I Puchar Burmistrz ¯ar rocz.2001 ¯ary 10-12.VI.2016
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 12 2016 21:00:00
 SKM Zastal Zielona Góra z kompletem zwyciêstw wygrywa I Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Burmistrza ¯ar
Mi³osz Góreñczyk MVP Turnieju
Kevin Szczawiñski najlepszym strzelcem


Rozszerzona zawarto newsa
 Nagrody wrêczali:
Wice Burmistrz Miasta ¯ary Rafa³ Faliñski
Trenerzy Kadr Narodowych:
Jerzy Szambelan. Roman Prawica i Micha³ Mróz


Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali: okoliczno¶ciowe koszulki oraz kalendarze NBA
Wyró¿nieni zawodnicy:  statuetki, pi³ki, plecaki oraz torbê firmy Spalding


WYNIKI

Chromik ¯ary - London United  73 : 68  MVP: Karol Ghukasyan
Zastal Zielona Góra - Asseco Gdynia  96 : 59 MVP: Edwin Mackiewicz
Chromik ¯ary - KK Stalowa Wola  56 : 72  MVP:Jakub Iskra
Zastal Zielona Góra - Unitet London 123 : 66  MVP: Konrad Szymañski
Asseco Gdynia - KK Stalowa Wola 74 : 65 MVP: Iwo Olender
Chromik ¯ary - Zastal Zielona Góra 74 : 76 po dogrywce MVP: Mi³osz Góreñczyk
United London - KK Stalowa Wola 80 : 49  MVP:Pheonix Reyesn
Asseco Gdynia - London United  88 : 65  MVP: Mi³osz Korolczuk
KK Stalowa Wola - Zastal Zielona Góra 59 : 93  MVP: £ukasz Szpakowski
Chromik ¯ary - Asseco Gdynia 47 : 73 MVP: Jan Lejman

1 Zastal Zielona Góra 8 pkt.
2 Asseco Gdynia 2 mecze 7 pkt.
2 Chromik ¯ar y  3 mecze 5 pkt.  (+26)
3 KK Stalowa Wola mecze 5 pkt.   (-11)
4 London United 3 mecze 5 pkt.   (-16)

 MVP Turnieju:
Mi³osz Góreñczyk
Zastal Zielona Góra

 5 ALL-STRAS:

Konrad Szymañski -
Zastal Zielona Góra
Milosz Korolczuk -
Asseco Gdynia
Kevin Szaczawiñski -
London Unitet
Pawe³ Pawlikowski -
Chromik ¯ary
Micha³ Soból -
KK Stalowa Wola

FILMIKI ZIBI

FOTO  ZIBI

FB CHROMIK ¯ARY
 

FOTO MA£GORZATA

 TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju

1 Kevin Szczawinski 82 London Unitet (MISTER Turnieju)
2 Phoenix Reyes 76 London Unitet
3 Mi³osz Korolczuk 66 Asseco Gdynia
4 Iwo Olender 61 Asseco Gdynia
5 Jakub Iskra 59 KK Stalowa Wola
6 Mi³osz Góreñczyk 58 Zastal Zielona Góra
7 Edwin Mackiewicz 51 Zastal Zielona Góra
8 Pawe³ Pawlikowski 43 Chromik ¯ary
9 Karol Ghukasyan 41 Chromik ¯ary
10 £ukasz Szpakowski 37 Zastal Zielona Góra
   Oliwier Bona 37 KK Stalowa Wola
Piotr Lis 37 Asseco Gdynia


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  Sk³ad..dru¿yny..zdobyte...punkty
1
 ZASTAL ZIELONA GÓRA

4 Martin Szymañski 20  pkt.
5 Wojciech Dymiñski 26
6 Marcin Matkowski 8
7 Micha³ Siminski 31
8 Sergiusz Bator 13
9 Miko³aj Simiñski 34
10 Jakub Morgiel 23
11 Edwin Mackiewicz 51
12 Jan Gawlik 21
14 £ukasz Szpakowski 37
15 Mateusz Michniewicz 28
23 Mi³osz Góreñczyk 58 pkt
32 Konrad Szymañski 27

Trener: Marek Hossa
2
 ASSECO GDYNIA

4 Mi³osz Korolczuk 66 pkt.

7 Iwo Olender 61
8 Alex  Zawalski 3
9 Adrian Pajkert 20
11 Oskar Starosta 13
10 Piotr Gutowski 10
12 Jan Lejman 26
13 Daniel Rybkiewicz 15
14 Oskar Rydzewski 27
15 Piotr Olszewski 14
16 Piotr Lis 37
17 Bartosz Zarembski 2

Trener: Micha³ Mróz
3
 LONDON UNITED

00 Salam Adebayo 5
4 Luc Willetts 14
5 Phoenix Reyes 76
6 Kevin Szczawinski 82

7 Kevin Kalesnikovas 4
8 Wiktor Cichocki 26
9 Ethan Loach 7
10 Zarn Makwana 13
11 Petros Karvazoni 8
12 Stelios Spyrou 8
13 Peter Njeru 15
14 Tashan Gray 0
15 Aodhan O'Brien 4

4
 CHROMIK ¯ARY
0 Karol Ghukasyan 41 pkt.
00 Oskar Krzywonos 1
4 Norbert Maciejak 6
5 Adam Forysiuk 31
6 Pawe³ Pawlikowski 43 pkt.
9 Patryk Postro¿ny 6
10 Rafa³ Rutkowski 34
11 Kacper Burnecki 0
12 Daniel £yba 41
13 Rafa³ Drzewiñski 2
14 Kacper Porada 32
15 Piotr Saramaka 7
16 Piotr Grochalski 4
17 Patryk Gniazdowski 5
Trener: £ukasz Rubczyñski
Tomasz Sobczzak
5
 KK STALOWA WOLA

4 Jakub Patrzyk 8  pkt.
5 Filip Ogonowski 0
6 Patryk Cha³ka 22
7 Jakub Iskra 59
8 Miko³aj W³odarczyk 31
10 Jan Kotulski 5
11 Oliwier Bona 37
12 Rados³aw Maciejak 17
13 Micha³ Soból 30
15 Szymon Szembida 25
17 Micha³ Godawski 0
18 Dominik Typiak 1

Trener: Jerzy Szambelan
Roman Prawica