XI Bydgoszcz Cup rocz. 2001 Bydgoszcz 11-13.IX.2015
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 11 2015 09:02:00
 XI OGÓLNOPOLSKI Turniej Koszykówki
ch³opców rocznik 2001  „Bydgoszcz Cup 2015”

Otrzymali¶my podsumowanie turnieju


Rozszerzona zawarto newsa
 XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
„BYDGOSZCZ CUP 2015”  11 – 13wrze¶nia 2015 roku

Kolejno¶æ koñcowa

1.Novum Bydgoszcz  9 pkt.
2.MUKS Piaseczno    9 pkt.
3.Kadra kuj – pom.     9 pkt.
4.Astoria Bydgoszcz  7 pkt.
5.SKS Start £ód¼        6 pkt.
6.MKS Truso Elbl±g   5 pkt.

MVP turnieju:  Mateusz Zió³kowski – Novum Bydgoszcz

Pierwsza pi±tka turnieju:
Kamil Koz³owski –
Novum Bydgoszcz
Kacper Bochat –
Novum Bydgoszcz
Mateusz Grzelak –
Astoria Bydgoszcz
Jakub Ulczyñski –
kadra kuj – pom.
Konrad Lichowski –
MUKS Piaseczno

Wyró¿nienia w zespo³ach:
Micha³ Mroziñski -
Novum Bydgoszcz
Miko³aj Adamowicz -
MUKS Piaseczno
Natanie Kolasiñski -
Kadra kuj – pom.
Julian Urbaniak -
Astoria Bydgoszcz
Micha³ Mycko -
SKS Start £ód¼
Przemys³aw Or³owski -
MKS Truso Elbl±g


KK „Astoria” Bydgoszcz – Novum Bydgoszcz  56:89
Kadra kuj -  pom. – Truso Elbl±g  78:59
SKS Start £ód¼ – MUKS Piaseczno  46:92
Novum Bydgoszcz – Kadra kuj -  pom.  81:63
SKS Start £ód¼ – KK „Astoria” Bydgoszcz  66:77
Truso Elbl±g –  MUKS Piaseczno  60:109
Novum Bydgoszcz – SKS Start £ód¼ 95:33
MUKS Piaseczno – Kadra kuj -  pom.  63:71
KK „Astoria” Bydgoszcz – Truso Elbl±g  62:44
MUKS Piaseczno – Novum Bydgoszcz 63:61
SKS Start £ód¼ – Truso Elbl±g 63:40
KK „Astoria” Bydgoszcz – Kadra kuj -  pom. 58:72
Truso Elbl±g – Novum Bydgoszcz  51:82
SKS Start £ód¼ – Kadra kuj -  pom.   68:81
KK „Astoria” Bydgoszcz – MUKS Piaseczno  39:84