VIII ORKAN CUP rocz.2004 Zambrów 29-31.V.2015
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 02 2015 00:00:00
  Zespo³y MUKS Piaseczno w kategorii dziewcz±t i LA Basket Warszawa w kategorii ch³opców zwyciê¿y³y w VIII Zambrowskim Festiwalu Koszykówki ORKAN CUP.
Rozszerzona zawarto newsa
Zespo³y MUKS Piaseczno w kategorii dziewcz±t i LA Basket Warszawa w kategorii ch³opców zwyciê¿y³y w VIII Zambrowskim Festiwalu Koszykówki ORKAN CUP.

Przez trzy dni, od pi±tku (29 maja) do niedzieli (31 maja), w hali sportowej Miejskiego Gimnazjum Nr 1 oraz Szko³y Podstawowej Nr 4 rozgrywany by³ VIII Zambrowski Festiwal Koszykówki ORKAN CUP.

FOTO GALERIA

W trzydniowej rywalizacji bra³o udzia³ 20 dru¿yn. W kategorii dziewcz±t rywalizowa³y: Trops Kartuzy (najlepszy zespó³ Pomorza), Siódemka Sopot, MUKS Piaseczno (najlepszy zespó³ Mazowsza), Trzy - Cztery Lublin (najlepszy zespó³ województwa lubelskiego), Jedynka Nidzica (najlepszy zespó³ Warmii i Mazur), 47 Bia³ystok (najlepszy zespó³ Podlasia), Ursus Warszawa, La Basket Warszawa, Jedynka £apy i gospodynie - UKS ORKAN Zambrów. W kategorii ch³opców mecze rozgrywa³y ekipy: ¯orska Akademia Koszykówki, KS AS Mr±gowo, Jedynka £apy, Trzy - Cztery Lublin, 47 Bia³ystok, La Basket Warszawa, ¯ubry Bia³ystok, Orbita Zambrów i dwa zespo³y gospodarzy - UKS Iskra Zambrów i UKS ORKAN Zambrów.

Turniej zosta³ zorganizowany przez: UKS Orkan funkcjonuj±cy przy Szkole Podstawowej nr 3, UKS Iskra Zambrów dzia³aj±cy przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz Urz±d Miasta Zambrów. Patronat medialny nad imprez± ju¿ 8 rok z rzêdu sprawowa³ Zambrowski Portal Internetowy www.zambrow.org.

Warto zaznaczyæ, ¿e Zambrowski Festiwal Koszykówki jest jedn± z najwiêkszych imprez tego typu w Polsce. Turniej co roku cieszy siê du¿ym zainteresowaniem klubów z terenu ca³ego kraju.

FOTO GALERIA

Dziewczêta:
:: UKS Trops Kartuzy – UKS Orkan Zambrów 73:17
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – UKS 7 Sopot 28:37
:: UKS Ursus Warszawa – UKS Jedynka £apy 47:20
:: UKS Jedynka Nidzica – LA Basket Warszawa 6:24
:: UKS Orkan Zambrów – UKS Ursus Warszawa 28:37
:: UKS 7 Sopot – MUKS Piaseczno 13:51
:: UKS Trops Kartuzy – UKS Cztery-Trzy Lublin 55:6
:: UKS Basket Bia³ystok – LA Basket Warszawa 25:30
:: UKS Jedynka £apy – UKS Cztery-Trzy Lublin 14:34
:: UKS Jedynka Nidzica – MUKS Piaseczno 8:53
:: LA Basket Warszawa – UKS 7 Sopot 38:19
:: UKS Cztery-Trzy Lublin – UKS Ursus Warszawa 14:28
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – MUKS Piaseczno 11:66
:: UKS Orkan Zambrów – UKS Jedynka £apy 26:11
:: UKS Jedynka Nidzica – UKS 7 Sopot 24:10
:: UKS Trops Kartuzy – UKS Ursus Warszawa 42:13
:: UKS Orkan Zambrów – UKS Cztery-Trzy Lublin 16:8
:: MUKS Piaseczno – LA Basket Warszawa 65:28
:: UKS Jedynka £apy – UKS Trops Kartuzy 10:58
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – UKS Jedynka Nidzica 18:20
:: Ursus Warszawa – MUKS Piaseczno 3:79
:: UKS Jedynka £apy – UKS Basket 47 Bia³ystok 7:45
:: UKS Orkan Zambrów – UKS Cztery-Trzy Lublin 18:12
:: LA Basket Warszawa – Ursus Warszawa 31:13
:: UKS Trops Kartuzy – MUKS Piaseczno 23:31
:: UKS Jedynka Nidzica – UKS 7 Sopot 8:21

 Klasyfikacja koñcowa:
I – MUKS Piaseczno
II – UKS Trops Kartuzy
III – LA Basket Warszawa
IV – Ursus Warszawa
V – UKS 7 Sopot
VI – UKS Jedynka Nidzica
VII – UKS Orkan Zambrów
VIII – UKS Cztery-Trzy Lublin
IX – UKS Basket 47 Bia³ystok
X – UKS Jedynka £apy

Najlepsza pi±tka turnieju:
1. Natalia Donica – LA Basket Warszawa
2. Patrycja Kozarzewska – Ursus Warszawa
3. Agata Zaborowska – UKS Trops Kartuzy
4. Weronika Kassin – UKS 7 Sopot
5. Eda Balkan – MUKS Piaseczno

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych dru¿ynach:

1. Patrycja Kisiel – UKS Basket 47 Bia³ystok
2. Nella Waszczak – UKS Jedynka Nidzica
3. Sandra Brzozowska – UKS Jedynka £apy
4. Kamila Jêdrzejowska – MUKS Piaseczno
5. Oliwia Zawadka – LA Basket Warszawa
6. Hanna Lewczuk – Ursus Warszawa
7. Antonina Machola – UKS Trops Kartuzy
8. Natalia Biecicka – UKS Orkan Zambrów
9. Natalia Sibiga – UKS 7 Sopot
10. Karolina Spytek – UKS Cztery-Trzy Lublin

Ch³opcy:

:: UKS Iskra Zambrów – UKS Orkan Zambrów 17:20
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – UKS Orbita Zambrów 36:18
:: UKS Jedynka £apy – UKS Orkan Zambrów 14:10
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – ¯ubry Bia³ystok 42:15
:: LA Basket Warszawa – UKS Iskra Zambrów 6:38
:: KS As Mr±gowo – ¯orska Akademia Koszykówki 15:49
:: UKS Jedynka £apy – UKS Cztery-Trzy Lublin 9:18
:: ¯orska Akademia Koszykówki – UKS Orbita Zambrów 40:9
:: LA Basket Warszawa – UKS Cztery-Trzy Lublin 30:27
:: ¯ubry Bia³ystok – KS As Mr±gowo 39:20
:: LA Basket Warszawa – UKS Jedynka £apy 51:18
:: ¯ubry Bia³ystok – UKS Orbita Zambrów 18:15
:: UKS Orkan Zambrów – UKS Cztery-Trzy Lublin 9:22
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – KS As Mr±gowo 43:12
:: UKS Iskra Zambrów – UKS Jedynka £apy 10:15
:: ¯orska Akademia Koszykówki – ¯ubry Bia³ystok 49:12
:: UKS Orkan Zambrów – LA Basket Warszawa 13:28
:: KS As Mr±gowo – UKS Orbita Zambrów 31:22
:: UKS Iskra Zambrów – UKS Cztery-Trzy Lublin 14:33
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – ¯orska Akademia Koszykówki 29:28
:: UKS Basket 47 Bia³ystok – UKS Cztery Trzy Lublin 45:35
:: UKS Iskra Zambrów – UKS Orbita Zambrów 3:28
:: UKS Orkan Zambrów – KS As Mr±gowo 18:13
:: UKS ¯ubry Bia³ystok – UKS Jedynka £apy 22:2
:: ¯orska Akademia Koszykówki – UKS Cztery-Trzy Lublin 31:23
:: LA Basket Warszawa – UKS Basket 47 Bia³ystok 41:37

 Klasyfikacja koñcowa:
I – LA Basket Warszawa
II – UKS Basket 47 Bia³ystok
III – ¯orska Akademia Koszykówki
IV – UKS Cztery-Trzy Lublin
V – UKS ¯ubry Bia³ystok
VI – UKS Jedynka £apy
VII – UKS Orkan Zambrów
VIII – KS As Mr±gowo
IX – UKS Orbita Zambrów
X – UKS Iskra Zambrów

Najlepsza pi±tka turnieju:

1. Filip Maciejewski – ¯orska Akademia Koszykówki
2. Janek Wachowicz – UKS Cztery-Trzy Lublin
3. Jakub Jenorowski – UKS ¯ubry Bia³ystok
4. Szymon Chrzanowski – UKS Basket 47 Bia³ystok
5. Tymon Pep³awski – LA Basket Warszawa

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych dru¿ynach:

1. Bartek Czerpak – UKS Basket 47 Bia³ystok
2. Oliwier Koz³owski – ¯orska Akademia Koszykówki
3. Jakub Kulwicki – UKS Jedynka £apy
4. Igor Magdziñski – KS As Mr±gowo
5. Szymon Kasprzak – LA Basket Warszawa
6. Grzegorz Pietraszko – UKS ¯ubry Bia³ystok
7. Marcel Plona – UKS Iskra Zambrów
8. Maciej Makowski – UKS Orkan Zambrów
9. Jakub Zubkowicz – UKS Orbita Zambrów
10. Marcel Skiba – UKS Cztery-Trzy Lublin

Na zakoñczenie burmistrz Kazimierz D±browski, prezes ZCiW Stefan Piszczatowski, prezes UKS Orkan Joanna Koz³owska, dyrektor SP3 Bo¿ena Prze¼dziecka, dyrektor SP4 Ryszard ¦widerski i dyrektor MG1 Ryszard Ogrodnik wrêczyli wszystkim zespo³om puchary. Dodatkowo ka¿da z dziewcz±t z trzech najlepszych zespo³ów otrzyma³a medal. Statuetki indywidualne trafi³y tak¿e do r±k najlepszej pi±tki Turnieju i najlepszych zawodniczek z ka¿dej dru¿yny.