XXII ¦wi±teczny Turniej Mini Koszykówki rocz.2004 Pruszków 11-13.XII.2015
Dodane przez zibi dnia Grudzie 15 2015 21:02:00
 W finale Turnieju po bardzo emocjonuj±cym meczu  i po dogrywce MKS Polonia Warszawa zwyciê¿y³a 34 : 31 MKS Grójec, a w meczu o III m. TSK Ro¶ Pisz pokona³ MKS Piotrówkê Radom 45 : 31.

Rozszerzona zawarto newsa
 XXIII ¦WI¡TECZNY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
rocznik 2004 i m³. w dniach 11 – 13 grudnia 2015 r.

mecz o 11 m. POLONIA II – ZAWISZA CZARNY 21 : 33
mecz o 9 m. KOMORÓW _ PIASECZNO 14 : 30
mecz o 7 m. PRUSZKÓW – LA BASKET 24 : 22
mecz o 5 m. KUTNO – OCHOTA 50 : 42
mecz o 3 m. PISZ – RADOM 45 : 31
mecz o 1 m. POLONIA I – GRÓJEC 34 : 31 (dogr.)

Kolejno¶æ koñcowa (rocznik 2004)
 
1.  MKS POLONIA I Warszawa

DZIK Oliwier, OSZAKO Maks, PIÊTOWSKI Jakub, MOSKAL Stanis³aw,
ZAB£OCKI Jakub, DUDZIUK Ignacy, NWACHUKWU Christian,
MANOWSKI Bruno, NUROWSKI Wiktor, SZPIN Mateusz, MORAWSKI
Mateusz, PIOTROWICZ Marcel
Trener: Grzegorz Nurowski
2.  MKS Grójec
3.  TSK RO¦ Pisz
4.  MKS PIOTRÓWKA Radom
5.  KKS PRO-BASKET Kutno
6.  MKS OCHOTA Warszawa
7.  MKS Pruszków
8.  UKS LA BASKET Warszawa
9.  MUKS Piaseczno
10.   UKS Komorów
11.   UKS SP 63 ZAWISZA CZARNY Warszawa
12.   MKS POLONIA II Warszawa
13.   UKS AS Mr±gowo
14.   UKS PROBASKET Miñsk Mazowiecki
 
Najlepsza pi±tka Turnieju
- Maciej Milewski (Ro¶ Pisz)
- Oskar Ratyñski (Piotrówka)
- Norbert Kaliciñski (Grójec)
- Antoni Juraszewski (Grójec)
- Maks Oszako (Polonia)
Najlepszy zawodnik (MVP) TurniejuOlivier Dzik (Polonia)
 
Kolejno¶æ koñcowa (rocznik 2005)
1.  UKS BIA£O£ÊKA Warszawa
2.  MKS Pruszków
3.  MKS OCHOTA Warszawa
4.  UKS LA BASKET Warszawa
 
                                                                  
1 MKS PRUSZKÓW – UKS AS MR¡GOWO 57 : 23
2 MKS POLONIA I WARSZAWA-MUKS PIASECZNO 66 : 13
3. TSK RO¦ PISZ –UKS PRO-BASKET KUTNO 39 : 32
4. UKS KOMORÓW – UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. 28 : 26
5. MKS PRUSZKÓW – MUKS PIASECZNO 50 : 30
6. MKS POLONIA I WARSZAWA – UKS AS MR¡GOWO 53 : 15
7. TSK RO¦ PISZ - UKS PROBASKET MIÑSK MAZ. 44 : 18
8. UKS KOMORÓW – UKS PRO-BASKET KUTNO 22 : 50
9. MKS OCHOTA WARSZAWA –UKS SP63 ZAWISZA CZARNY 39 : 20
10. MKS POLONIA II WARSZAWA – UKS LA BASKET WARSZAWA 12 : 46
11. MKS OCHOTA WARSZAWA – MKS PIOTRÓWKA RADOM 18 : 31
12. MKS GRÓJEC – UKS LA BASKET WARSZAWA 51 : 13
13. UKS KOMORÓW – TSK RO¦ PISZ 31 : 49
14. UKS PROBASKET MIÑSK MAZ – UKS PRO-BASKET KUTNO 18 : 43
15. MKS PRUSZKÓW – MKS POLONIA I WARSZAWA 27 : 55
16. MUKS PIASECZNO – UKS AS MR¡GOWO 32 : 9
17.  MKS PIOTRÓWKA RADOM –UKS SP 63 ZAWISZACZARNY 39 : 10
18.  MKS POLONIA II WARSZAWA – MKS GRÓJEC 21 : 50
19.  UKS Komorów – MKS Polonia II 37 : 15
20. MUKS Piaseczno – UKS Zawisza Czarny 33 : 24
21. PROBASKET Kutno – LA BASKET W-wa 39 : 12
22. MKS Pruszków – MKS Ochota 26 : 31
23. RO¦ Pisz – MKS Grójec 23 : 35
24. MKS POLONIA W-wa – MKS PIOTRÓWKA Radom 39 : 29
25. AS Mr±gowo – Probasket Miñsk Maz. 29 : 23
26. MKS Ochota – LA Basket 17 : 20
27. UKS Bia³o³êka – MKS Pruszków 19 : 15
28. MKS Pruszków – MKS Ochota 32 : 9
29. LA Basket – UKS Bia³o³êka 8 : 29
30. MKS Pruszków – LA Basket 56 : 15
31. UKS Bia³o³êka – MKS Ochota 19 : 11


Turniej wspó³finansowany by³ przez Urz±d Miasta Sto³ecznego Warszawy oraz
przez Urz±d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego za po¶rednictwem
Unii Zwi±zków Sportowych Warszawy i Mazowsza.
Nagrody ufundowa³y Zak³ady Miêsne SOKO£ÓW SA, Polska Liga Koszykówki
oraz Warszawski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki Woj. Mazowieckiego który by³
g³ównym organizatorem. Wspó³organizatorami byli: MKS Pruszków, MOS
Pruszków, MKS Ochota i MOS Ochota.
 
Biuro Zawodów