VI MTB rocz. 06, 05, 04 Katowice 2-4.XII.2016 rocz. 2002 i 2001 Katowice 9-13.XII.2016
Dodane przez zibi dnia Grudzie 12 2016 00:11:00Rozszerzona zawarto newsa
 VI Miêdzynarodowy  Turniej Barbórkowy
Im. Jana Wartaka


Turniej wspó³finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urz±d Miasta Katowice

FOTO ZIBI U16 i U15

FILMIKI by ZIBI

FOTO NIERADKO LUBLIN 2001


 U-15 Kadet m³odszy - rocznik 2002  i m³odsi

1 Probasket Miñsk Mazowiecki -
Ahmet Kadir
2 KS Cieszyn  - Maciej S³u¿ycki
3 GTK Gliwice - Micha³ Podulka
4 UKS Pi±tka Lublin - Bartosz Szypu³a
5 UKS SP 27 Katowice - Dawid Godula
6 Akademia HoopLife Lublin - Przemys³aw Ha³as
7 UKS Trójeczka Olsztyn
8 Legion Legionowo MVP:
Mateusz Popowski
- UKS Probasket Miñsk

 5 ALL-STARS:
Kacper Skup - Probasket Miñsk Mazowiecki
Mateusz ¯ebrok - KS Cieszyn
Damian Godula - GTK Gliwice
Miko³aj Borówka - UKS Pi±tka Lublin
£ukasz Fr±c - UKS SP 27 Katowice


mecz o VII miejsce:
Trójeczka Olsztyn / Legion Legionowo  39 : 44
mecz o V miejsce: Akademia Lublin / UKS SP 27 Katowice  29 : 47
mecz o III miejsce: GTK Gliwice / UKS 5 Lublin  57 : 42
FINA£: KS Cieszyn / Probasket Miñsk Mazowiecki  45 : 62GRUPA A

Legion Legionowo - GTK Gliwice  44 : 64  MVP: Maciej Staniczek
UKS Pi±tka Lublin - GTK Gliwice 54 : 64 MVP: Damian Godula
UKS Trójeczka Olsztyn - Legion Legionowo  34 : 66 MVP: Tomasz Matysiak
UKS Trójeczka Olsztyn - UKS Pi±tka Lublin  31 : 64 MVP:
Legion Legionowo - UKS Pi±tka Lublin  51 : 67  MVP: Gontarz
GTK Gliwice - UKS Trójeczka Olsztyn 59 : 25 MVP:

1 GTK Gliwice  6 pkt.
2 UKS Pi±tka Lublin 5 pkt.

3 Legion Legionowo 4 pkt.
4 UKS Trójeczka Olsztyn  3 pkt.

GRUPA B
UKS SP27 Katowice - Akademia hooplife Lublin  64 : 34  MVP: Robert Matuszczyk
UKS SP27 Katowice - KS Cieszyn  53 : 59 MVP: Micha³ ¯ebrok
Akademia hooplife Lublin - Probasket Miñsk Mazowiecki  32 : 60  MVP: Jakub ¦l±zek
KS Cieszyn - Probasket Miñsk Mazowiecki  49 : 61  MVP: Mateusz Popowski
UKS SP27 Katowice - Probasket Miñsk Mazowiecki  26 : 37  MVP:
KS Cieszyn - Akademia hooplife Lublin  57 : 27 MVP:

1 UKS Probasket Miñsk 6 pkt.
2 KS Cieszyn  5 pkt.
3 UKS SP27 Katowice  4 pkt.
4 Akademia hooplife Lublin  3 pkt.


 Play-Off V-VIII:  Trójka Olsztyn – UKS SP 27 Katowice  27 : 74
Play-Off V-VIII:  Legion Legionowo –
Akademia hooplife Lublin 44 : 52
Pó³fina³: GTK Gliwice – KS Cieszyn  51 : 67
Pó³fina³: UKS Pi±tka Lublin – Probasket Miñsk Mazowiecki 44 : 70
 U-16 Kadet - rocznik 2001 i m³odsi 


1 UKS Regis Wieliczka - Krystian Gruca
2 UKS Pi±tka Lublin - Jan Dudek
3 UKS 27 Mickiewicz Katowice - Micha³ Paluch
4 MIKST Miêdzychód - Bart³omiej Wojciechowski
5 Warsaw Basketball - Olgierd Lisewski
6 Wis³a Kraków - Maciej Kubaszewski
7 Herkules Bia³ogard - Kacper Skrzycki
8 PKK 99 Pabianice - Jan Duda


 MVP:
Tomasz Windak
- Regis Wieliczka

  5 ALL-STARS
Maciej Jêdrzejczyk - Regis Wieliczka
Jakub ¦migielski - UKS Pi±tka Lublin
Filip Ka³u¿a - UKS 27 Mickiewicz Katowice
Krzysztof Nowak - MIKST Miêdzychód
Jan Wieczorek - Warsaw Basketball

mecz o VII miejsce: Herkules Bia³ogard - PKK 99 Pabianice  57 : 44 MVP: Krzysztof Mysek
mecz o V miejsce:  Wis³a Kraków - Warsaw Basketball  39 : 44 MVP: Olgierd Lisewski
mecz o III miejsce: MIKST Miêdzychód - UKS SP 27 Katowice  34 : 58 MVP: Klaudiusz Borowski
FINA£: UKS 5 Lublin - Regis Wieliczka  58 : 62 MVP: Maciej Jêdrzejczyk

GRUPA A

UKS SP27 Katowice - Herkules Bia³ogard 56 : 43 MVP: Micha³ Paluch
Wis³a Kraków - UKS SP27 Katowice 43 : 67  MVP: Filip Ka³u¿a
UKS Pi±tka Lublin - Herkules Bia³ogard 76 : 33 MVP: Wojciech Kosiuk
UKS Pi±tka Lublin - Wis³a Kraków  81 : 39  MVP:  Pawe³ Krupski
UKS Pi±tka Lublin - UKS SP27 Katowice  62 : 51 MVP: Marcel Knap
Herkules Bia³ogard - Wis³a Kraków  53 : 55 MVP: Filip Rerak

1 UKS Pi±tka Lublin 6 pkt.
2 UKS SP27 Katowice  5 pkt.
3 Wis³a Kraków 4 pkt.
4 Herkules Bia³ogard 3 pkt.

GRUPA  B

PKK 99 Jantoñ Pabianice -  MIKST Miêdzychód  37 : 60 MVP: Nikodem Talarek
Regis Wieliczka - PKK 99 Jantoñ Pabianice  86 : 43 MVP: Wojciech Kmiecik
Warsaw Basketball - MIKST Miêdzychód  35 : 39 MVP: Patryk Kuca
Regis Wieliczka -  Warsaw Basketball  67 : 25  MVP:  Maciej Kozio³
Warsaw Basketball - PKK 99 Jantoñ Pabianice  53 : 27 MVP: Benjamin Gabrovic
MIKST Miêdzychód -  Regis Wieliczka  26 : 62  MVP: Krystian Gruca

1 Regis Wieliczka 6 pkt.

2 MIKST Miêdzychód  5 pkt.
3 Warsaw Basketball 4 pkt.
4 PKK 99 Jantoñ Pabianice 3 pkt.


 Play-Off V-VIII: Herkules Bia³ogard – Warsaw Basketball  51 : 65  MVP: Jan Wieczorek
Play-Off V-VIII: Wis³a Kraków – PKK 99 Pabianice  55 : 44  MVP: Maciej Latos
Pó³fina³:  Pi±tka Lublin – MIKS Miêdzychód  68 : 63 po dogr. MVP: Mateusz Dobrowolski
Pó³fina³: UKS Mickiewicz Katowice – Regis Wieliczka  44 : 49  MVP: Tomasz Windak


FILMIKI by ZIBI KLASYFIKACJA KOÑCOWA  U11 rocznik 2006 i m³odsi

1 MKS Grójec I
2 BK Snakes Ostrawa
3 Radwan Sport Kraków
4 Ósemka Skierniewice
5 UKS SP 27 Katowice I
6 MOSiR Cieszyn
7 MKS Grójec II
8 UKS Trójka Sieradz
9 UKS SP 27 Katowice II
10 Iskra Osieczna

 

 MVP: Antoni Juraszewski 
MKS Grójec


 5 ALL-STARS:

Filip Poradzki -
MKS Grojec
Lukas Sma¿ak -
Snakes Ostrawa
Bartosz Le¶niak -
Radwan Sport Kraków
Dorian El-Ward -
Ósemka Skierniewice
Maciej Chadalski -
SP 27 Katowice


FOTO ZIBI

FILMIKI by ZIBI

  Wyró¿nienia oo trener:

MKS Grójec I: Hubert Gaik  /  Antoni Marciñski
BK Snakes Ostrawa: Lukas Sma¿ak  /  Jakub Tcha
Radwan Sport Kraków: Rados³aw M±czeñski   /   Damian Dziedzic
Ósemka Skierniewice: Jan £uczak   /   Maciej Aleksandrowicz
UKS SP 27 Katowice I: Kornel Tatar   /   Maks  Bauer
MOSiR Cieszyn: Igor Drajerczak   /   Jeremiarz Santarius
MKS Grójec II: Jan Lenarcik   /   B³a¿ej Tul
UKS Trójka Sieradz: Oskar Le¶nik   /   Nikodem Zarêbski
UKS SP 27 Katowice II: Oskar Westfal   / 
Iskra Osieczna: Piotr Samolak   / 


Najm³odszy zawodnik Turnieju: Filip Ryl rocznik 2009 - Trójka Sieradz

Konkursy by Zibi
Zwyciêzca konkursu sprawno¶ciowego: Jeremiarz Santarius (MOSiR Cieszyn) 24,45 sekund
Zwyciêzca konkursu rzutowego ,, osobiste,, Maciej Chadalski (UKS SP 27 Katowice) 12 osobistych pod rz±d !
Zwyciêzca konkursu rzutowego dla trenerów ,,3,, Jacek Bortliczek -  (MOSiR Cieszyn)

GRUPA I

UKS SP27 Katowice - Snakes  Ostrawa Czechy  30 : 69
MKS Grójec II - Iskra Osieczna  26 : 11
UKS SP27 Katowice - Ósemka Skierniewice  36 : 41
Snakes  Ostrawa Czechy - MKS Grójec II  75 : 23
Ósemka Skierniewice - Iskra Osieczna  26 : 14
UKS SP27 Katowice - MKS Grójec II 58 : 20
Iskra Osieczna  - Snakes  Ostrawa Czechy  14 : 60
UKS SP27 Katowice - Iskra Osieczna  44 : 22
Ósemka Skierniewice - Snakes  Ostrawa Czechy  35 : 59
Ósemka Skierniewice - MKS Grójec II 42 : 26

1 Snakes  Ostrawa Czechy 2+2+2+ 2  = 8 pkt.
2 MKS Ósemka Skierniewice  2+1+2+2 = 7 pkt.
3 UKS SP27 Katowice I 2+2+1+1  = 6 pkt.
4 MKS Grójec II 1+1+1+2  = 5 pkt.
5 Iskra Osieczna  1+1+1+1  =
4 pkt.

GRUPA II
Trójka Sieradz  - Radwan Sport Kraków  12 : 56
MKS Grójec I - MOSiR Cieszyn  84 : 19
UKS SP 27 Katowice II - Radwan Sport Kraków  11 : 63
MKS Grójec I - Trójka Sieradz  100 : 5
MOSiR Cieszyn  - UKS SP 27 Katowice II 56 : 8
Trójka Sieradz  - UKS SP 27 Katowice II  31 : 20
MKS Grójec I - Radwan Sport Kraków  55 : 30
MOSiR Cieszyn  - Trójka Sieradz  69 : 17
UKS SP 27 Katowice II - MKS Grójec I  7 : 101
Radwan Sport Kraków - MOSiR Cieszyn  37 : 27

1 MKS Grójec I 2+2+2+2  = 8 pkt.
2 Radwan Sport Kraków  1+2+2+2  = 7 pkt.
3 MOSiR Cieszyn 2+1+1+ 2  = 6 pkt.
4 Trójka Sieradz  1+2+1+1  = 5 pkt.
5 UKS SP 27 Katowice II 2+1+1+1  = 5 pkt.


 mecz o IX miejsce: SP 27 Katowice II - Iskra Osieczna 36 : 15
mecz o VII miejsce: MKS Grójec II - Trójka Sieradz 40 : 30
mecz o V miejsce: SP 27 Katowice I - MOSiR Cieszyn 45 : 41
mecz o III miejsce: Radwan Sport Kraków - Ósemka Skierniewice 48 : 35
FINA£:  MKS Grójec I - Snakes Ostrawa 120 : 45    

      


KLASYFIKACJA KOÑCOWA  U12 rocz.2005 i m³.WYRÓ¯NIENIE OD TRENERA:

1 UKS SP 27 Katowice
- Marcin Mastalerz
2 MUKS Basket Warszawa - Aleksander Skwarek
3 MOSiR Cieszyn - Oliwier Rak
4 Warsaw Basketball  - Filip Rutkowski
5 KKS Tarnowskie Góry - Dawid Ka³wak
6 UKS SP27 Katowice I - Mateusz Fr±c
7 MKS Ósemka Skierniewice - Denis El-Ward
8 Snakes Ostrawa Czechy - Antonin Sfascais
9 Gimbaskets 2 Przemy¶l II - Jakub Domka
10 Gimbaskets 2 Przemy¶l I - Tymoteusz Scafiriak

MVP: Maksymilian Siwik -
UKS SP 27 Katowice

5 ALL-STARS
Kacper Cichy - KKS Tarnowskie Góry
Szymon Sz³apa
- Warsaw Basketball
Miko³aj Szojda - MOSIR Cieszyn
Jakub Szumert - MUKS Warszawa
£ukasz Silgh - UKS SP 27 Katowice II


GRUPA I

Gimbaskets 2 Przemy¶l II - Ósemka Skierniewice 10 : 37
SP 27 Katowice II - KKS Tarnowskie Góry  57 : 19
Warsaw Basketball - KKS Tarnowskie Góry 40 : 30
SP 27 Katowice II - Gimbaskets 2 Przemy¶l II
51 : 5
Warsaw Basketball - Ósemka Skierniewice   56 : 9
SP27 Katowice II - Ósemka Skierniewice  60 : 13
Warsaw Basketball - Gimbaskets 2 Przemy¶l II  51 : 7
Ósemka Skierniewice - KKS Tarnowskie Góry  19 : 39
Gimbaskets 2 Przemy¶l II - KKS Tarnowskie Góry  4 : 37
SP 27 Katowice II - Warsaw Basketball  65 : 31

1 UKS SP27 Katowice II 2+2+2+2  = 8 pkt.
2 Warsaw Basketball 2+2+2+1  = 7 pkt.
3 KKS Tarnowskie Góry 1+1+2+2  = 6 pkt.
4 MKS Ósemka Skierniewice  2+1+1+1 = 5 pkt.
5 UKS Gimbaskets 2 Przemy¶l II 1+1+1+1  = 4 pkt.

GRUPA II
SP 27 Katowice I - MOSiR Cieszyn  28 : 56
Snakes Ostrawa Czechy – Basket Warszawa 11 : 67
SP 27 Katowice I Gimbaskets 2 Przemy¶l I  64 : 11
Basket Warszawa - MOSiR Cieszyn  58 : 27
Gimbaskets 2 Przemy¶l I- Basket Warszawa  0 : 46
SP 27 Katowice I - Basket Warszawa 18 : 50
Snakes Ostrawa  – SP 27 Katowice I  21 : 55
MOSiR Cieszyn- Snakes Ostrawa  40 : 8
Gimbaskets 2 Przemy¶l I - Snakes Ostrawa 15 : 44
Gimbaskets 2 Przemy¶l I - MOSiR Cieszyn  7 : 63

1 MUKS Basket Warszawa  2+2+2+2  = 8 pkt.
2 MOSiR Cieszyn  2+1+2+2  = 7 pkt.
3 UKS SP27 Katowice I  1+2+2+1 6 pkt.
4 Snakes Ostrawa Czechy 1+1+1+ 2  = 5 pkt.
5 UKS Gimbaskets 2 Przemy¶l I 1+1+1  = 4 pkt.

mecz o IX miejsce:
Gimbaskets 2 Przemy¶l I - Gimbaskets 2 Przemy¶l II  16 : 28
mecz o VII miejsce:
Snakes Ostrawa  - Ósemka Skierniewice 22 : 25
mecz o V miejsce:
SP27 Katowice I - KKS Tarnowskie Góry  22 : 37
mecz o III miejsce: 
MOSiR Cieszyn - Warsaw Basketball  36 : 31
FINA£: 
Basket Warszawa - SP27 Katowice II  36 : 56
 KLASYFIKACJA KOÑCOWA U-13  rocz. 2004 i m³.


1 BK Snakes Ostrawa Czechy
2 UKS SP 27 Katowice
3 PKK 99 Pabianice
4 Nied¼wiadki Przemy¶l
5 MOSM Tychy
6 UKS Nenufar 5 E³k
7 WKK Wroc³aw
8 Iskra Osieczna
9
10
11
12
13


MVP:

5 ALL-STARS:

Wyró¿nienie od trenera:


GRUPA I
Nenufar 5 E³k – Ostrów Wielkopolskie  72 : 17
Nied¼wiadki Przemy¶l – Ostrów Wielkopolski  68 : 11
Nied¼wiadki Przemy¶l - Nenufar 5 E³k 43 : 31

1 Nied¼wiadki Przemy¶l  4 pkt.
2 Nenufar 5 E³k 3 pkt.

3 Ostrów Wielkopolski  2 pkt


GRUPA II (B)
WKK Wroc³aw - UKS SP27 Katowice  31 : 47
WKK Wroc³aw - Ke¿marok S³owacja
  64 : 12
Ke¿marok S³owacja - UKS SP27 Katowice  5 : 79


1 UKS SP27 Katowice  4 pkt.
2 WKK Wroc³aw   3 pkt.
3 Ke¿marok S³owacja
   2 pkt

GRUPA III
Iskra Osieczna - Radwan Sport Kraków
Snakes  Ostrawa Czechy¬ - Radwan Sport Kraków  81 : 34
Snakes  Ostrawa Czechy - Iskra Osieczna  86 : 26

1 Snakes  Ostrawa Czechy 4 pkt.
2 Iskra Osieczna 3 pkt.

3 Radwan Sport Kraków 2