XI Gimnazjada Lublin 7-10.VI.2015
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 10 2015 11:00:00
Gimnazjum Sportowe Nr 3 w Sopocie  po roku przerwy wraca na MISTRZOWSKI TRON (Sopot w tym roku  wygrywa wszytko w rozgrywkach szkolnych (SP,  GIMNAZJADÊ I LICEALIADÊ....niebywa³e !!!. Po raz trzeci z rzêdu Mistrzostwo Gimnazjady dla Pomorza: 2013 Sopot, 2014 Gdynia i 2015 Sopot

Rozszerzona zawarto newsa
 XI  OGÓLNOPOLSKA GIMNAZJADA W GRACH ZESPO£OWYCH Lublin 2015

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Gimnazjum Sportowe Nr 3 Sopot (TREFL)
2 Gimnazjum Nr 3 Radom  (ROSA)
3 Gimnazjum Sportowe Nr 8 Bydgoszcz  (NOVUM)
4 Zespó³ Szkó³ Sportowych Dabrow± Górnicza (MKS)
5 Publiczne Gimnazjum Nr 6 Bia³a Podlaska (KADET)
6 Gimnazjum Nr 34 Kraków (KORONA)
7 Publiczne Gimnazjum Nr 4 Stalowa Wola (KU¬NIA)
8 MZS Nr 2 Boles³awiec (STARBOL)
9 Gimnazjum Nr 3 Skar¿ysko-Kamienna
10 Publiczne Gimnazjum Nr 19 Bia³ystok (¯UBRY)
11 Gimnazjum Nr 1 Kutno
12 amorz±dowe Gimnazjum Publiczne w Piszu  (RO¦)
13 Gimnazjum Nr 3 Ko³obrzeg (KOTWICA)
14 Publiczne Gimnazjum Nr 1 Prudnik  (SMYK)
15 Gimnazjum Nr 3 Ostrów Wielkopolski (KASPROWICZANKA)

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE:

 Król Strzelców oraz najbardziej perspektywiczny zawodnik:
£ukasz Kolenda
(Sopot)


 Najlepszy obroñca:
Miko³aj Krakowiak 
(Radom)

 Najbardziej Obiecuj±cy zawodnik:
Dawid Galus
(Radom)

Najsympatyczniejsi koszykarze:
£ukasz Szopiñski - (Sopot), Miko³aj Majchrzak (Bydgoszcz)

FOTO ZIBI
FILMIKI ZIBI


FINA£: G. Sport. Nr 3 Sopot - G. Nr 3 Radom  77 : 68
MECZ O III MIEJSCE:
  ZSS Dabrowa Górnicza - G. Sport. Nr 8 Bydgoszcz 51 : 66
MECZ O V MIEJSCE:
G. Nr 34 Kraków - PG Nr 6 Bia³a Podlaska  64 : 67
MECZ O VII MIEJSCE:  MZS Nr 2 Boles³awiec - P.G. Nr 4 Stalowa Wola 49 : 56
MECZ O MIEJSCE IX Publiczne Gimanzjum Nr 19 Bia³ystok - Gimnazjum Nr 3 Skar¿ysko-Kamienna  49 : 66
MECZ O MIEJSCE XI: Samorz±dowe Gimnazjum Publiczne w Piszu - Gimnazjum Nr 1 Kutno  53 : 67
MECZ O MIEJSCE XIII: Publiczne Gimnazjum Nr 1 Prudnik - Gimnazjum Nr 3 Ko³obrzeg  31 : 68

 Nazwa............Gimnazjum
  
1
 Gimnazjum
Sportowe Nr 3
Sopot

(UKS 7 TREFL)
2
 Gimnazjum Nr 3
Radom 


(ROSA SPORT)


 3 Gimnazjum
Sportowe Nr 8
Bydgoszcz 


(NOVUM)
4
 Zespó³ Szkó³
Sportowych
 Dabrow± Górnicza


(MKS)

GRUPY FINA£OWE

GRUPA I 
G. Sport. Nr 3 Sopot - G. 34 Kraków  72 : 45
G. Nr 1 Boles³awiec - G. D±browa Górnicza 71 : 90
G. Sport. Nr 3 Sopot - G. Nr 1 Boles³awiec  76 : 30
G. 34 Kraków - G. D±browa Górnicza  44 : 52
G. Nr 34 Kraków - MZS Nr 2 Boles³awiec  54 : 52
G. Sport. Nr 3 Sopot - ZSS Dabrowa Górnicza  52 : 48

1 G. Sport. Nr 3 Sopot 6 pkt. 200 - 123
2 ZSS Dabrowa Górnicza 5 pkt.  190 - 167
3 G. Nr 34 Kraków 4 pkt.  143 - 176
4 MZS Nr 2 Boles³awiec 3 pkt.   153 - 220

GRUPA II 
G.Sport. 8 Bydgoszcz - P.G. Nr 4 Stalowa Wola  74 : 40
G. Nr 3 Radom - G. Nr 6 Bia³a Podlaska  70 : 62
G. Sport. 8 Bydgoszcz  - G. Nr 6 Bia³a Podlaska  59 : 46
PG Nr 4 Stalowa Wola -G Nr. 3 Radom  34 : 67
P.G. Nr 4 Stalowa Wola - PG Nr 6 Bia³a Podlaska  53 : 62
G. Sport. Nr 8 Bydgoszcz - G. Nr 3 Radom  69 : 82

1 G. Nr 3 Radom 6 pkt.  219 - 165
2 G. Sport. Nr 8 Bydgoszcz 5 pkt.  202 - 168
3 PG Nr 6 Bia³a Podlaska  4 pkt.  170 - 182
4 P.G. Nr 4 Stalowa Wola 3 pkt. 127 - 203

PLAY-OFF IX-XV

Ko³obrzeg - Ostrów Wielkopolski  55 : 34
Bia³ystok - Pisz  76 : 67
Skar¿ysko Kamienna - Kutno 72 : 69
P.G. Nr 1 Prudnik - G. Nr 1 Kutno (awans bez gry brak XVI zespo³u)

ELIMINACJE GRUPOWE

GRUPA A
G. Sport. Nr 3 Sopot - G. Nr 3 Ko³obrzeg 86 : 39
G. 34 Kraków - P.G. Nr 19 Bia³ystok  54 : 38
G. Sport. Nr 3 Sopot - G. 34 Kraków  72 : 45
G. Nr 3 Ko³obrzeg  - P.G. Nr 19 Bia³ystok  55 : 69
G. Sport. Nr 3 Sopot - P.G. Nr 19 Bia³ystok  76 : 50
G. Nr 3 Ko³obrzeg - G. 34 Kraków  35 : 49

1 G. Sport. Nr 3 Sopot 6 pkt.
2 G. 34 Kraków 5 pkt.
3 P.G. Nr 19 Bia³ystok 4 pkt.
4 G. Nr 3 Ko³obrzeg 3 pkt.


GRUPA B
G.Sport. 8 Bydgoszcz 74 - 40 P.G. Nr 4 Stalowa Wola  74 : 40
G.Sport. 8 Bydgoszcz 69 - 42 G. Nr 3 Skar¿ysko-Kamienna  69 : 42
P.G. Nr 4 Stalowa Wola - G. Nr 3 Skar¿ysko-Kamienna  65 : 52

1 G.Sport. 8 Bydgoszcz 4 pkt. 143 - 82
2 P.G. Nr 4 Stalowa Wola 3 pkt. 105 - 126

3 G. Nr 3 Skar¿ysko-Kamienna 2 pkt. 94 - 134


GRUPA C
G. Nr 1 Boles³awiec - Samorz±dowe G. Publ. w Piszu  63 : 51
G. Nr 3 Ostrów Wielkopolski - G. D±browa Górnicza 58 : 65
G. Nr 1 Boles³awiec - G. Nr 3 Ostrów Wielkopolski 59 : 56
Samorz±dowe G. Publ. w Piszu - G. D±browa Górnicza  73 : 76
G. Nr 1 Boles³awiec - G. D±browa Górniczan 71 : 90
Samorz±dowe G. Publ. w Piszu - G. Nr 3 Ostrów Wielkopolski  72 : 58

1 G. D±browa Górnicza 6 pkt.
2 G. Nr 1 Boles³awiec 5 pkt. 

3 Samorz±dowe G. Publ. w Piszu 4 pkt
4 G. Nr 3 Ostrów Wielkopolski 3 pkt.


GRUPA D
G. Nr 3 Radom - P.G. Nr 1 Prudnik  86 : 59
G. Nr 1 Kutno - G. Nr 6 Bia³a Podlaska  53 : 68
G. Nr 3 Radom - G. Nr 1 Kutno  74 : 50
P.G. Nr 1 Prudnik - G. Nr 6 Bia³a Podlaska  49 : 72
G. Nr 3 Radom - G. Nr 6 Bia³a Podlaska  70 : 62
P.G. Nr 1 Prudnik - G. Nr 1 Kutno  44 : 49

1 G. Nr 3 Radom 6 pkt.
2 G. Nr 6 Bia³a Podlaska 5 pkt.

3 G. Nr 1 Kutno 4 pkt.
P.G. Nr 1 Prudnik 3 pkt.
OFICJALNA STRONA GIMNAZJADY LUBLIN 2015