XVI Turniej im. A. Grzegorzewskiego rocz.1999 Olsztyn 23-25.IX.2016
Dodane przez zibi dnia Wrzesie 27 2016 15:00:00
 XVI  Turniej  Koszykówki  ch³opców  im. Aleksandra Grzegorzewskiego   junior 1999 i m³. pod Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza

Trójeczka Olsztyn wygrywa memoria³ A Grzegorzewskiego

Rozszerzona zawarto newsa
 KOMUNIKAT  KOÑCOWY XVI  TURNIEJU KOSZYKÓWKI JUNIORÓW  IM.A.GRZEGORZEWSKIEGO 23-25.09.2016r.  OLSZTYN

AS MR¡GOWO –TRÓJECZKA  OLSZTYN 70-72
ZRYW TORUÑ –OLIMPIJCZYK £OM¯A   94-53
TRÓJECZKA OLSZTYN –OLIMPIJCZYK  £OM¯A  61-74  
AS MR¡GOWO –ZRYW TORUÑ     61-90 
OLIMPIJCZYK  £OM¯A – AS  MR¡GOWO    89-56
TRÓJECZKA  OLSZTYN  -ZRYW  TORUÑ  75-70

TABELA
1. ZRYW TORUÑ  5
2. TRÓJECZKA OLSZTYN 5
3. OLIMPIJCZYK   £OM¯A 5
4. AS  MR¡GOWO 3
  
mecz o III MIEJSCE AS MR¡GOWO – OLIMPIJCZYK  £OM¯A 73-55
FINA£:  MIEJSCE TRÓJECZKA  OLSZTYN — ZRYW  TORUÑ 81-73

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 TRÓJECZKA OLSZTYN
2 ZRYW TORUÑ
3 AS  MR¡GOWO
4 OLIMPIJCZYK   £OM¯A

NAJLEPSZA PI¡TKA TURNIEJU
MATEUSZ  KULIS  TRÓJECZKA                     
RAFA£  MOCARSKI  TRÓJECZKA
MATEUSZ TRUPACZ- AS
DAWID   NIKLENIEWICZ -
JAKUB ADAMSKI -OLIMPIJCZYK

MVP TURNIEJU RAFA£  MOCARSKI  TRÓJECZKA

NAJLEPSI ZAW0DNICY ZESPO£ÓW
AS MRAGOWO -   WIÊCZKOWSKI JAKUB 
OLIMPIJCZYK £OM¯A - WIERCISZEWSKI DOMINIK 
ZRYW TORUÑ -  SOWA JAKUB 
TRÓJECZKA OLSZTYN -  GETEK  KAROL

SPONSORZY;  U.M. OLSZTYN  ,OSIR OLSZTYN  ,SKLEPKOSZYKARZA.PL ,MATRIX, KASYNO