II Gothic Junior Cup rocz.2001 Toruñ 26-28.VIII.2016
Dodane przez zibi dnia Sierpie 29 2016 00:02:00
 Gotycki Puchar zostaje w Toruniu. W ostatnim spotkaniu pierwszego turnieju w nowym sezonie gospodarze -  ch³opcy Marka Zió³kowskiego (Wice-Mistrzowie Polski U14) pokonali Asseco Gdynia. MVP turnieju powêdrowa³o w rêce
,,Bunia,, Jakuba Ciemiñskiego. Wybrano tak¿e szóstkê All-Stars

Wyniki trzeciego dnia turnieju

wiêcej o turnieju dzi¶ wieczorem

 


Rozszerzona zawarto newsa
 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ W KOSZYKÓWCE CH£OPCÓW  GOTHIC JUNIOR CUP ROCZNIKA 2001 TORUÑ 2016

MVP:  Ciemiñski Jakub  
Twarde Pierniki Toruñ

 TOP 10 Najlepsi w punktach
1 Kuca Patryk 100 pkt.  MIKST Miêdzychód
2 Korolczuk Mi³osz 88  Asseco Gdynia
3 Ciemiñski Jakub 77  Twarde Pierniki Toruñ
4 Pieczykolan Mateusz 75  Korsarz Gdañsk
5 Piechowica Kacper 69  LaBasket Warszawa
6 11 Bochat Kacper 68  Novum Bydgoszcz
7 Kru¿yñski Kamil 59  Twarde Pierniki Toruñ
8 Chmielewski Kacper 48  MIKST Miêdzychód
9 Zió³kowski  Mateusz 47  Novum Bydgoszcz
10 Bierski Jakub 43  Twarde Pierniki Toruñ
    Kurowski Kacper  43  LaBasket Warszawa

 TOP 5 Najlepsi w ,,trójkach,,

1 Piechowica Kacper  (13x3) LaBasket Warszawa
2 Korolczuk Mi³osz (9x3)  Asseco Gdynia
   Kuca Patryk (9x3)  MIKST Miêdzychód
4 Bochat Kacper  (8x3)  Novum Bydgoszcz
5 Pajkert Adrian 6x3  Asseco Gdynia

FOTO  ZIBI

FILMIKI ZIBIKLASYFIKACJA KOÑCOWA


  numer..........zawodnik..........punkty..........trójkie..........
Wyró¿nienie...trenera
1
 TWARDE PIERNIKI TORUÑ

1 Zdrojewski Kami  0
4 Gliszczyñski £ukasz 3+2+7+7+2 = 21 (3x3)
7 Ciemiñski Jakub 10+17+14+20+16 = 77  (5x3)
9 Hirsz Adam 2+0+2+2+5 = 11  (1x3)
21 Bierski Jakub 15+7+4+14+3 = 43 (2x3)
24 Paluch Hubert 2+3+7+3+3 = 18  (2x3)
32 Kru¿yñski Kamil 8+6+14+21+10  = 59
43 Lambarski Jakub 4+6+0+6+3 = 19 (2x3)
88 Jagodziñski Jakub 7+ 5+7+6+5= 30  (3x3)
18 Michalski Szymon 6
34 Solarczyk Tymoteusz 6

Trener Zió³kowski  Marek 
2
 ASSECO GDYNIA

4 Korolczuk Mi³osz 24+21+13+14+16 = 88  (9x3)
5 Jêczmieñ Tomasz 12+0+0+5+4 = 21  (1x3)
6 Nowicki Krzysztof 1+7+6+3+5 = 22 (1x3)
8 Szelagowski Micha³ 4+8+3+3+0 = 18  (2x3)
9 Pajkert Adrian 3+13+4+0+7 = 27  (6x3)
10 Zarêbski Bartosz 3 (1x3)
11 Gutowski Piotr 0
13 Rybkiewicz Daniel 0+4+0+5+6 = 15 (1x3)
14 Rydzewski Oskar 9+2+0+2+3 = 16 (2x3)
17 Kwidzyñski Jerzy 7+4+9+9+0 = 29  (1x3)

Trener  Mróz Micha³ 
3
 MKS NOVUM BYDGOSZCZ
 
5 Sadka Kacper 0
6 Stasiñski Daniel 8+9+5+6+2 = 30
7 Koz³owski Kamil 2+ 5+7+12+1 = 27
8 Kwiatkowski Dawid 3+9+6+0+8 = 26 (1x3)
10 Ulanowski Igor 3+ 0+5+0+6 = 14 (2x3)
11 Bochat Kacper 9+21+7+18+13 = 68 (8x3)
13 Puchalski Mi³osz  2
14 Zió³kowski  Mateusz 22+ 4+9+4+8 = 47 (4x3)
16 Mroziñski Micha³ 2+7+4+2

Trener: Zbigniew Próchnicki
4
 UKS MIKST MIÊDZYCHÓD

5 Talarek Nikodem 0+2+3+6+0 = 11 (1x3)
6 Semk³o Jakub 0+2+3+5+0 = 10  (2x3)
7 Merot Dawid 0
8 Jurek Jakub 0
9 Smarzy Maciej 0
10 Chmielewski Kacper 15+2+7+9+16 = 48 (4x3)
11 Tomarzewski Krystian 6+4+8+0+6 = 24   (5x3)
12 Nowak Krzysztof 3+9+0+2+2 = 16  (2x3)
14 Basiñski Filip 4+2+4+4+2 = 16
15 Kuca Patryk 15+19+16+21+29  =  100   (9x3)
16 £apa Remigiusz 0
18 Sopczak Hugo 2+5+0+4+4 = 15

Trener Cejba Jacek
5
 LA BASKET WARSZAWA

0 Czech Jan 0+3+6+2+X = 11
7 Cecot Bartek 7
9 Kucharski Bartek  6  (1x3)
11 Piechowica Kacper 13+15+11+13+13 = 69 (13x3)
13 Sagan Igor 2+0+7+3+3 = 15  (2x3)
14 Ojdana £ukasz -2+5+2+2 = 11
16 Adamiak Maciej 2+0+6+0+2 = 10
18 Kurowski Kacper 4+11+10+5+13 = 43  (4X3)
19 Gronwald Piotr 4+2+8+4+2 = 38
24 Seku³a Maks 8  (1x3)
25 Skowroñski Damian 8+8+0+X+X = 16
29 Szulczak Piotr  5
33 Sadowski Jakub 5+0+6+5+6 = 22

Trener Wi¶nik Tomasz  
6
 GKS KORSARZ GDAÑSK

4 Majewski Hubert 10+11+10+1+0 = 32  (4x3)
5 Dolny Marcin 0+ 0+6+2+2 = 10  (1x3)
7 Karbowiak Jan 3+11+4+7+2 = 27   (3x3)
8 Duriasz Piotr 0
9 Korczyñski Jan 2+2+10+6+5 = 25  (2x3)
10 Kapiñski Jakub 2 
11 Kruger £ukasz X+0+2+3+8 = 13  (2x3)
12 Gulczyñski  Jan 5+6+2+5+2 = 20
13 Pieczykolan Mateusz 18+17+18+6+16 = 75   (5x3)
15 Kowalewski Przemys³aw 12+ 4+5+1+9 = 31

Trener Wilczewski Tomasz 

Twarde Pierniki – Novum Bydgoszcz  51 : 52  (11-9, 16-20, 15-6, 9-17) MVP:  Zió³kowski Mateusz
Korsarz Gdañsk – Asseco Gdynia  50 : 63 (11:16, 14:19, 9:19, 16:9) MVP: Mi³osz Korolczuk 
Miêdzychód UKS-LA Basket Warszawa 45:42 (15-10, 10-8, 13-14, 7-10) MVP: Chmielewski Kacper
MKS Novum – Korsarz Gdañsk 55 : 51  (12-13, 10-14, 12-13, 19-11  MVP:  Bochat Kacper
La Basket Warszawa – Twarde Pierniki Toruñ  45 : 50  (2-11, 6-17, 17-15, 20-7) MVP: Jakub Ciemiñski
Asseco Gdynia - MIKST Miêdzychód  63 : 45  (10-16, 20-12, 20-10, 13-7) MVP: Pajkert Adrian
Novum Bydgoszcz - Asseco Gdynia  43 : 41  (13-12, 9-15, 14-4, 7-10) MVP: Mroziñski Micha³
MIKST Miêdzychód - Twarde Pierniki Toruñ  41 : 61  (10-14, 6-16, 11-18, 14-13)  MVP: Kru¿yñski Kamil  
Korsarz Gdañsk - La Basket Warszawa 68 : 55  (9-14, 15-15, 13-15, 18-14)  MVP: Sagan Igor
Novum Bydgoszcz - MIKST Miêdzychód 42 : 51  (13-10, 12-12, 8-21, 9-8) MVP: Kuca Patryk
Asseco Gdynia  - LaBasket  Warszawa   41 : 34  (13-7, 10-13, 9-8, 9-6) MVP: Kwidziñski Jerzy
Korsarz Gdañsk - Pierniki Toruñ  31 : 81  (6-28, 6-10, 14-12, 5-31)  MVP: Jagodziñski Jakub
Novum Bydgoszcz – LaBasket Warszawa  43 : 56  (7-14, 8-9, 20-15, 8-16) MVP: Piechowicz Kacper
MIKST Miêdzychód – Korsarz Gdañsk   59 : 46  (18-14, 9-15, 18-10,14-7) MVP: Tomaszewski Krystian
Asseco Gdynia – Twarde Pierniki Toruñ 41 : 47 (10-8, 7-14, 17-14, 7-11  MVP: Lamberski  Jakub

1 Twarde Pierniki Toruñ 9 pkt
2 Novum Bydgoszcz  8 pkt.  (+16)
3 Asseco Gdynia  8 pkt.  (-7)
4 MIKST Miêdzychód  8 pkt.  (-9)
5 LaBasket Warszawa  7 pkt.
6 Korsarz Gdañsk 5 pkt.


I GOTHIC JUNIOR CUP