Orlik Basketmania 2015 FINA£ Radom 12-14.VI.2015
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 14 2015 19:00:00
  MISTRZOWIE V Jubileuszowy Turniej Orlik Basketmania Radom 2015
Kategoria Szko³y Podstawowe - ¯ORY
Kategoria Gimnazja - RADOMRozszerzona zawarto newsa
 V Jubileuszowy Turniej Orlik Basketmania Radom 2015

Po raz pierwszy SKM by³ obecny na Finale Orlik Basketmani

bêd± fotki filmiki oraz podsumowanie

KATEGORIA SZKO£Y PODSTAWOWE

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA -
Ch³opcy SP rocz.2002 i m³.:


1 SP 15 ¯ORY - ¶l±skie

2 CHROMIK ¯ARY - lubuskie
3 DZIEWI¡TKA £OM¯A - podlaskie
4 TYTANI Z KU¬NI KOSZYKÓWKI - podkarpackie
5 SKÓ£ DZIA£DOWO - warmiñsko-mazurskie
6 TWARDE PIERNIKI TORUÑ - kujawsko-pomorskie
7 SP 23 WROC£AW - dolno¶l±skie
8 SP 25 GREEN KIELCE - ¶wiêtokrzyskie


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA -
Dziewczêta SP rocz.2002 i m³.:


1 TRÓJKA DZIA£DOWO - warmiñsko-mazurskie
2 SP 2 ROGO¬NO - wielkopolskie
3 ORLIK UJAZD - ³ódzkie
4 SP 35 SZCZECIN - zachodniopomorskie
5 SP 45 BIA£YSTOK - podlaskie
6 GOLD TEAM BRZEG - opolskie
7 PSP 2 BOCHNIA - ma³opolskie
8 ZPO Z£OTA 5 ALL STARS

BANA¦  Jakub  SP 

UKS Sokó³ Dzia³dowo
RAMOTOWSKI Jakub  SP 
UKS Dziewi±tka £om¿a
SKUBIÑSKI Rados³aw  SP 
UKS Chromik ¯ary
KOSIUK Wojciech GIM 
New York Heat Lublin
MACIEJAK Norbert GIM 
UKS Chromik ¯ary MVP: ORLIK BASKETMANIA:

Kategoria SP
SOBOTKA Roksana   DZ 
UKS Trójka Dzia³dowo
SEKU£A Daniel  CH£
SP 15 ¯ory

Kategoria Gimnazja
WOJTALA Aleksandra  DZ  
Gim 24 Sosnowiec
STRZELEC Hubert  CH£
GIM  Pioruny Radom


 NAJSYMAPTYCZNIEJSZA ZAWODNICZKA

OLSZEWSKA Weronika  DZ GIM   Wilczyce Szczecin  
NAJSYMPATYCZNIEJSZY ZAWODNIK
SUPCZIÑSKI Igor   CH£ SP  Twarde Pierniki Toru

FAIR PLAY
SZYMONIAK Barbara  DZ SP  SP 35 Szczecin
KRUCZKIEWICZ Wojciech  CH£ SP  UKS Chromik ¯ary
MADEJ Beata  DZ GIM  PG 1 Prudnik 
MILUN Maciej  CH£ GIM  UKS Olimp Kêtrzyn


 KONKURS PRECYZYJNY RZUT

STOKOWSKA  Wiktoria  DZ SP    SP 45 Bia³ystok
OMANIÆ Faris  CH SP   Twarde Pierniki Toru
POPIÓ£ Natalia  DZ GIM  Gim nr 9 Nowy S±cz
MILUN Maciej  CH GIM  UKS Olimp Kêtrzyn

KATEGORIA SZKO£Y PODSTAWOWE

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA -
Ch³opcy GIMNAZJA rocznik 2000/2001

1 PIORUNY RADOM - mazowieckie
2 NEW YORK HEAT LUBLIN - lubelskie
3 CHROMIK ¯ARY - lubuskie
4 GIM 10 TORUÑ - kujawsko-pomorskie
5 PRAWDZIWI ALBAÑCZYCY - podkarpackie
6 UKS 2 ¯ORY - ¶l±skie
7 PG 11 GÓRNIK WA£BRZYCH - dolno¶l±skie
8 OLIMP KÊTRZYN - warmiñsko-mazurskie


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA -
Dziewczêta GIMNAZJA rocznik 2000/2001


1 GIM 24 SOSNOWIEC - ¶l±skie
2 GIM 9 NOWY S¡CZ - ma³opolskie
3 GIM 2 DZIA£DOWO - warmiñsko-mazurskie
4 GIM 10 TORUÑ - kujawsko-pomorskie
5 WILCZYCE SZCZECIN - zachodniopomorskie
6 PG 1 PRUDNIK - opolskie
7 PI¡TKA LUBLIN - lubelskie
8 ZPO Z£OTA - ¶wiêtokrzyskie


 5 ALL STARS

STOKOWSKA Wiktoria  DZ
SP  SP 45 Bia³ystok
KO£ODZIEJCZAK Natalia   DZ
SP  SP2 Rogo¼no
OZGA Wiktoria  DZ SP 
UKS Orlik Ujazd
POPIÓ£ Natalia  DZ GIM 
Gim nr 9 Nowy S±cz 
GORZKIEWICZ Aleksandra  DZ
GIM  Gim 2 Dzia³dowo


FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI     (co dwie godziny jeden filmik)

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA ORLIK BASKETMANI