I Bialystok Cup rocz. 2000, 2001 i 2002 Bia³ystok 27-29.V.2016
Dodane przez zibi dnia Maj 28 2016 18:00:00
 W pi±tek w Bia³ymstoku rozpoczyna siê wielkie ¶wiêto koszykówki m³odzie¿owej, bêdzie to Bia³ystok Cup 2016.Turniej jest organizowany przez nasz klub.We¼mie w nim udzia³ 17 dru¿yn w trzech rocznikach 2000,2001,2002.Zapraszamy do ogl±dania i kibicowania naszym dru¿ynom.Mecze bêd± odbywa³y siê na trzech salach. Czytaj wiêcej dok³adny harmonogram spotkañ.Rozszerzona zawarto newsa
 Bia³ystok Cup 2016 za nami .Turniej by³  organizowany przez klub SPK Bialystok. 17 dru¿yn w trzech rocznikach 2000,2001,2002.

FOTO JANUSZ NIE¦CIÓR

Wyniki rocznik 2001

SPK Bia³ystok- Tornado Kowno 75-64
Twarde Pierniki Toruñ - Skierniewice 66-42
Korsarz Gdañsk -VKM Wilno 29-63
SPK Bia³ystok - Twarde Pierniki Toruñ 66-71
Tornado Kowno - Korsarz Gdañsk 55-49
Skierniewice - VKM Wilno 43-82
SPK Bia³ystok - Korsarz Gdañsk 97-69
Twarde Pierniki Toruñ - VKM Wilno 59-76
Tornado Kowno - Skierniewice 69-50
SPK Bia³ystok - VKM Wilno 67-94
Skierniewice - Korsarz Gdañsk 78-86
Tornado Kowno - Twarde Pierniki Toruñ 53-44
Korsarz Gdañsk - Twarde Pierniki Toruñ 58-95
SPK Bia³ystok - Skierniewice 95-47
Tornado Kowno - VKM Wilno 50-69

Koñcowa klasyfikacja
1. VKM Wilno
2. SPK Bia³ystok
3. Tornado Kowno
4. Twarde Pierniki Toruñ
5. Korsarz Gdañsk
6. SkierniewiceTerminarz 2000
Hala sportowa Uniwersytetu Medycznego, Micha³a Wo³odyjowskiego 1, Bia³ystok

SPK BIA£YSTOK - MKS PRUSZKÓW
ASKA SIAULIAI - VKM VILNO
MKS PRUSZKÓW - JONAVA
ASKA SIAULIAI - JONAWA
SPK BIA£YSTOK - VKM VILNO
MKS PRUSZKÓW - ASKA SIAULIAI
SPK BIA£YTOK - JONAWA
MKS PRUSZKÓW - VKM VILNO
JONAWA - VKM VILNO
ASKA SIAULIAI - SPK BIA£YTOK

1 JONAWA - LITWA 8 pkt.
2
ASKA SIAULIAI - LITWA 7 pkt.
3 MKS PRUSZKÓW  6 pkt.
4 VKM VILNO - LITWA  5 pkt.
5 SPK BIA£YTOK 4 pkt. Wyniki rocznika 2002


1 GRODNO  10 pkt.
2 JONAVA  9 pkt.
3 SKM WILNO  8 pkt.
4 SPK BIA£YSTOK  7 pkt.
5 RO¦ PISZ  6 pkt.
6 AZS PWSZ Skierniewice 5 PKT.

WYNIKI
SPK BIA£YSTOK - RO¦ PISZ  68 ; 61
GRODNO - JONAVA  65 : 30
SKM WILNO - SKIERNIEWICE  78 : 41
SPK BIA£YSTOK - GRODNO  37 : 86
JONAVA - SKIERNIEWICE  73 : 46
6. 19:50 - 21:30 RO¦ PISZ - SKM WILNO  52 : 65
SPK BIA£YSTOK - SKM WILNO  49 : 72
GRODNO - SKIERNIEWICE  66 : 23
RO¦ PISZ - JONAVA 81 : 76 PO DOGRYWCE
SPK - SKIERNIEWICE 74 : 66
JONAVA - SKM WILNO  50 : 48
RO¦ PISZ - GRODNO  20 : 111
RO¦ PISZ - SKIERNIEWICE  79 : 75
GRODNO - SKM WILNO  67 : 66
SPK BIA£YSTOK - JONAVA  59 : 65