Dwudniowe turnieje w Tarnowie rocz.. 01, 03, 04, 05 IX-IX.2016
Dodane przez zibi dnia Padziernik 16 2016 19:00:00
MISTRZOWIE  VIII Memoria³u  M. Smêtka

2001  Regis Wieliczka
2003  Wis³a Kraków
2004  Regis Wieliczka
2005 Limbach Limanowa
Rozszerzona zawarto newsa
 
Zakoñczy³ siê VII Memoria³ Micha³a Smêtka w kategorii kadetów Poni¿ej prezentujemy wyniki w poszczególnych meczach:

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS REGIS WIELICZKA 8 - 410:204

2 MUKS „1811” UNIA TARNÓW 7 - 377:208
3 POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 6 - 291:264
4 KADRA MA£OPOLSKI 2003 5 - 189:354
5 UKS MOSiR BASKET SOCHACZEW 4 - 174:411

FOTO GALERIA

STRZELCY TURNIEJU:

1. TOMASZ WINDA£ – REGIS WIELICZKA 122 pkt
2. MARCIN KUBIA£– MOSiR BASKET SOCHACZEW 94 pkt
3. KAMIL JEWU£A – MUKS 1811 UNIA TARNÓW 80 pkt
4. NIKODEM JEGLORZ – POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 67 PKT

5 ALL-STARS  TURNIEJU
BART£OMIEJ KRAS – MUKS 1811 UNIA TARNÓW
MICHA£ ¦LUSARCZYK – KADRA MA£OPOLSKI 2003
KRYSTIAN GRUCA – UKS REGIS WIELICZKA
PAWE£ JANUS – POGOÑ RUDA ¦L¡SKA
MARCIN KUBIAK – UKS MOSiR BASKET SOCHACZEW]

KADRA MA£OPOLSKI 2003 – REGIS WIELICZKA 36:96
MUKS 1811 UNIA TARNÓW – POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 78:38
MUKS 1811 UNIA TARNÓW – MOSiR BASKET SOCHACZEW 112:43
POGOÑ RUDA ¦L¡SKA – REGIS WIELICZKA 68:93
KADRA MA£OPOLSKI 2003 – MOSiR BASKET SOCHACZEW 74:48
POGOÑ RUDA ¦L¡SKA – KADRA MA£OPOLSKI 2003 91:42
MUKS 1811 UNIA TARNÓW – REGIS WIELICZKA 68:90
MOSiR BASKET SOCHACZEW – REGIS WIELICZKA 32:131
MUKS 1811 UNIA TARNÓW – KADRA MA£OPOLSKI 2003 119:37
MOSiR BASKET SOCHACZEW – POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 51:94

 Za nami kolejny Memoria³ M. Smêtka. Tym razem turniej w dniach od 1 do 2 Pa¼dziernika br. rozegrany zosta³ w kategorii „M³odzik”. Planowo w turnieju ma³o wsi±¶æ udzia³ piêæ dru¿yn, niestety z przyczyn losowych zespó³ KS „Cracovia 1906 Szko³a Gortata” Kraków, nie móg³ pojawiæ siê na zawodach. W tegorocznym turnieju, tak jak w latach ubieg³ych, jak zwykle nie zabrak³o zaciêtej i pe³nej emocji rywalizacji. Ostatecznie po dwóch dniach koszykarskich zmagañ pierwsze miejsce w turnieju wywalczy³ sobie zespó³ TS „Wis³a” Kraków

FOTO GALERIA

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1Wis³a Kraków
2 UKS „Regis” Wieliczka, zespó³ m³odzików
3 MUKS 1811 Tarnów
4 STK „Wikar” Nowy S±cz.

4  ALL-STARS:
Kacper Plebanka (MUKS),
Karol Nowak (REGIS),
Karol Krzeczka (WIS£A) oraz
Wojciech Kossowski (WIKAR),

Król  strzelców  turnieju; Oliwier Niedzielski (WIS£A).


 Kolejna porcja memoria³owych emocji za nami
W miniony weekend w kolejnej edycji memoria³u, tym razem ch³opców z rocznika 2004 i m³odszych, rywalizowa³o ze sob± piêæ dru¿yn. W tegorocznych zawodach oprócz sta³ych go¶ci, na zawodach pojawi³ siê zagraniczny zespól BK M©K Ke¾marok ze S³owcji.

1 UKS REGIS Wieliczka
2 MUKS 1811 Unia Tarnów
3 TS WIS£A Kraków
4 KK Stalowa Wola
5 BC Kezmarok

Najlepszym strzelcem turnieju okaza³ siê
Aleksander Busz reprezentuj±cy dru¿ynê UKS „REGIS“Wielicza,

MVP otrzymali:

Daniel Bla¹ko (Ke¾marok)
Jakub Sudo³ (Ku¼nia Koszykówki)
Eryk Noszczyñski (Wis³a)
Kacper Smagur (Regis)
Adrian Szumlañski (MUKS)


Wis³a Kraków - Regis Wieliczka - 30:89 - ( 17:19| 6:17| 3:28| 4:25 )
Unia Tarnów - KK Stalowa Wola - 90:25 - ( 35:0| 19:10|20:5| 16:10 )
M©K Ke¾marok - Wis³a Kraków - 19:118 - ( 1:42| 1:32| 12:26| 5:18 )
KK Stalowa Wola - Regis Wieliczka - 25:113 - ( 4:30| 10:27| 2:26|9:30 )
Unia Tarnów - M©K Ke¾marok - 135:21 – ( 46:1| 37:6| 35:4|17:10 )
M©K Ke¾marok - KK Stalowa Wola – 20:62 – (8:20|6:18|0:9|6:15)
Unia Tarnów - Wis³a Kraków – 77:43 – (24:13|17:10|20:7|16:13)
Regis Wieliczka - M©K Ke¾marok – 154:28 – (48:0|45:5|37:5|24:18)
Wis³a Kraków - KK Stalowa Wola – 64:43 – (20:4|14:24|21:5|9:9)
Unia Tarnów - Regis Wieliczka – 57:88 – (19:27|9:24|13:16|16:21)

 W miniony weekend rozegrali¶my ostatni ju¿ memoria³ z serii turniejów po¶wieconych tragicznie zmar³emu koszykarzowi Micha³owi Smêtkowi. Tym razem zawody rozgrywali ch³opcy z rocznika 2005 r. i m³odsi, a na zawodach pojawi³y siê zespo³y MOSIR Przeworsk, STK Wikar Nowy S±cz, MKS Limbach Limanowa oraz KS Radwan Sport Kraków. Dwudniowy turniej jak zwykle min±³ w atmosferze wielkich emocji i poruszeñ, które nieustannie panowa³y na boisku od pierwszego gwizdka sêdziego. Po rozegranej serii meczów w systemie ka¿dy z ka¿dym zwyciêzc± turnieju okaza³a siê dru¿yna

1 MKS Limbach Limanowa
2 MUKS 1811 Unia Tarnów
3 KS Radwan Sport Kraków
4 STK Wikar Nowy S±cz 
5 MOSIR Przeworsk.

FOTO GALERIA

Najlepszymi zawodnikami turnieju w poszczególnych dru¿ynach okazali siê:
Miko³aj Dawid (Limanowa)
Bartosz Opio³a (Tarnów)
Ignacy Dudzik (Kraków)
Miko³aj Rola (Nowy S±cz)
Micha³ Banak (Przeworsk)

natomiast tytu³ najlepszego strzelca turnieju ze zdobycz± 83 punktów trafi³ do Sebastiana Szabaciuka reprezentuj±cego zespó³ MKS Limbach Limanowa.

STK – Limanowa - 35:67 - (8:17|10:22|14:8|3:20)
MUKS – Radwan - 37:36 - (10:5|12:8|8:19|7:4)
Przeworsk - Limanowa - 28:64 (6:21|6:20|5:17|11:26)
STK – Radwan - 29:42 - (6:13|6:3|8:13|9:13)
MUKS – Przeworsk - 66:24 - (18:4| 16:4| 23:6| 9:10 )
Przeworsk – Radwan – 13:47 – (3:16|1:14|3:9|6:8)
MUKS – Limanowa – 35:54 – (12:13|5:5|12:15|6:21)
STK – Przeworsk – 51:16 – (24:5|10:4|5:4|12:3)
Limbach – Radwan – 59:34 – (15:10|14:6|14:8|16:10)
MUKS – STK – 45:28 – (8:5|14:5|20:8|3:10)


FOTO GALERIA

wiêcej informacji FB

zapraszamy za rok