VII Memoria³u M. Smêtka rocz.2004 Tarnów 3-4.X.2015
Dodane przez zibi dnia Padziernik 05 2015 23:46:43
 Kolejna dawka memoria³owych emocji za nami…
W miniony weekend odby³a siê kolejna edycja VII Memoria³u M. Smêtka tym razem w kategorii ch³opców urodzonych w 2004 roku i m³odszych. W turnieju wziê³o udzia³ piêæ dru¿yn. Rywalizacja jak zwykle by³a zaciêta, jednak najwiêcej emocji dostarczy³ ostatni mecz turnieju. Konfrontacja pomiêdzy dru¿ynami MUKS „1811” UNIA Tarnów I oraz KS „RADWAN SPORT” Kraków trzyma³a w napiêciu do ostatniego gwizdka sêdziego, po którym to RADWAN
Rozszerzona zawarto newsa
 Kolejna dawka memoria³owych emocji za nami…
W miniony weekend odby³a siê kolejna edycja VII Memoria³u M. Smêtka tym razem w kategorii ch³opców urodzonych w 2004 roku i m³odszych. W turnieju wziê³o udzia³ piêæ dru¿yn. Niestety nie pojawi³a siê na turnieju „CRACOVIA 1096” Kraków z przyczyn niezale¿nych od zespo³u, dlatego te¿ organizatorzy zdecydowali siê na dopuszczenie do rozgrywek drugiego zespo³u MUKS „1811” UNIA TARNÓW II. Rywalizacja jak zwykle by³a zaciêta, jednak najwiêcej emocji dostarczy³ ostatni mecz turnieju. Konfrontacja pomiêdzy dru¿ynami MUKS „1811” UNIA Tarnów I oraz KS „RADWAN SPORT” Kraków trzyma³a w napiêciu do ostatniego gwizdka sêdziego, po którym to RADWAN z przewag± 2 punktów wywalczy³ sobie zwyciêstwo w turnieju. Pomimo przegranego meczu fina³owego cieszy fakt, ¿e nagroda najlepszego strzelca turnieju z wynikiem 119 zdobytych punktów przypad³a tarnowskiemu zawodnikowi Jakubowi £azarzowi (MUKS „1811” UNIA TARNÓW II).  Poni¿ej prezentujemy wyniki z poszczególnych meczy:

TABELA KOÑCOWA

1.    KS „RADWAN SPORT” Kraków – Król Kamil (MVP)

2.    MUKS „1811” UNIA Tarnów I – Opio³a Bart³omiej (MVP)
3.    MKS „BANK SPÓ£DZIELCZY”  Limanowa – Bulanda Filip (MVP)
4.    UKS „REGIS” Wieliczka – Pisarski Jan (MVP)
5.    MUKS „1811” UNIA Tarnów II – £azarz Jakub (MVP), (NS)


FOTO GALERIA


UKS „REGIS” Wieliczka – KS „RADWAN SPORT” Kraków – 12:68 (3:11; 1:15; 3:14; 5:28)

REGIS: Siemieniec 10, Krupa 0, Jania 0, Hankus 0, Szewczyk 0, Lewandowski 0, Wrona 0, Gaczo³ 0, Rybak 0, Wójcik 0, Pisarski 1, Kupiec 0, Dumka 1, Ko³aczkowski 0
RADWAN: Usydus 6, M±czeñski 3, Dudziak 2, Skoczylas 5, Nadczuk 16, Skorulski 9, Król 10, Stramek 4, Korczyñski 7, Wiech 6

MUKS „1811” UNIA Tarnów I – MUKS „1811” UNIA Tarnów II – 72:46 (28:8; 23:13; 13:13; 8:12)

MUKS I: Szumlañski 14, Dydyñski 12, Cholewa 0, Opio³a 4, Nazaruk 6, Linard 2, Pyzik 6, Idziak 17, Comara 5, Podraza 6
MUKS II: Bie¶ 0, Janik 0, £azarz 33, £urowski 2, Babiarz 5, £±tka 1, Ogarek 2, Michalski 0, Idziak 3

MUKS „1811” UNIA Tarnów I – MKS „BANK SPÓ£DZIELCZY”  Limanowa – 51:48 (17:7; 12:10; 11:11; 11:20)

MUKS I: Szumlañski 26, Dydyñski 5, Cholewa 2, Opio³a 0, Nazaruk 2, Linard 1, Pyzik 0, Idziak 13, Comara 2, Podraza 0
MKS: Daniel 10, Bulanda 2, £asiñski 5, M±ka 4, W±troba 5, Fr±czek 0, Majka 13, Lisowski 0, £agan 0, Szabaciuk 9

„RADWAN SPORT” Kraków – MKS „BANK SPÓ£DZIELCZY”  Limanowa – 72:61 (22:10; 9:18; 10:16; 16:13)

RADWAN: Usydus 1, M±czeñski 4, Dudziak 0, Skoczylas 9, Nadczuk 8, Skorulski 16, Król 22, Stramek 5, Korczyñski 7, Wiech 0
MKS: Daniel 0, Bulanda 0, £asiñski 6, M±ka 0, Watroba 6, Fr±czek 2, Majka 11, £agan 13, Szabaciuk 13, Lisowski 10

UKS „REGIS” Wieliczka – MUKS „1811” UNIA Tarnów II – 64:62 (17:17; 15:21; 16:8 ; 16:16)

REGIS: Siemieniec 24, Krupa 9, Jania 0, Hankus 0, Szewczyk 0, Lewandowski 0, Wrona 5, Gaczo³ 0, Rybak 2, Wójcik 4, Pisarski 7, Kupiec 1, Dumka 12, Ko³aczkowski 0
MUKS II: Bie¶ 0, Janik 0, £azarz 25, £urowski 6, Babiarz 12, £±tka 4, Ogarek 9, Michalski 0, Idziak 4

MUKS „1811” UNIA Tarnów II – MKS „BANK SPÓ£DZIELCZY” Limanowa – 38:59 (11:13; 13:20; 8:14; 6:12)

MUKS II: Bie¶ 0, Janik 2, £azarz 20, ¯urowski 4, Jagoda 4, Ogarek 0, Olenicz 2, Idziak 6
MKS: Syktus 2, Bulanda 4, Kasiñski 3, Daniel 4, W±troba 4, Mro¿ek 4, Lisowski 13, Kagan 10, Szabaciuk 13, M±ka 2

MUKS „1811” UNIA Tarnów I – UKS „REGIS” Wieliczka – 71:43 (17:7; 26:15; 15:10; 13:11)

MUKS I: Szumlañski 17, Dydyñski 13, Cholewa 2, Opio³a 4, Nazaruk 4, Linard 4, Pyzik 0, Idziak 23, Camara 2, Podraza 2
REGIS: Ko³aczkowski 0, Krupa 2, Jania 0, Siemieniec 21, Szewczyk 0, Lewandowski 2, Wrona 8, Gaczo³ 0, Rybka 0, Wójcik 1, Pisarski 9, Kupiec 0, Dumka 0

MUKS „1811” UNIA Tarnów II – KS „RADWAN SPORT” Kraków – 51:56 (7:16; 17:17; 13:16; 14:7)

MUKS II: Bie¶ 0, Janik 0, £azarz 41, ¯urowski 4, Jagoda 4, Michalski 0, Ogarek 0, Olenicz 2, Idziak 0
RADWAN: Usydus 6, M±czeñski 3, Dudziak 2, Skoczylas 4, Nadczuk 10, Skorulski 10, Król 10, Stramek 4, Korczyñski 0,
Wiech 7

UKS „REGIS” Wieliczka – MKS „BANK SPÓ£DZIELCZY” Limanowa – 31:52 (6:11; 6:9; 11:22; 8:10)

REGIS: Ko³aczkowski 0, Krupa 3, Jania 4, Siemieniec 7, Szewczyk 0, Lewandowski 0, Wrona 6, Gaczo³ 0, Rybka 0, Wójcik 2, Pisarski 7, Kupiec 0, Dumka 2
MKS: Syktus 1, Bulanda 7, Kasiñski 0, Daniel 2, W±troba 10, Mro¿ek 4, Lisowski 11, Kagan 0, Szabaciuk 14, M±ka 3

MUKS „1811” UNIA Tarnów I – KS „RADWAN SPORT” Kraków – 54:56 (9:11; 18:20; 11:9; 16:16)

MUKS I: Szumlañski 38, Dydyñski 6, Cholewa 0, Opio³a 0, Nazaruk 0, Linard 0, Pyzik 1, Idziak 9, Camara 0, Podraza 0
RADWAN: Usydus 4, M±czeñski 2, Dudziak 4, Skoczylas 4, Nadczuk 22, Skorulski 2, Król 8, Stramek 0, Korczyñski 10,
Wiech 0