I Puchar E. Kijewskiego rocz.1998 Poznañ 18-20.IX.2015
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 21 2015 15:03:00
 WKS ¦lask Wroc³aw wygrywa I Puchar Eugeniusza Kijewskiego
MVP turnieju wêdruje w rêce Macieja Musia³a

Rozszerzona zawarto newsa
 Turniej juniorów o puchar Eugeniusza Kijewskiego
Poznañ 18-20.09.2015

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1. WKS ¦l±sk Wroc³aw 5-0
2. MKS D±browa Górnicza Koszykówka 4-1
3. Biofarm Basket Junior Poznañ 2-3 (+3)
4. KS Rosa Sport Radom 2-3 (-3)
5. KKS Kobierzyce 1-4 (+6)
6. TKM W³oc³awek 1-4 (-6)

.

http://www.facebook.com/BasketJuniorPoznan/posts/961967460511662

 


 MVP turnieju: Maciej Musia³ (WKS ¦l±sk Wroc³aw)

ALL-STARS

Olaf Wysocki - WKS ¦l±sk Wroc³aw
Pawe³ Glaeske - MKS Dabrowa Górnicza
Maciej Leszczyñski - Biofarm Basket Junior Poznañ
Norbert Zió³ko - KS Rosa Sport Radom
Karol Nowakowski - KKS Kobierzyce
Stefan Marchlewski - TKM W³oc³awek

FOTO BEATA


Biofarm Basket Junior Poznañ vs KKS Kobierzyce
70-68 (19:15, 25:19, 14:26, 12:8)

Dla BBJP:Rybakowski 17, Kraszkiewicz 14, Leszczyñski 9, Waraczyñski 6, Nowak 6, oraz Tomaszewski 12, Gi¿yñski 4, Szafrañski 2, Brociek, Ilnicki, Waszczyk, Krajewski.
Dla Kobierzyc: Rajewicz 21, Junger 14, Nowakowski 11, Wójcik J. 10, Krawczyk (Kuba) 4 oraz Fedorski J. 6, Fedorski W. 2, Wójcik S., Krawczyk Kacper, Raczak, Cho³uj.

TKM W³oc³awek vs WKS ¦l±sk Wroc³aw  28-73 (12:22, 7:13, 4:21, 5:17)

Dla TKM: K³ódkowski 8, Marchlewski 3, Nowakowski 2, Drozdowski 2, Zboiñski oraz Æwikliñski 7, Chabasiñski 4, Ostrowski 2, Ró¿anowski, Kwiatkowski.
Dla WKS: ¯ele¼niak 15, Wysocki 11, Musia³ 9, Bortliczek 8, Sasik 2 oraz Zagórski 8, Matusiak 6, Ostrowski 5, Bartyzel 4, Kurkowiak 3, Bo¿enko 2.

KS Sport Rosa Radom vs MKS D±browa Górnicza  62-77 (17:20, 17:17, 23:19, 5:21)
Dla Rosy:Zió³ko 17, Nowik 12, Waniewski 7, Krakowiak 4, Bernasiak 2 oraz Rojek 7, Lewandowski 6, Sowa 4, Lis 2, P³atos 1, Wolszczak, ¯uk.
Dla D±browy:Szczypiñski 22, Niemyjski 18, Glaeske 5, Sznajder 4, Kêpa oraz Za³ucki 12, Skiba 12, Miespor 3, Piszczatowki 1, Ca³ka , Sala.

WKS ¦l±sk Wroc³aw vs Biofarm Junior Basket Poznañ 58-39 (9:18, 18:14, 16:3, 15:4)
Dla WKS: ¯ele¼niak 17, Musia³ 13, Wysocki 11, Bortliczek 3, Sasik oraz Bo¿enko 6, Zagórski 3, Matusiak 3, Ostrowski 2, Bartyzel.
Dla BBJP: Rybakowski 9, Waraczyñski 8, Kraszkiewicz 8, Leszczyñski 5, Nowak 3 oraz Waszczyk 3, Górski 2, Tomaszewski 1, Gi¿yñski, Brociek, Ilnicki, Krajewski.

TKM W³oc³awek vs MKS D±browa Górnicza 53-71 (9:15, 10:17, 16:20, 18, 19)
Dla TKM: Ostrowski 10, Drozdowski 9, K³ódkowski 8, Marchlewski 6, Nowakowski 6, Zboiñski 2, oraz Æwikliñski 5, Chabasiñski 4, Kwiatkowski 3, Ró¿anowski.
Dla D±browy: Za³ucki 16, Szczypiñski 15, Sznajder 8, Niemyjski 7, Glaesye 2 oraz Piszczatowski 10, Skiba 6, Kêpa 5, Niespor 2, Gil, Sala.

KKS Kobierzyce vs Rosa Radom 49-63 (16:23, 13:12, 9:17, 11:11)
Dla Kobierzyc: Rajewicz 15, Nowakowski 9, Wójcik J. 9, Fedorski J. 5, Krawczyk Kacper 3 oraz Junger 8, Raczak, Cho³uj, Krawczyk K., Fedorski W.
Dla Rosy: Zió³ko 17, Krakowiak 12, Waniewski 9, Nowik 5, Berwasiak 2 oraz Rojek 4, Lis 4, P³atos 3, ¯uk 3, Sowa 2, Lewandowski 2, Wolszczak.
Sobota 19.09.15

Biofarm Basket Junior Poznañ vs TKM W³oc³awek 65-67 (21:13, 12:19, 12:19, 20:16)

Dla BBJP:Leszczyñski 15, Górski 14, Waraczyñski 12, Nowak 9, Rybakowski 6, Kraszkiewicz 5, oraz Krajewski 3, Brociek 1, Gi¿yñski, Ilnicki, Waszczyk, Tomaszewski.
Dla TKM:Marchlewski 16, Nowakowski 14, K³ódkowski 4, Zboiñski 2, Drozdowski 2 oraz Ró¿anowski 11, Æwikliñski 6, Chabasiñski 6, Ostrowski 6, Kwiatkowski.

WKS ¦l±sk Wroc³aw vs Rosa Radom 72-58 (14:19, 18:4, 23:22, 17:13)
Dla WKS:¯ele¼niak 20, Musia³ 15, Wysocki 9, Sasik 4, Bortliczek oraz Bo¿enko 9, Ostrowski 5, Matusiak 4, Zagórski 3, Bartyzel 3, Kurkowiak.
Dla Rosy:Bernasiak 8, Waniewski 8, Zió³ko 6, Rojek 6, Nowik 4 oraz Lis 12, P³atos 6, ¯uk 3, Lewandowski 3, Sowa 2, Krakowiak, Wolszczak.

MKS D±browa Górnicza vs KKS Kobierzyce 66-57 (21:13, 9:18, 15:15, 21:11)
Dla D±browy: Za³ucki 23, Szczypiñski 18, Niemyjski 4, Sznajder 2, Glaeske 2 oraz Piszczatowski 13, Skiba 2, Ca³ka 2, Kêpa, Niespor
Dla Kobierzyc: Rajewicz 11, Nowakowski 10, Wójcik J. 9, Krawczyk K. 3, Fedorski J. oraz Wójcik S. 16, Junger 6, Fedorski W. 2, Krawczyk Kuba.

Biofarm Basket Junior Poznañ vs KS Rosa Sport Radom 72-69 (9:19, 15:27, 21:13, 27:10)
Dla BBJP: Leszczyñski 21, Rybakowski 14, Tomaszewski 6, Nowak 7, Waraczyñski 4, oraz Szafraniak 9, Górski 7, Gi¿yñski 2, Brociek 2, Ilnicki, Krajewski, Waszczyk.
Dla Rosy: Zió³ko 12, Weniewski 12, Bernasiak 10, Krakowiak 8, Nowik 6, oraz Lis 8, Lewandowski 6, P³atos 3, Rojek 2, Sowa 2.

KKS Kobierzyce vs WTK W³oc³awek 58-53 (17:11, 12:12, 10:10, 19:20)
Dla Kobierzyc: Rajewicz 24, Nowakowski 12, Junger 8, Fedorski J., Krawczyk K. oraz Wójcik S. 12, Fedorski W. 2, Wójcik J., Raczak, Cho³uj, Krawczyk K.
Dla TKM:Drozdowski 10, Zboiñski 10, Marchlewski 9, Nowakowski 9, K³ódkowski 2 oraz Ostrowski 4, Ró¿anowski 4, Æwikliñski 3, Chabasiñski 2, Kwiatkowski.

MKS D±browa Górnicza vs WKS ¦l±sk Wroc³aw 57-68 (21:17, 12:16, 8:19, 16:16)
Dla D±browy: Za³ucki 22, Niespor 8, Sznajder 6, Szczypiñski 5, Glaeske 3, oraz Skiba 6, Piszczatowski 5, Ca³ka 2, Kêpa, Niemyjski.
Dla WKS: Musia³ 15, Wysocki 13, Bortliczek 6, ¯ele¼niak, Sasik 2 oraz Bo¿enko 16, Ostrowski 10, Zagórski 4, Kurkowiak 2, Matusiak.


WKS ¦l±sk Wroc³aw vs KKS Kobierzyce  71-50 (20:17, 13:9, 23:15, 15:9)

Dla WKS: Musia³ 10, Ostrowski 9, Wysocki 5, Sasik 4, Zagórski 3 oraz Bo¿enko 18, ¯ele¼niak 12, Bortliczek 5, Kurkowiak 3, Bartyzel 2, Matusiak.
Dla Kobierzyc: Rajewicz 19, Wójcik S. 12, Feborski J. 4, Nowakowski 2, Junger 1 oraz Wójcik J. 10, Cho³uj 2, Fedorski W., Krawczyk J., Krawczyk K., Raczak.

Biofarm BJ Poznañ vs MKS D±browa Górnicza 54-64 (5:14, 21:15, 14:17, 14:18)
Dla BBJP: Rybakowski 18, Leszczyñski 11, Tomaszewski 8, Waraczyñski 5, Górski 5 oraz Gi¿yñski 4, Szafraniak 3, Ilnicji, Brociek, Krajewski, Waszczyk.
Dla MKS: Piszczatowski 14, Za³ucki 7, Glaeske 6, Sznajder 2, Niemyjski oraz Skiba 14, Szczypiñski 12, Ca³ka 9, Kêpa, Gil, Sala, Nispor.
Brakuje jednego wyniku Rosa vs TKM

KS Rosa Sport Radom vs TKM W³oc³awek  64-43 (21:16, 12:12, 17:10, 14:5)
 
Dla Rosy: Krakowiak 11, Zió³ko 10, Waniewski 9, Bernasiak 6, Nowik oraz Rojek 14, Lis 7, Lewandowski 4, Sowa 2, Wolszczak 1, ¯uk, P³atos.
Dla TKM: Marchlewski 16, Zboiñski 5, Nowakowski 5, Drozdowski 2, K³ódkowski oraz Æwikliñski 5, Ostrowski 4, Kwiatkowski 4, Ró¿anowski 2, Chabasiñski.