IV Puchar Prezesa AKM rocz.1999 W³oc³awek 29.IV-1.V.2016
Dodane przez zibi dnia Maj 05 2016 22:00:00
 Puchar Prezesa AKM rocznika 99 I m³. dla Pyry Poznañ

Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 29.04-1.05.2016 odby³ siê V Ogólnopolski  Turniej Koszykówki Juniorów.

AKM W£OC£AWEK -PKK PABIANICE 44-78
PYRA POZNAÑ-AZS POLITECHNIKA CZÊSTOCHOWA 67-46
ZRYW TORUÑ-GIMBASKET WROC£AW 53-82
PKK PABIANICE -PYRA POZNAÑ 68-77
AZS CZÊSTOCHOWA-ZRYW TORUÑ 83-65
AKM W£OC£AWEK-GIMBASKET WROC£AW 38-76
PYRA POZNAÑ-ZRYW TORUÑ 91-58
GIMBASKET WROC£AW-PKK PABIANICE 57-72
AKM W£OC£AWEK-AZS CZÊSTOCHOWA 55-61
ZRYW TORUÑ-PKK PABIANICE 56-89
AZS CZÊSTOCHOWA-GIMBASKET WROC£AW 67-83
AKM W£OC£AWEK -PYRA POZNAÑ 32-100
PYRA POZNAÑ-GIMBASKET WROC£AW 70-66
AZS CZÊSTOCHOWA -PKK PABIANICE 59-91
AKM W£OC£AWEK-ZRYW TORUÑ 50-57

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1.PYRA  POZNAÑ
2.PKK PABIANICE
3.GIMBASKET WROC£AW.
4.AZS CZÊSTOCHOWA
5.ZRYW TORUÑ.
6.AKM W£OC£AWEK

MVP turnieju,najlepszy strzelec oraz najlepiej rzucaj±cy za 3 punkty -Rafa³ Chwastyk-Wroc³aw