V Puchar Krainy 100 Jezior rocz.2001 Miêdzychód 22-24.IV.2016
Dodane przez zibi dnia Kwiecie 25 2016 07:01:00
 MIKST Miêdzychód wygrywa V Jubileuszowy Turniej o Puchar Krainy 100 Jezior -MVP dla Patryka Kucy

Rozszerzona zawarto newsa
 V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
O PUCHAR KRAINY STU JEZIOR - MIÊDZYCHÓD 2016


Pi±ta edycja Turnieju o Puchar Krainy Stu Jezior przesz³a do historii. Trzy dni ¶wiêta m³odzie¿owej koszykówki,  trzy dni sportowych emocji, trzy dni zawierania nowych znajomo¶ci minê³o niesamowicie szybko. Nasz klub odniós³ spektakularny sukces zdobywaj±c g³ówne trofeum, wygrywaj±c bardzo wyra¼nie wszystkie mecze. My¶lê, ¿e sukces sportowy idzie w parze z sukcesem organizacyjnym. ¦wiadcz± o tym u¶miechniête twarze zawodników i trenerów opuszczaj±cych nasze miasto. Jest to efekt pracy sztabu ludzi oraz ofiarno¶ci darczyñców bez których nie by³oby mo¿liwe zorganizowanie tak du¿ego przedsiêwziêcia.

 Nagrody i wyró¿nienia indywidualne

MVP TURNIEJU
Patryk Kuca  - MIKST Miêdzychód

KRÓL STRZELCÓW:
1 Kuca Patryk 116 MIKST Miêdzychód
2 Krzymiñski Tomasz 101 Pogoñ Ruda ¦l±ska
3 P³óciennik Kacper 83 Gimbasket Wroc³aw
4 Koper Kamil 78 Sudety Jelenia Góra
5 Walkowiak Kamil 77 Sudety Jelenia Góra
6 Chmielewski Kacper 63 MIKST Miêdzychód
7 Dolata Igor57 Pniewiak Pniewy
  Or³owski Krzysztof 57  Astoria Bydgoszcz
9 Tomaszewski Krystian 48 MIKST Miêdzychód
10Jeglorz Nikodem 47 Pogon Ruda ¦l±ska

 KRÓL STRZELCÓW ZA 3 PUNKTY

1 Tomasz Krzymiñski 17x3 POGOÑ Ruda ¦l±ska
2 Kuca Patryk 11x3 MIKST Miêdzychód
3 Eckert Adam 9x3 Astoria Bydgoszcz
4 Sieradzki Jakub 7x3 Astoria Bydgoszcz
5 Janaszak jakub 6x3 Pniewiak Pniewy

FOTO  ZIBI   

FILMIKI  ZIBI "5"  ALL STARS TURNIEJU:
Hugo Sobczak  - MIKST Miêdzychód
Krystian Tomaszewski  - MIKST Miêdzychód
Kacper P³óciennik  - GIMBASKET  Wroc³aw
Kamil Koper -  SUDETY Jelenia Góra
Tomasz Krzymiñski - POGOÑ Ruda ¦l±ska


WYRÓ¯NIAJ¡CY SIÊ OBROÑCA DRU¯YNY
- MIKST Miêdzychód:  Kacper Chmielewski
- GIMBASKET Wroc³aw:  Kacper Kwiatkowski
- SUDETY Jelenia Góra:  Kamil Walkowiak
- POGOÑ Ruda ¦l±ska: Pawe³ Janus
- PNIEWIAK Pniewy : Dawid Bosy
- ASTORIA Bydgoszcz : Micha³ G±siewski
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

    Sk³ad..oraz..zdobyte..punkty..................................
Wyró¿nienie trenera
1
 MIKST MIÊDZYCHÓD

5 Talarek Nikodem  13+7+2+4+7 = 33 >>>>>>>>

6 Semk³o Kuba 2+0+7+3+6 = 18
8 Jurek Jakub 8
10 Chmielewski Kacper 15+7+11+13+17 = 63
11Tomaszewski Krystian kpt. 6+5+7+12+18 = 48
13 Olejniczak B³a¿ej             
14 Basiñski Filip 2+5+5+5+0 = 17
15 Kuca Patryk  20+29+18+27+22 = 116
16 £apa Remigiusz            
17 Wojciechowski Bart³omiej 2+2+6+13+8 = 31
18 Sobczak Hugo 4+12+8+4+11 = 39
9 Smarzy Maciej  6

Trener: Cejba Jacek   

2
 GIMBASKET Wroc³aw       
   
Wo³k Mi³osz 8
Ho³odniuk Maciej 15+7+0+8+8 = 38
Nizio³ Miko³aj             
Sienkiewicz Wojciech 12+6+3+2+1 = 24 >>>>>>>
Lewandowski Miko³aj 2+13+2+0 = 17
Michalski Filip  8
P³óciennik Kacper 20+21+5+16+21 = 83
Jakubowski Mateusz 6+3+6+12+8 = 35
De Nuccio Federico 0+0 7+10+4 = 21              
Kwiatkowski Kacper  6+11+7+4+14 = 42

Trener: Ko¶ciuk Robert
3
 SUDETY Jelenia Góra 
     
Hachulski Sebastian 2+6+10+5+1 = 24
Koper Kamil  21+21+11+8+16 =78
Kwiatoñ Wiktor 6+3+1+4+2 = 16
Grze¶kiewicz Kajetan  11+9+3+7+4 = 34
Walkowiak Kamil 14+7+21+19+16 = 77
Kasprowicz Olaf   2
Lis Kamil  14
Dekurniewicz Tristan  16 >>>>>>>>>>>>>>>>>
Rudnicki Nikodem  10
Woroniecki Marcel 4
Kulmis Jakub 0+2+4++4+2 = 12
Wêgrzyn Pawe³ 2

Trener:  Niesobski £ukasz   
4

POGOÑ Ruda ¦l±ska

Nocoñ Dawid  2
Nocoñ Mateusz 0          
Janus Pawe³  6
Szewczyk Sebastian 14    
Dera Bartosz        
Krzymiñski Tomasz 32+17+24+15+13 = 101
Jeglorz Nikodem 6+15+20+4+2 = 47  >>>>>>>>>
Salwiczek Tomasz 3
Pietruszka Sebastian 7+15+0+8+9 = 39
Paszek Szymon  10+0+8+2+11 = 31

Trener:  Pustelnik Krzysztof

5

PNIEWIAK PNIEWY

Janaszak Jakub kpt. 4+8+4+6+8 = 30
Dolata Igor 20+15+x+14+8 = 57
Bosy Dawid  7+12+23+5+2 = 44
Szymkowiak Mi³osz               
S³upski Patryk  2+3+6+8+10 = 29
Nizio Mi³osz  10
Gomu³a Jan 2          
Kubiak Dawid 2+6+8+6+5 = 27
Kaczmarek Jakub  0             
Malinowski Kamil 13        
Szarata Bartosz  4       
Sitarski Jakub   0

Trener: Bosy Przemys³aw  
6
 ASTORIA Bydgoszcz   

G±siewsk Micha³  7
Sieradzki Jakub 0+7+12+15+3 = 37
Stachowicz Bartek 4+4+0+6+7 = 21
Estkowski Maksymilian 13
Or³owski Krzysztof  2+14+11+4+2 = 57
Eckert Adam 4+18+10+0+9 = 41 >>>>>>>>>>
Urbaniak Julian kpt. 4
Wilkiewicz Filip 6
Treibuasser Mateusz 3+2+4+14+7 = 30
Drzechowski Patryk 5
Krawczyk Przemys³aw  0
Treujan Bartosz 0

Trener: Dorian Szytteholn

               

WYNIKI
MIKST Miêdzychód - PNIEWIAK Pniewy 64 :   38 (27:5, 14:10, 16:11, 7:12)  MVP - Patryk Kuca
ASTORIA Bydgoszcz - GIMBASKET Wroc³aw 44 : 65 (7:18, 10:23, 14:8, 13:16) MVP - Kacper P³óciennik
POGOÑ Ruda ¦l±ska - SUDETY Jelenia Góra 58 : 59    (17:13, 8:20, 7:12, 26:14) MVP - Kamil Koper 
PNIEWIAK Pniewy    - GIMBASKET Wroc³aw 44 : 50 (11:12, 19:12, 2:14, 12:12)  MVP - Maciej Ho³odniuk 
MIKST Miêdzychód - SUDETY Jelenia Góra 72:57 (24:13, 22:12, 19:17, 7:15) MVP - Hugo Sobczak
Astoria Bydgoszcz - Pogoñ Ruda ¦l±ska 49 : 48 (14:20, 6:10, 15:6, 14:12) MVP - Adam Eckert
Pogoñ Ruda ¦l±ska - Pniewiak Pniewy 59:47 (13:6, 11:17, 19:13, 16:11) MVP - Bartosz Dera
MIKST Miêdzychód - Gimbasket Wroc³aw 67:45 (20:7, 17:3, 21:8, 9:27) MVP - Kacper Chmielewski
Sudety Jelenia Góra - Astoria Bydgoszcz 70:43 (12:17, 19:11, 26:1, 16:11) MVP - Kamil Walkowiak
Gimbasket Wroc³aw - Pogoñ Ruda ¦l±ska  58 : 38 (10:10, 14:8, 16:8, 18:12) MVP - Kacper Kwiatkowski
MIKST Miêdzychód - Astoria Bydgoszcz 84 : 50 (22:8, 26:8, 23:12, 13:22) MVP - Bart³omiej Wojciechowski
Sudety Jelenia Góra - Pniewiak Pniewy  59 : 46 (13:7, 8:11, 18:13, 20:15) MVP - Jakub Kulmis
Gimbasket Wroc³aw - Sudety Jelenia Góra 60 : 47 (21:14, 10:9, 12:14, 17:10) MVP - Federico De Nuccio
Astoria Bydgoszcz - Pniewiak Pniewy  35 : 46  (7-10, 11-14, 9-9, 8-13)  MVP: Janaszak Jakub
MIKST Miêdzychód - Pogoñ Ruda ¦l±ska  92 : 42  MVP: Krystian Tomaszewski


1    MIKST Miêdzychód     10    379    190  
2    GIMBASKET Wroc³aw     9    278    240   
3    POGOÑ Ruda ¦l±ska    6    203    305
4    SUDETY Jelenia Góra    8    292    279   
5    PNIEWIAK Pniewy         6    221    267  
6    ASTORIA Bydgoszcz     6    221    313