XV Stasinki ch³. i dz. rocz.2004 ¯yrardów 20-22.V.2016
Dodane przez zibi dnia Maj 17 2016 00:00:00
 XV   MIÊDZYNARODOWEGO TURNIEJU                                   
MINIKOSZYKÓWKI O PUCHAR DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£ PUBLICZNYCH  NR 3  ¯YRARDÓW 20-22 MAJA  "STASINKI 2016"   

Rozszerzona zawarto newsa
 XV   MIÊDZYNARODOWEGO TURNIEJU MINIKOSZYKÓWKI O PUCHAR DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£ PUBLICZNYCH  NR 3           
¯YRARDÓW 20-22 MAJA  "STASINKI 2016"   

Klasyfikacja ch³opców:

1.BS Ryga (£otwa)
2.UKS Trójka ¯yrardów
3.BS Asturmi Ryga (£otwa)
4.UKS „9” £om¿a
5.PKK 99 Pabianice
6.UKS 27 Katowice
7.Basket 47 Bia³ystok
8.Novum Bydgoszcz
9.Talsi (£otwa)
10.Olimpijczyk Ostrów Wlkp.
11.BK Krnov (Czechy)
12.Roja Sport School (£otwa)

Klasyfikacja dziewcz±t:

1.UKS Trójka ¯yrardów

2.Olimpijczyk Ostrów Wlkp.
3.LA Basket Warszawa
4.£KS SMS £ód¼
5.MUKS WSG Bydgoszcz
6.AZS UMCS Lublin
7.UKS Basket 47 Bia³ystok
8.UKS Lider Swarzêdz

GRUPA  A
1.UKSTRÓJKA    ¯YRARDÓW  
2.£KS  SMS   £ÓD¬
3.UKS BASKET 47   BIA£YSTOK
4.AZS UMCS  LUBLIN

GRUPA B

1.UKS OLIPIJCZYK OSTRÓW WLKP.
2.LA  BASKET  WARSZAWA
3.UKS  LIDER    SWARZÊDZ
4.MUKS WSG  SUPRAVIS  BYDGOSZCZ

PI¡TEK

SEKTOR  A

8.30    TALSI -  BS  RIGA   CH.
9.45    £ÓD¬  -    ¯YRARDÓW    DZ.
11.00    LUBLIN -   BIA£YSTOK   DZ.
12.15    LA  BASKET -  BYDGOSZCZ   DZ.
13.30    OSTRÓW WLKP.-  SWARZÊDZ    DZ.
14.45    ¯YRARDÓW  -  LUBLIN  DZ.
16.00    BS RIGA  -  BIA£YSTOK  CH.
17.15    OSTRÓW WLKP.-  BYDGOSZCZ  DZ.
18.30    LA  BASKET  -   SWARZÊDZ   DZ.
19.45    ROJA  - NOVUM    CH.

SEKTOR  B

8.30    ASTURMI -  KATOWICE   CH.
9.45    PABIANICE - ¯YRARDÓW    CH.
11.00    ROJA - £OM¯A   CH.
12.15    TALSI -  BIA£YSTOK   CH.
13.30    OSTRÓW WLKP.- ASTURMI   CH
14.45    KRNOV -  ¯YRARDÓW  CH
16.00    £OM¯A -  NOVUM    CH.
17.15    £ÓD¬ -    BIA£YSTOK  DZ.
18.30    PABIANICE  - KRNOV   CH.
19.45    KATOWICE  - OSTRÓW WLKP.  CH.

SOBOTA

SEKTOR  A
7.30    A  3  -  C  3  CH.
10.00    OSTRÓW WLKP.-  LA  BASKET     DZ.
11.15    SWARZÊDZ      -  BYDGOSZCZ   DZ.
12.30    E1 -E3     /A1-B1/ CH.
13.45    E2 - E4   /A2-B2/  CH.
15.00                A 1  - B 2  DZ.
16.15    E1 - E4   /A1-B2/    CH.
17.30    F1 -F4     /C1-D2/   CH.
18.45                 A 3  - B 4  DZ.
20.00          A 3   -  D  3     CH.

SEKTOR  B
7.30    D   3  -  B  3     CH.    
10.00    ¯YRARDÓW   -  BIA£YSTOK    DZ.
11.15    LUBLIN   -   £ÓD¬     DZ.
12.30    F1 -F3     /C1-D1/  CH.
13.45    F2 -F4    /C2-D2/  CH.
15.00     A 2  - B 1  DZ.
16.15    F2 -F3    /C2-D1/  CH.
17.30    E2 - E3   /A2-B1/  CH.
18.45    A 4  - B 3  DZ.
20.00   B  3  -  C  3     CH.

NIEDZIELA


SEKTOR  A
8.00    A 3  - B 3  DZ.
9.15    VII - VIII   CH.
10.30    V  -  VI     CH.
11.45    III  -  IV     CH.
13.00    I  -  II        CH.

SEKTOR  B
8.00     C 3  - D  3  DZ.
9.15    VII - VIII  DZ.
10.30    V  -  VI    DZ.
11.45    III  IV       DZ.
13.00    I  -  II       DZ.