U18 MP Juniorzy rocz.1997/98 Fina³ - Radom 6-10.V.2015
Dodane przez zibi dnia Maj 11 2015 10:00:00

WKK Wroc³aw MISTRZEM POLSKI JUNIORÓW U18

Rozszerzona zawarto newsa
 MVP:
Maciej Bender - WKK Wroc³aw
Najlepszy Zbieraj±cy:
Maciej Bender - WKK Wroc³aw

 Najlepszy Asystuj±cy:
Micha³ Kierlewicz
- Polonia Warszawa

 Najlepszy Strzelec:
Wiktor Sewio³ - WKK Wroc³aw ALL STARS
Patryk Stankowski (Biofarm BJ Poznañ)
Hubert Stopierzyñski (Rosa Radom)
Dawid Gruszczyñski (Biofarm BJ Poznañ)
Jakub Mijakowski (Polonia Warszwa)
Szymon Kiwilsza (WKK Wroc³aw)

10.V 11:00 mecz o 3. miejsce
Polonia Warszawa - Rosa Sport Radom 67 : 60 STATYSTYKI  MVP: Jakub Mijakowski
10.V 13:15 mecz o 1. miejsce
WKK Wroc³aw - Biofarm BJ Poznañ  64 : 47 STATYSTYKI   MVP: Dominik Rutkowski

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 WKK Wroc³aw
2 Biofarm Basket Junior Poznañ
3 Polonia Warszawa
4 Rosa Sport Radom
5 Trefl Sopot
6 Wis³a Kraków
7 ¦l±sk Wroc³aw
8 Górnik Wa³brzych

Wyró¿nienie trenera:
Miko³aj Kurpisz - Biofarm BJ Poznañ
Piotr ¦cibisz - WKK Wroc³aw
Kacper Bejnar - Rosa Radom
Marcin Wiszomirski - PoloniaWarszawa

1. pó³fina³ Polonia Warszawa - WKK Wroc³aw  49 : 78 STATYSTYKI   MVP: Piotr ¦cibisz
2. pó³fina³ Rosa Radom - Biofarm BJ Poznañ  63 : 86  STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Kurpisz
mecz o 7. miejsce
: ¦l±sk Wroc³aw -  Górnik Wa³brzych   73 : 59  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Jod³owski
mecz o 5. miejsce:
  Wis³a Kraków  - Trefl Sopot  65 : 80  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Kolenda

CIEKAWOSTKI TURNIEJOWE:

Wszystkie dru¿yny  zrezygnowa³y z zakwaterowania wskazanego przez organizatora turnieju. Z czym¶ takim nie spotkali¶my siê na Fina³ach. W czasie otwarcia odegrano hymn narodowy.
Najlepszy wsad Fina³ow : Poster Dunk -  Wiktor Sewio³ w meczu z Ros± Radom
Najlepszy rzut: Jan Rerak Bazer Bitter z 23 metrów
Na trybunach sporo kibiców z Wroc³awia, Pomorza, Warszawy, Wa³brzycha, Krakowa i Wielkopolski , a w¶ród nich trener Kadry Polski Mike Taylor, scaut NBA Rafa³ Juæ oraz przedstawiciele  PZKosz Adam Romañski, Miros³aw Noculak i Zdzis³aw Kasyk
Trenerzy :  Wojciech Rogowski,Arkadiusz Mi³oszewski, Marcin Lichtañski, Jerzy Szampelan, Przemys³aw  Szurek, Marek Popio³ek, Cezary Kurzawski
Dzia³acze: Walter JeklinEugieniusz Kijewski, Przemys³aw Koelner
Zawodnicy: Jeszke, Szchenk, Szymkiewicz, Stopierzyñski

Sêdziowie:
¦l±skie 2, Wielkopolskie 1, Podkarpackie 1, £ódzkie 1, Mazowieckie 1, Ma³opolskie 1
Komisarz:
Podlaskie, Mazowieckie

FILMIKI ZIBI
(ma³o kto wie ¿e SKM przeprowadzi³ wywiady z wszystkimi trenerami Fina³ów MP i trenerem Kadry Narodowej. Jak to kto¶ kiedy¶ napisa³ ,,kultowe filmiki zibiego,,  pokazuj± Fina³ z innej strony. Wszystkie filmiki wgraj± siê do wtorku

FOTO ZIBI
 
FOTO JÊDRZEJEWSKI WKK
 
GRUPA  ,,A,,


Polonia Warszawa - Trefl Sopot  70 : 74 STATYSTYKI   MVP: Patryk Jankowski
Biofarm BJ Poznañ - ¦l±sk Wroc³aw  78 : 59 STATYSTYKI   MVP: Dawid Gruszczyñski
¦l±sk Wroc³aw  - Polonia Warszawa   61 : 77  STATYSTYKI   MVP: Jakub Mijakowski
Trefl Sopot  - Biofarm BJ Poznañ  39 : 71 STATYSTYKI   MVP: Patryk Stankowski
Biofarm BJ Poznañ - Polonia Warszawa  78 : 56  STATYSTYKI MVP: Szymon Ry¿ek
Trefl Sopot  - ¦l±sk Wroc³aw 66 : 73  STATYSTYKI  MVP: Jakub Musia³

  
 PKT.

1

 Biofarm BJ
Poznan


Mistrz
STREFY
wIE
Zachodniopm.
6
1997: Dawid Gruszczyñski, Mateusz Madanowski
Szymon Ry¿ek, Micha³ Skrzypek, Patryk Stankowski
1998: Jaros³aw Kraszkiewicz, Miko³aj Kurpisz, Grzegorz Lichtañski
Witold Nowak, Micha³ Rybakowski, Marcin Tomaszewski,
Maciej Waraczyñski

Trenerzy: Bartosz Sikorski, Andrzej ¦niadek
2    Polonia
Warszawa


Wicemistrz
STREFY
Mazowieckie
Podlaskie
 4 1997: Oskar Blaszkiewicz, Dawid Bogusz, Micha³ Kierlewicz
Sebastian Powier¿a, Mateusz Rogucki
1998: Piotr Aderek, Micha³ Samsonowicz
Maciej Seger, Artur Szóstakowski, Jan Szymañski,
Marcin Wiszomirski
1999: Artur Skowroñski,

Trenerzy: £ukasz £oboda, Andrzej Kierlewicz
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3
  Trefl
Sopot


Mistrz
Strefy
Pomorskie
War-Maz
4
1997: Damian Ciesielski, Piotr Góra, Kacper Grzesiowski
Micha³ Kolenda, Damian Szczepanik
1998: Szymon Daszke, Tomasz Dylicki, Ignacy Grochowski
Patryk Jankowski, Jakub Putra, Jakub Zaszewski
1999: £ukasz Kolenda

Trenerzy: Mateusz Bieszke, Pawe³ Blechacz
4
  ¦l±sk
Wroc³aw


Wicemistrz
STREFY
Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
1997: Mateusz Fidura
1998: Mateusz Bortliczek, Sebastian Bo¿enko
Micha³ Jod³owski, Jakub Krzyczmonik
Kacper Kurkowiak, £ukasz £aszczuk, Szymon Mielniczuk
Jakub Musia³, Damian Ostrowski, Micha³ Sasik, Tomasz ¯ele¼niak


Trener: Jacek Kolis

GRUPA ,,B,,

Wis³a Kraków  - Rosa-Sport Radom  61 : 102  STATYSTYKI  MVP: Kacper Bejnar
Górnik Wa³brzych - WKK Wroc³aw  31 : 93 STATYSTYKI  MVP: Wiktor Sewio³
WKK Wroc³aw - Wis³a Karków  111 : 42 STATYSTYKI   MVP: Maciej Bender
Rosa-Sport Radom - Górnik Wa³brzych  71 : 63  STATYSTYKI   MVP: Mateusz Druszcz
Rosa-Sport Radom - WKK Wroc³aw  58 : 71  STATYSTYKI  MVP: Jakub Kobel
Górnik Wa³brzych- Wis³a Kraków  50 : 95 STATYSTYKI  MVP: Jan Rerak

  
PKT.

1
 WKK
Wroc³aw

Mistrz
STREFY
Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
1997: Szymon Kiwilsza, Micha³ Kapa, Karol Krucza³a,
Wiktor Sewio³, Piotr ¦cibisz, Patryk Wilk, Maciej Bender
1998: Kamil Fiedukiewicz, Maciej Jaremkiewicz,
Micha³ Jêdrzejewski, Jakub Kobel ,Jakub Wnorowski
Dominik Rutkowski

Trenerzy: Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny
2
  Rosa
Radom


Mistrz
STREFY
Mazowieckie
Podlaskie
5
1997: Kacper Bejnar, Jan Chru¶ciel, Mateusz Druszcz
Mateusz Gawlina, Kacper Kaczmarczyk, Wojciech Kowalski
Damian Orêbski, Artur Pabianek, Mateusz Pluta, Patryk Wydra
Hubert Stopierzyñski ,Szymon Walczak, Wojciech W±troba

Trenerzy: Dawid Mazur, Przemys³aw Kogut
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
3

 Wis³a
Kraków

Mistrz
STREFY
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
4
1997: Dawid Cepuchowicz, Maciej Gêbala
Kacper Majka, Jakub Miszkurka, Jakub Natkaniec
Jan Nowacki, Marcin Rachelski, Jan Rerak
1999: Micha³ Chrabota, Maksymilian Jakubek
Mateusz Nowacki, Patryk Pacho³ek, Alexander Rumian

Trener: Piotr Piecuch
4   Górnik
Wa³brzych

Wicemistrz
STREFY
Dolno¶l±skie
Lubuskie
3
1997: Maciej Krzymiñski, £ukasz Ko³aczyñski, Durski Damian,
Dargacz Dominik, Kaczuga Micha³,  Jeziorowski
Marcin Sumiñski Jakub, Smoleñ Pawe³ 
1998: Szmidt Bart³omiej, Grabka Jakub,         

Trenerzy: Domoradzki Pawe³as,  Borzemski Micha³
 M...U14........................
MP..U16.........................
MP..U18
 Rok
Mistrz...U18...
Rocznik
 
1WKK Wroc³aw
Polonia Warszawa
 ?XX
2014
 ?
1997/98
Radom
2Polonia Warszawa
UKS 7 Trefl Sopot
 ?XX
2014
Trefl Sopot1996/97
Wroc³aw
3Pyra Poznan
Basket Team Opalenica
 ?XX
2013
GTK Gdynia
1995/94
Poznañ
4Górnik Wa³brzych
Smyk Prudnik
 ?XX
2012
GTK Gdynia
1994/93
S³upsk
5Jagielonka Warszawa
WKK Wroc³aw
 ?XX
2011
WKK Wroc³aw
1993/93
Toruñ
6Basket Team Opalenica
TKM W³oc³awek
 ?XX
2010
Czarni S³upsk
1992/91
 
7MKKS Rybnik
Pyra Poznañ
 ?XX
2009
 1991/90
 
8
TKM W³clawek
Gim 92 Ursynów warszawa
 ?XX
2008
Trefl Sopot
1990/91
Katowice

RADOM: Hala ZSB   CZYTAJ ZAPOWIEDZI FINA£ÓW