Miêdzynarodowy Turnije M³odzika rocz.2004 Wieliczka 23-25.IX.2016
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 27 2016 23:03:00
 MEDALI¦CI
VI MIÊDZYNARODOWEGO
TURNIEJU KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW U14
Z£OCI: Snakes Ostraw 
SREBRNI: UKS 7 Trefl Sopot 
BR¡ZOWI: MOSM Tychy

Rozszerzona zawarto newsa
 VI Ogólnopolski turniej  koszykówki  Wieliczka 2016

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

FOTO MICHA£

FOTO

 MVP: Leibner Jan - Snakes Ostrawa

TOP 10 Najlepsi Strzelcy
1 Leibner 105 pkt. Ostrawa
2 Aleksander Busz 81 Wieliczka
3 £ebek Karol 76 Katowice
4 Kobiak 69 Sopot
5 Paluszak 62 Sieraków
6 Jan Wachowicz 59  Lublin
7 Samiec 58 Jelenia Góra
8 Stasiak Dominik 52 Grójec
9 Noszczyñski Eryk 51 Kraków
10 Doro¿a³a 50 Sieraków


 5 ALL-STARS:
Navratil Beniamin - Snakes Ostrawa
Kobiak Olgierd - UKS 7 Trefl Sopot
Macha³a Krzysztof - MOSM Tychy
£ebek Karol - UKS SP 27 Katowice
Stasiak Dominik - MKS Gróje

KONKURS ZA TRZY PUNKTY:  
Treefl Sopot - Kobiak Olgierd    3  (1)
OBRA Ko¶cian - Janowicz Jêdrzej 2
MOSM Tychy - Grzymys³awski Micha³ 0
Polonia Warszawa - Piêtowski Jakub 2
BC Sieraków - Paluszek Kamil    2
Regis Wieliczka  - Smagur Kacper    1
SNAKES Ostrawa - Leibner Jan 0
Grójec  - Niemiec Artur 0
Jelenia Góra - Bulcewicz Wojciech 2
Frydek Mistek - Mu¿ik Jakub 0
Katowice -  Pi¶la Jakub 3 (2)    I
Skierniewice -    Jakub    Domanowski  0
Wis³a Kraków-    Noszczyñski Eryk 0
Komorów    -    Kowalczyk Filip    0

NAJLEPSI OBROÑCY
               
        
               

WYRÓ¯NIENIA TRENERA


               
        
               

MECZ GWIAZD  /   KONKURSY


 
 
Uczestnicy konkurs rzutów  osobistych

 MISTRZ
Tomas Hrabec
Snakes Ostrawa
 Uczestnicy konkursu sprawno¶ciowego
 MISTRZ
N. Wojdowski
Obra Ko¶cian

 Uczestnicy konkursu za trzy punkty
 Król Trójek
Jakub Pisla
UKS 7 Katowice


 W meczu gwiazd lepsi okazali siê zawodnicy Po³udnia. Wynik nie mia³ znaczenia liczy³a siê ¶wietna zabawa. O MVP meczu Gwiazd zadecydowa³ konkurs z Big Shoot. Zawodnik UKS 27 Katowice Kempa (dru¿yna Po³udnia) by³ pierwszym zawodnikiem który trafi³ z po³owy boiska. W nagrodê otrzyma³ kalendarz NBA, Plakat Kadry Polski oraz koszulkê gwiazdy NBA Stephen Curry. W przerwie meczu rozegrano konkurs rzutów za trzy punkty w który startowa³o 15 zawodników. Dwa najlepsze wyniki Olgierd Kobiak (Sopot) i Pi¶la Jakub (Katowice) zagrali w finale w którym to  o jedn±  ,,trójeczkê,, wiêcej rzuci³ zawodnik z Katowic i to on wygra³ pi³kê firmy Spalding.

W dru¿ynowym konkursie dla trenerów Pó³noc-Poludnie wygrali trenerzy z Pó³nocy, a najwiêcej dla zwyciêskiej dru¿yny 6x6 punktów rzuci³ trener z Komorowa w nagrodê otrzyma³ 5 litrów soku z Grojca. W niedziele odby³y siê konkursy organizatorów; sprawno¶ciowy i rzutów osobistych. Zibi dodatkowo zorganizowa³ kilka konkursów dla wszystkich chetnych. Za trafione rzuty chlopcy otrzymywali smaczne jab³ka z Grójca oraz gad¿ety NBA: naklejki, branzoletki, breloczki

W tym miejscu chcia³bym bardzo podziêkowaæ dru¿ynie z Grójca która po raz kolejny przywozi do Wieliczka na turniej Soki i Jab³ka na na nagrody. Po meczu Gwiazd jak zwykle degustacja Soku Jab³kowego z Grójca

Po ka¿dym meczu zawodnik z zwyciêskiej dru¿yny otrzyma³ wyró¿nienie trenera MVP
W nagrodê otrzyma³ magazyn MVP lub Plakat Reprezentacji Polski oraz dyplom. W sumie nagrodzono 44 zawodników (tyle co rozegranych spotkañ)


 PO£UDNIE

Trenerzy: 
Kamil Vasta³ (Ostrawa)
Wojciech Majcherowicz (Tychy)
MOSM  Tychy - Mateusz ¯muda, Krzysztof Mochaka
UKS 27 Katowice  -  Krzysztof Kêpa, Karol £ebek
SNAKES Ostrawa - Smazal Pavel,  Navratil Bengamin
SUDETY Jelenia Góra - Samiec Mateusz ,  Dawid Garbarski
SNAKES  Fridek M. - David Mihal, Petiz Augustin
Wis³a Kraków - Karol Sa³amaj, Eryk Noszczyñski
UKS Regis - Busz Aleksander, Siemieniec £ukasz


 PÓ£NOC 

Trenerzy: 
Tomasz Chwia³kowski  (Sopot) 
Dariusz Fija³kowski  (Grójec)
Treefl  Sopot  -  Raupuk Ksawery,  Borkowski Oskar
MKS Grójec - Januszewski  Antek , Stasiak Dominik
Polonia Warszawa - Piotrowicz Marce,  Dzik Oliwier
AZS PWSZ Skierniewice - Marat Jakub,  Zarêba Mateusz
Obra Ko¶cian - £ukasz Ciorga,  Bartosz Krêglewski
UKS Komorów - Franciszek Szulak,  Franciszek Garbacik
BC Sieraków  - Kamil Paluszak,  Kacper Doro¿aka


GRUPA    A                        
UKS REGIS –UKS 27 Katowice 42 : 44 MVP: K. Kempa
SNAKE Fridek M – UKS Komorów 28 : 35 MVP: M. Tokarski
UKS REGIS – SNAKE Fridek M  48 : 24 MVP: K.Smagur
UKS 27 Katowice – UKS Komorów 35 : 30 MVP: K £ebek
UKS REGIS – UKS Komorów  44 : 42  MVP: M.Bankowicz
UKS 27 Katowice  – SNAKE Fridek M  32 : 31 MVP:

1 UKS 27 Katowice  3 mecz 6 pkt.
2 UKS REGIS   3 mecz 5 pkt.

3 UKS Komorów  3 mecz 4 pkt.   
4 SNAKE Fridek M.  3 mecz 3 pkt.    
    
GRUPA B
TREFL Sopot – Wis³a Kraków  52 : 15 MVP: O. Kobiak
MOSM Tychy – AZS  Skierniewice  42 : 26  MVP: K. Szczepanek
TREFL Sopot    - MOSM Tychy  38 : 37 MVP: K. Raupuk
Wis³a Kraków – AZS  Skierniewice   39 : 51 MVP:  M. Zaremba
Trefl Sopot – AZS Skierniewice 39 : 35 MVP: M. Sobol
Wis³a Kraków - MOSM Tychy 19 : 65 MVP: P. Wojtyka

1 TREFL Sopot  6 pkt.
2 MOSM Tychy  5 pkt
.
3 AZS PWSZ Skie-ce  4 pkt.
4 WIS£A Kraków    3 pkt.

GRUPA C
MUKS 1811 Unia Tarnów – Snake Ostrawa  20 : 81 MVP: J. Liebner
MKS Grójec – Jedynka Ko¶cian 25 : 23 D. Stasiak
MUKS 1811 Unia Tarnów - MKS Grójec  29 : 46  MVP: N.Kaliciñski
SNAKE Ostrava – Jedynka Ko¶cian 67 : 17  MVP
SNAKE Ostrawa – MKS Grójec   53 : 23 MVP:
Jedynka Ko¶cian – MUKS 1811 Unia Tarnów 46 : 30

1 SNAKE Ostrawa 6 pkt.
2  MKS Grójec  5 pkt.

3 Jedynka Ko¶cian  4 pkt.
4 MUKS 1811 Unia Tarnów 3 pk

GRUPA D
KADRA Lublin – Sudety J.G    30 : 40  MVP
Basketball Sieraków – Polonia W-wa  36 : 30 A. Najder
Basketball Sieraków – Sudety J.G  46 : 53  MVP: Samiec
Polonia W-wa  – Kadra Lublin  16 : 47
Polonia W-wa – Sudety J.G  26 : 35 MVP: D. Garbarski
Basketball  Sieraków – Kadra Lublin  52 : 41  MVP: K. Doro¿a³a

1 SUDETY Jelenia G  6 pkt.
2 Basketball Club Sieraków  5 pkt.

3 KADRA Lublin  4 pkt.
4 POLONIA W-wa  3 pkt.

ÆWIERÆFINA£: Sudety Jelenia Góra Tychy 22 : 29 MVP:
ÆWIERÆFINA£: Sopot -  BC Sieraków   53 : 36 MVP:
ÆWIERÆFINA£: Katowice  -  Grójec  38 : 33 MVP:
ÆWIERÆFINA£: Wieliczka -  Ostrawa 21 : 75 MVP:

9-16 Polonia Warszawa-Wis³a Kraków 31 : 32  MVP:
9-16 Fidek Mistek-1MUKS 1811 Unia Tarnów 45 : 40 MVP:
9-16 Uks Komorów-Obra Ko¶cian  15 : 58  MVP:
9-16 Kadra Lublin-AZS PWSZ Skierniewice  39 : 33 MVP:

PÓ£FINA£:
Katowice - Sopot  41 : 51 MVP:
PÓ£FINA£: Ostrawa - Tychy  41 : 27 MVP:
5-8: Wieliczka -Jelenia Góra  32 : 43 MVP:
5-8 Grójec - Sieraków 52 : 46 MVP:

mecz o 15 miejsce: Polonia Warszawa - MUKS 1811 Unia Tarnów 51 : 44
mecz o 13 miejsce: Fridek Mistek-TS Wis³a Kraków 29 : 39
mecz o 11 miejsce: UKS Komorów - AZS PWSZ Skierniewice  33 : 40
mecz o 9 miejsce: Kadra Lublin - Obra Ko¶cian  31 : 19
mecz o 7 miejsce: Regis Wieliczka - BC Sieraków  36 : 63
mecz o 5 miejsce: MKS Grójec - Sudety Jelenia Góra 44:43
mecz o 3 miejsce: MOSM Tychy - UKS  27 Katowice 45 : 30
FINA£: Snakes Ostrawa - UKS 7 Trefl  Sopot 41 : 69

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

 1 SNAKES OSTRWA
25 Hrabec 6+8+3+7+0+0
27 Klat 6+1+4+0+0+0
44 Stanku¶ 2+4+1+4+0+5
47 Sma¿a³ 6+1+0+10+0+3
55 Kidzar 6+5+0+23 2 UKS 7 TREFL  SOPOT
4 Szwichtenbegr  0
6  Kosakowski 0+4+2+1+0+11
8 Jurkowski 2+0+2+7+0+2
9 Raupuk 4+0+4+8+4+8
13 Kobiak 12+11+14+10+12+10
14 G±siorowski 3+4+0+2+2+0
17 Mastelarz 2+2+0+0+6+3
21 Sobol 8+7+8+2+12+2
22 Mazurowski 4+2+0+7+5+2
24 Kulwas 5+4+7+6+4+0
34 Borkowski 12+4+0+6+6+3
99 Jakubek 0

 3 MOSM TYCHY
0 ¯urawik  0
4 Szczepanek  10+8+4+2+2+10
5 Berna¶  2+4+2+0+1+2
6 Le¶nik 2+2+4+5+4+9
7 Kudela  4+2+10+2+0+0
9 Baca Mateusz 2
10 Macha³a  2+9+8+4+2+2
12 ¯muda  0+2+5+6+4+4
16 Pa¿dzierny   9+5+4+2+5+8
22 Kudela  1
23 Wojtyka  4+1+1+3+2+2+2
26 Radziszewski  0+2+0+6+0+2
30 Grzymys³awski   8+2+12+0+7+6
33 Chackiewicz 1

 IV  UKS  Sp 27 KATOWICE
4 Malinowski 3
5 Ilnicki 0+4+2+0+2+2
6 Janda  6
7 Pi¶la  0+4+4+4+4+3
8 Kempa  17+11+6+2+4+2
10 Hetman  0+2+3+5+0+0
11 Witkowski  0
12 £ebek  19+9+10+14+16+8
13 Buchta  2+2+0+0+2+6
14 Sobera  7
15 Mularczyk  4+2+6+2+0
16 Kaczmarek 0+2+2+5+7+4
17 Golinowski  3

 V MKS GRÓJEC
4 Przybytniak  2
6 Wyrzykowski  0+5+2+0+1+4
7 Myd³owski 5+4+0+0+0+2
8 Juraszewski   2+5+8+13+12+8
9 Paku³a  2+3+4+6+4+2
10 D±bkowski 0+3+0+2+4+6
12 Niemiec  2+7+0+3+0+3
14 Kaliciñski  4+4+2+1+10+1
15 Enebish  0
16 Komar  0
17 ¦mietañsk  0+2+0+4+2+2
21  Krajewski   0
24  Stasiak 10+8+5+0+19+10
88  Poradzki   4
00 Przybylski 2

 VI KS SUDETY JELENIA GÓRA
  4 Oryñski 0
 6 Samiec 9+27+12+2+5+13
 7 Judka 2
 8 Bulcewicz 0+4+2+4+12+5
10 Badach 0
11 Florczak 8
14 Oleusin 0
15 Szadkowski 0+6+2+3+10+4
16 Staszewski 9
17 Kobus 11+2+4+0+4+2
19 Ogórek 1
20 Pop³awski 7+4+4+0+0+1
21 Kogucik 8
23 Garbarski 9+3+8+9+5+8

 VII BASKETBALL CLUB SIERAKÓW
 4 Paluszak 6+2+11+12+16+15
 5 Najder 5+7+8+2+6+5
 7 Szczechowiak 6+0+2+6+3+4
 9 Nowak 0
10 Wylega³a 4+6+2+0+0+0
11 ¦miglak 7+4+4+6+4+13
12 Banach 0+4+0+0+3+8
13 Pape 0+2+2+2+0+6
14 Pierzyñski 8
15 Wac³awiak 2+0+2+3+2+7
18 Doro¿a³a 5+17+8 +5+10+5
   

 VIII UKS REGIS WIELICZKA
1 Busz 21+16+10+9+14+11
4 Lewandowski   0
5 Dusza  2
6 Krupa 0
7 Nosal  9
8 Nowak  7
9 Kozio³ 9
11 Dumka  2+3+0+2+0+8
13 Bankowicz  4+6+6+0+6+11
14 ¦liwa  9
15 Klimas  0+2+4+2+2+0
17 Smagur  8+8+9+2+8+4
21 Bana¶  2
23 Pisarski  0
30 Siemieniec  0+5+10+1+0

 IX KADRA   LUBLIN
4 Borysiuk 3
6 Padrak 7
7 Grzesiak 4+10+10+2+6
8 Pieczkowski 9
10 Tyburek 3+0+6+0+2
11 Czarnota 2+2+0+0+
12 Wachowicz 11+12+11+12+13
G³±b 0+5+2+4+5
14 Tomasik 0
20 Szalak 2+6+6+3+0
21 Job³oniec 8+6+0+0+2 X BC  OBRA  KO¦CIAN
4 Frydrych 2+1+2+10+4
6 Walkowiak 4
7 Wojciechowski 0+0+4+8+5
8 Ulupiec 2
9 Janowicz 7+0+5+8+0
10 Krêglewski 2+0+15+3+10
11 Pukacki 4
12 Wojdowski 3+4+6+0+0
13 Nowak 4
15 Frydrych  2+1+2+6+0
16 Ciszewski 4+6+5+5+0
19 Ciorga 2+4+7+6+0

 XI AZS PWSZ  SKIERNIEWICE
6 Mi¶kiewicz 0
7 Zarêba   9+17+12+7+10
9 Bieliñski  0+2+2+5+9
10 Salamon  1+4+4+6+6
11 Domanowski  8
12 Andraszewski  6
13 Dziuba  0
14 Kwiatkowski  0
16 Wac³awek 0
17 Wójt  4
18 Marat  8+19+6+10+8
19 Golenia  6
21 Teofilak  8

 XII UKS KOMORÓW
5 Wierzbicki  2
8 Karotonek   0+6+8+0+4
9 Engel  9
11Walczak  2
13 Szular  5+6+4+4+2
14 Garbacik  12+6+9+5+8
20 Dobrzyñski  6
23 Kowalczyk  5
25 Kowalski  2
26 Paszkiewicz  0
30 Tokarski  13+2+8+0+10
35 Jaworski  0+4+2+2+2
36 Lolyk  0
38 Przytulski  4

 XIII TS WIS£A KRAKÓW
0 Sipiur  0
4 Sa³amaj 2+15+0+10+10
5 Grzesik  0
6 Stelmach  0
7 Meus  4
8 Stachowicz  4
9 Tabi¶  2+4+2+0+2
10 Lupa 0
12 Pitra  2
13 Rutkowski  0+3+6+7+5
14 Pichliñski 0
15 Noszczyñski 9+17+7+11+7
16 Dobaj  4
17 Kêku¶ M 0+2+0+2+9

 XIV SNAKES  Frydek MISTEK
5 Pobucky 4
6 Minól 0+4+8+0+4
7 Wittek 4
8 Melichor 2
9 Metz 2
13 Zamorski 2+1+0+5+2
14 Marek 2+1+0+3+4
15 Mzik 0+0+4+2+6
16 Tvardek 2
18 Augustin 8+6+10+9+1
91 Clelrin 4+4+14+0+3
81 Vyroubal 2+4+6+6+9

 XV POLONIA WARSZAWA
4 Dzik 6+0+8+6+18
5 Oszako 6+0+0+4+0
6 Anszczyk 1
9 Nurowski 6
10 Mosk