkt.             
3 TRÓJKA SIERADZ  4  pkt.                              
4 JISKRA KYJOV (CZECHY) 3 pkt.                 

GRUPA II
TKM W³oc³awek –  MOSiR Cieszyn  57 : 52
MOSiR Cieszyn – £KS £ód¼  61 : 37
£KS £ód¼  –  UKS GIM 92 Warszawa 44 : 46
UKS GIM 92 Warszawa  – TKM W³oc³awek 35 : 83
MOSiR Cieszyn – UKS GIM 92  81 : 39
¯ubry Bia³ystok –  TRÓJKA Sieradz    95 : 36   
TKM W³oc³awek  –  £KS £ód¼ 44 : 33  

1 TKM W£OC£AWEK  6 pkt.
2 MOSiR  CIESZYN  5 pkt.

3 UKS GIM 92 URSYNÓW  4 pkt.
4 £KS £ÓD¬ 3 pkt.WSPOMNIEÑ CZAR I TURNIEJ 2013

WSPOMNIEÑ CZAR II TURNIEJ 2014


Byli u nas:
WKS ¦l±sk Wroc³aw, WKK Wroc³aw, UKS 3X Trójka Sieradz, UKS Regis Wieliczka
¯AK ¯ory, MOSiR Przeworsk,
JISKRA Kyjov (Czechy), MKKS Rybnik, MOSM Bytom, UKS Pi±tka Nowy Targ, TKM W³oc³awek, MOSiR Cieszyn, £KS £ód¼, Gim 92 Warszawa, ¯ubry Bia³ystok

MISTRZOWIE:
I 2013 - Pogoñ Ruda ¦l±ska
II 2014 - ¯AK ¯ory
III 2015 -TKM W³oc³awek