Podsumowanie MP Kadetów w stastystykach
Dodane przez zibi dnia Czerwiec 06 2016 09:00:00
 Tradycyjnie czas na statystyczne podsumowanie Mistrzostw Polski Kadetów
Przedstawiamy rekordzistów oraz TOP 10 w ró¿nych kategoriach
Double-Double pad³o 38 razy  DD zaliczy³o 18 zawodników rekordzista Filip Drozdowski z TKM W³oc³awek a¿ 5 razy DD. Najskuteczniejszy atak TKM W³oc³awek najszczelniejsza obrona UKS 7 Trefl Sopot. £owca rekordów Maksymilian Motel Jagiellonka Warszawa. Sebastian Walda trzy raz najlepszy w TOP 10

Rozszerzona zawarto newsa
 Tradycyjnie czas na statystyczne podsumowanie Mistrzostw Polski Kadetów
Przedstawiamy rekordzistów oraz TOP 10 w ró¿nych kategoriach
Double-Double pad³o 38 razy  DD zaliczy³o 18zawodników rekordzista Filip Drozdowski z TKM W³oc³awek a¿ 5 razy DD. Najskuteczniejszy atak TKM W³oc³awek najszczelniejsza obrona UKS 7 Trefl Sopot. £owca rekordów Maksymilian Motel Jagiellonka Warszawa. Sebastian Walda trzy raz najlepszy w TOP 10


FOTO ZIBI        FILMIKI ZIBI

Rekordy:

      
 Eval:   
1.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    39

2.    Wojciech Kamrowski    SKM Zastal Zielona Góra    37
3.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    36
3.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    36
                
 Punkty:   
1.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    39
2.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    38
3.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    36

                
 Celne rzuty za "1":   
1.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    11
2.    Mi³osz Góreñczyk    SKM Zastal Zielona Góra    9
2.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    9
2.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    9
                
 Celne rzuty za "2":   
1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    14
2.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    13
3.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    12
                

 Celne rzuty za "3":   
1.    Aleksander Adamczak    MKK Pyra Poznañ    7
2.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    6
3.    Jakub Kucharski    Hensfort Przemy¶l    5
                
 Zbiórki:   
1.    Andrzej Krajewski    MKK Pyra Poznañ    26
2.    Mateusz Kowalski    UKS Jagiellonka Warszawa    20
3.    Patryk Stankowski    MKK Pyra Poznañ    16
                
  Asysty:   
1.    Bartosz Kosior    Hensfort Przemy¶l    6
1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    6

                
 Przechwyty:   
1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    8
2.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    6
2.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    6
2.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    6
                
 Bloki:   
1.    Mateusz Kowalski    UKS Jagiellonka Warszawa    6
2.    B³a¿ej Sowa    KS Rosa Sport Radom    4
               


 Najwiêcej na parkiecie:   
1.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    03:08:54
2.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    02:47:36
3.    Jakub Kucharski    Hensfort Przemy¶l    02:46:47

                
 Double-Double:  (X5)    Filip Drozdowski (24pkt.20zb.4as.)(18pkt.14zb.6prz.)(18pkt.14zb.)(16pkt.22zb.4prz.2bl.)(14pkt.17zb.3as.2bl.)        
    (X4)    Stanis³aw Heliñski(16pkt.11zb.)(27pkt.14zb.3as)(36pkt.14zb.)(34pkt.12zb.)        
    (X3)    Szymon Janczak (26pkt.12zb.3as.3bl.)(20pkt.13zb.)(19pkt.10zb.);Wojciech Kamrowski (13pkt.14zb.)(15pkt.16zb.)(19pkt.22zb.);Aleksander Lewandowski (19pkt.13zb.)(25pkt.10zb.)(26pkt.11zb.); Patryk Stankowski (31pkt.16zb.3as.)(25pkt.12zb.4as.)(21pkt.12zb.3as.)        
    (X2)    Sebastian Walda (24pkt.14zb.2as.8prz.3bl.)(30pkt.13zb.6as.3bl.);Kacper Walciszewski (26pkt.11zb.4as.) (17pkt.15zb.);Pawe³ Strzêpek(12pkt.11zb.)(15pkt.11zb.4as.3prz.);Hubert Strzelec (10pkt.11zb.)(17pkt.13zb.); Dominik Groth (12pkt.12zb.)(10pkt.10zb.)        
    (1)    Mi³osz Góreñczyk (17pkt.10zb.);Mateusz Kowalski 14pkt.12zb.);Andrzej Krajewski (10pkt.16zb.);Patryk Kwandrans (16pkt.11zb.);£ukasz Ostrowski (13pkt.12zb.);Kacper Rojek (24pkt.11zb.5as.);Kacper Walciszewski (21pkt.11zb.4as.)        
                
Najlepszy atak        TKM W³oc³awek    414/82,8 na mecz    
Najlepsza obrona        UKS Siódemka Trefl Sopot    267/53,4 na mecz    
                
 Punkty:        
    1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    129
    2.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    114
    3.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    113
    4.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    103
    5.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    93
    6.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    90
    6.    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    90
    8.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    85
    9.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    82
    10.    Marcin Woroniecki    TKM W³oc³awek    78
                
  Eval:        
    1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    128

   1.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    128
    3.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    96
    4.    Mateusz Kowalski    UKS Jagiellonka Warszawa    94
    5.    Wojciech Kamrowski    SKM Zastal Zielona Góra    92
    6.    Patryk Stankowski    MKK Pyra Poznañ    91
    7.    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    90
    8.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    87
    9.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    81
    10.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    79

 Bloki:        
    1.    Mateusz Kowalski    UKS Jagiellonka Warszawa    20
    2.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    11
    3.    Marcel Afeltowicz    TKM W³oc³awek    7
    4.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    6
    5.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    4
    5.    Micha³ Mochnacz    UKS Siódemka Trefl Sopot    4
    5.    B³a¿ej Sowa    KS Rosa Sport Radom    4 Przechwyty:        
    1.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    18
    2.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    17
    3.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    16
    4.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    14
    5.    Bartosz Kosior    Hensfort Przemy¶l    12
    6.    Dominik Groth    UKS Siódemka Trefl Sopot    11
    7.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    10
    7.    Patryk Pu³kotycki    UKS Siódemka Trefl Sopot    10


 Asysty:        
    1.    Bartosz Kowalczyk    MKS Zabrze    26
    2.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    21
    3.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    17
    3.    Konrad Kolka    UKS Siódemka Trefl Sopot    17
    5.    Waldemar Jarmu¿ek    MKK Pyra Poznañ    16
    6.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    15
    7.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    12
    7.    Bartosz Kosior    Hensfort Przemy¶l    12
    9.    Marcin Woroniecki    TKM W³oc³awek    11
    9.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    11
    9.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    11
    9.    Kacper Rojek    KS Rosa Sport Radom    11
                
 Zbiórki:        
    1.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    87
    2.    Andrzej Krajewski    MKK Pyra Poznañ    71
    3.    Wojciech Kamrowski    SKM Zastal Zielona Góra    64
    4.    Mateusz Kowalski    UKS Jagiellonka Warszawa    60
    5.    Dominik Groth    UKS Siódemka Trefl Sopot    55
    6.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    51
    7.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    47
    8.    Patryk Stankowski    MKK Pyra Poznañ    44
    8.    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    44
    10.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    43
                
 Rzuty celne za dwa:        
    1.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    44
    2.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    38
    3.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    37
    4.    Szymon Janczak    Hensfort Przemy¶l    33
    5.    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    31
    6.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    28
    7.    Patryk Stankowski    MKK Pyra Poznañ    27
    7.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    27
    9.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    24
    10.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    22

 Skuteczno¶æ za dwa (%):        
    1.    Pawe³ Klimaszewski    MKK Pyra Poznañ    81.8
    2.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    69.1
    3.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    64.7
    4.    Patryk Kwandrans    KS Rosa Sport Radom    57.1
    5.    Filip Drozdowski    TKM W³oc³awek    56.1
    6.    Patryk Stankowski    MKK Pyra Poznañ    55.1
    7.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    54.0
    8.    Igor Wiliñski    TKM W³oc³awek    52.6
    9.    Mateusz Poloczek    MKS Zabrze    51.6
    10.    Micha³ Siminski    SKM Zastal Zielona Góra    50.0
    10.    Adam Pi±tek    TKM W³oc³awek    50.0
                
 Rzuty celne za trzy:        
    1.    Marcin Woroniecki    TKM W³oc³awek    17
    2.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    13
    3.    Aleksander Adamczak    MKK Pyra Poznañ    11
    4.    Mateusz Czupryn    KS Rosa Sport Radom    10
    5.    Jakub Kucharski    Hensfort Przemy¶l    9
    6.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    8
    6.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    8
    6.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    8
    9.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    6
    10.    Jakub Complak    Hensfort Przemy¶l    5
                
 Skuteczno¶æ za trzy (%):        
    1.    Aleksander Lewandowski    UKS Jagiellonka Warszawa    34.8
    2.    Jakub Complak    Hensfort Przemy¶l    33.3
    3.    Aleksander Adamczak    MKK Pyra Poznañ    32.4
    4.    Jakub Kucharski    Hensfort Przemy¶l    32.1
    5.    Mateusz Czupryn    KS Rosa Sport Radom    31.3
    5.    Wojciech Kula    KS Rosa Sport Radom    31.3
    7.    Tomasz Czekaj    MKS Zabrze    30.0
    8.    Stanis³aw Heliñski    MKS Zabrze    27.1
    9.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    26.7
    10.    Maksymilian Motel    UKS Jagiellonka Warszawa    25.8

 +/-        
    1.    Kacper Walciszewski    Hensfort Przemy¶l    89

    2.    Sebastian Walda    UKS Siódemka Trefl Sopot    65
    3.    Dominik Groth    UKS Siódemka Trefl Sopot    58
    4.    Pawe³ Strzêpek    Hensfort Przemy¶l    52
    5.    Konrad Kolka    UKS Siódemka Trefl Sopot    49
    6.    Patryk Pu³kotycki    UKS Siódemka Trefl Sopot    45
    7.    Mateusz Bronk    UKS Siódemka Trefl Sopot    42
    8.    Waldemar Jarmu¿ek    MKK Pyra Poznañ    39
    9.    Przemys³aw Zygmunciak    TKM W³oc³awek    36
    10.    Miko³aj Walczak    MKK Pyra Poznañ    32

Przygotowa³ zibi i Wiesiek