II Mazury Cup rocz.2002 Pisz 21-23.X.2016
Dodane przez zibi dnia Padziernik 27 2016 20:00:00
 W dniach 21-23 pa¼dziernika 2016 r. w Piszu odby³ siê II MAZURY CUP -  Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców rocznika 2002 o Puchar Burmistrza Pisza. W zmaganiach wziê³o udzia³ osiem zespo³ów podzielonych na dwie grupy: grupa A - PKK "¯ubry" Bia³ystok, Akademia Koszykówki Olsztyn, UKS "Trójka" ¯yrardów, Kadra Warmii i Mazur 2003, grupa B - UKS "Probasket" Miñsk Mazowiecki, Kadra Podlasia 2003, SPK Bia³ystok i TSK "Ro¶" Pisz.
Rozszerzona zawarto newsa
 W dniach 21-23 pa¼dziernika 2016 r. w Piszu odby³ siê II MAZURY CUP -  Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ch³opców rocznika 2002 o Puchar Burmistrza Pisza. W zmaganiach wziê³o udzia³ osiem zespo³ów podzielonych na dwie grupy: grupa A - PKK "¯ubry" Bia³ystok, Akademia Koszykówki Olsztyn, UKS "Trójka" ¯yrardów, Kadra Warmii i Mazur 2003, grupa B - UKS "Probasket" Miñsk Mazowiecki, Kadra Podlasia 2003, SPK Bia³ystok i TSK "Ro¶" Pisz. 
Rozgrywki  grupowe wy³oni³y pó³finalistów turnieju, a zostali nimi: UKS "Probasket" Miñsk Maz., UKS "Trójka" ¯yrardów, "¯ubry" Bia³ystok i ku uciesze licznie zgromadzonej publiczno¶ci gospodarze - TSK "Ro¶" Pisz. Nasi reprezentanci w grupie pokonali SPK Bia³ystok 102:48, Kadrê Podlasia 2003  64:56 oraz przegrali z Probasketem 50:74. W walce o fina³ piszanie zmierzyli siê z "¯ubrami: Bia³ystok. Po bardzo emocjonuj±cym spotkaniu "jeziorowcy" musieli uznaæ wy¿szo¶æ zespo³u z Podlasia i przegrali 64:75. W drugim pó³finale "Probasket" Miñsk Mazowiecki wysoko wygra³ z ¯yrardowem 73:41. Tak wiêc w rozegranym w niedzielê meczu o trzecie miejsce przeciwnikiem naszych koszykarzy by³a "Trójka" ¯yrardów. Mecz by³ bardzo wyrównany, ale to nasi reprezentanci po koñcowej syrenie cieszyli siê z trzeciego miejsca.
W spotkaniu o "z³oto" stanêli na przeciw siebie "¯ubry" Bia³ystok i "Probasket" Miñsk Mazowiecki. Mecz by³ bardzo zaciêty i wyrównany, a o jego losach przes±dzi³a dogrywka. W regulaminowym czasie by³ remis 60:60. Sêdziowie zarz±dzili 4-minutow± dogrywkê, któr± wygra³a dru¿yna z Miñska Maz. 12:6. Tak wiêc "¯ubry" Bia³ystok, które broni³y tytu³u sprzed roku, musia³y zadowoliæ siê drugim miejscem, a ze z³ota cieszy³ siê zespó³ "Probasketu".

MVP turnieju:
Skup Kacper (Probasket)

Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Szewczuk Jakub (¯ubry)

Najlepszy obroñca turnieju:
K³os Albin (TSK „Ro¶”)

  ALL Stars:
Kadir Ahmed (Probasket)
Zabiega Artur (Probasket)
Jaworowski Hubert (¯ubry)
Walak Adam (TSK „Ro¶”)
¦nieg Krystian (UKS „Trójka”)

 Najlepszy zawodnik w dru¿ynie:
Piêtka Marcel (Probasket)
Suchodolski Hubert (¯ubry)
Zalewski Szymon (TSK „Ro¶”)
Purzycki Olaf (Trójka)
Perzyna Max (Kadra Podlasia)
Andrzejuk Miko³aj (SPK)
Pniewski Filip (Akademia Koszykówki)
Wojciechowski Pawe³ (Kadra Warmii i Mazur)

Król strzelców turnieju: Skup Kacper (Probasket Miñsk Maz.) 95 pkt.

Najm³odszy zawodnik turnieju:
Majchrowicz Kacper (Kadra Warmii i Mazur)

Grupa A
Akademia Koszykówki Olsztyn – PKK „¯ubry” Bia³ystok 34:97 (5:20, 5:24, 16:19, 8:34)
Kadra Warmii i Mazur 2003 – UKS „Trójka” ¯yrardów 35:58 (6:22, 10:17, 9:11, 10:8)
PKK „¯ubry” Bia³ystok – UKS „Trójka” ¯yrardów 75:39 (18:20, 16:11, 19:4, 22:4)
Kadra Warmii i Mazur 2003 – Akademia Koszykówki Olsztyn 41:48 (7:14, 7:12, 9:14, 18:8)
PKK „¯ubry” Bia³ystok – Kadra Warmii i Mazur 2003 94:35 (33:4, 19:15, 22:2, 20:14)
UKS „Trójka” ¯yrardów – Akademia Koszykówki Olsztyn 66:41 (15:9, 17:12, 15:11, 19:9)

1.PKK „¯ubry” Bia³ystok  6 pkt. 266:108
2.UKS „Trójka” ¯yrardów 5 pkt. 163:151

3.Akademia Koszykówki Olsztyn 4 pkt. 123:204
4.Kadra Warmii i Mazur 2003  3 pkt. 111:200

Grupa B
TSK „Ro¶” Pisz – UKS Probasket Miñsk Mazowiecki 50:74 (4:15, 21:17, 11:19, 14:23)
Kadra Podlasia 2003 – SPK Bia³ystok 80:23 (14:10, 18:5, 19:6, 29:2)
TSK „Ro¶” Pisz – SPK Bia³ystok 102:48 (25:8, 29:10, 30:7, 18:23)
TSK „Ro¶” Pisz – Kadra Podlasia 2003  64:56 (20:15, 15:8, 19:17, 10:16)
Kadra Podlasia 2003 – UKS Probasket Miñsk Mazowiecki 37:64 (13:11, 9:19, 6:23, 9:11)
SPK Bia³ystok – UKS Probasket Miñsk Mazowiecki 30:71 (17:12, 9:33, 3:9, 1:17)

1.UKS Probasket Miñsk Maz. 6 pkt. 209:117
2.TSK „Ro¶” Pisz  5 pkt. 216:178

3.Kadra Podlasia 2003 4 pkt. 173:151
4.SPK Bia³ystok  3 pkt. 101:253

PLAY-OFF V-VIII: Kadra Warmii i Mazur – Kadra Podlasia 32:73 (13:15, 8:26, 6:14, 5:18)
PLAY-OFF V-VIII: AK Olsztyn – SPK Bia³ystok 46:50 (15:22, 9:15, 15:9, 7:4)
PÓ£FINA£: „Trójka” ¯yrardów – Probasket Miñsk Maz. 41:73 (14:20, 14:15, 6:18, 7:20)
PÓ£FINA£: TSK „Ro¶” Pisz - „¯ubry” Bia³ystok 64:75 (13:24, 18:17, 13:20, 20:14)

Mecz o VII m. Kadra Warmii i Mazur – AK Olsztyn 62:79 (11:18, 9:23, 16:23, 26:15)
Mecz o V m. SPK Bia³ystok – Kadra Podlasia 32:56 (7:14, 1:14, 8:16, 16:12)
Mecz o III m.  TSK Ro¶ Pisz - Trójka ¯yrardów 68:62 (19:22, 14:11, 13:9, 22:20)
FINA£. ¯ubry Bia³ystok – Probasket Miñsk M. 66:72 (15:15, 9:15, 21:12, 15:18, d.6:12)

Koñcowa klasyfikacja:

  .......................................................................................................
1


UKS Probasket Miñsk Mazowiecki

D¼wiga³a Jakub 3+7+2+9(1x3)+2 = 23 (1x3)
Piêtka Marcel 18+7(1x3)+6+0+2 = 33 (1x3)
Zbiega Artur 12+17+12+2+3 = 46
Popowski Mateusz 3+3+4+13(1x3)+13(3x3) = 36 (4x3)
Berk Balklan 2+2+8+4+0 = 16
Zyba³a Rafa³ 0+0+7(1x3)+0+0 = 7 (1x3)
Skup Kacper 17+9+12+18+39 = 95
Martyniuk Adrian 0+3(1x3)+0+4+0 = 7 (1x3)
Kadir Ahmed 17+14+18(4x3)+23(1x3)+13 = 85 (5x3)
O³odziej Stanis³aw 2+2+0+0+0 = 4

Trener: Sawicki £ukasz
2
 ¯ubry Bia³ystok

Boboryko Szymon 5(1x3)+7(1x3)+0+0+9(2x3) = 21 (4x3)
Hryniewicz Piotr 3(1x3)+6+2+0+0 = 11 (1x3)
Rudzik Pawe³ 8+5+4+10+8 = 35
Gil Maciej 2+0+4+0+0 = 6
¯ukowski Marcin 2+0+2+0+0 = 4
Ro¿kowski Szymon 4+2+4+0+0 = 10
Jaworowski Hubert 21+10(1x3)+10+20+17 = 78 (1x3)
Szewczuk Jakub 15+13(1x3)+32(1x3)+8(1x3)+1 = 69 (3x3)
Suchodolski Hubert 12+19(2x3)+25(1x3)+17(1x3)+21(1x3) = 94 (5x3)
Sitek Bartosz 10+4+0+2+0 = 16
Kosmala Kamil 3(1x3)+0+0+0+0 = 3 (1x3)
Trypus Pawe³ 9+4+9+18(4x3)+10(1x3) = 50 (5x3)
Kotowski £ukasz 3+5+2+0+0 = 10

Trener: Bobka Bogus³aw
3
 TSK RO¦ Pisz
Chojnowski Mateusz 0+-+0+-+- = 0
Kucisz Bart³omiej 0+-+0+0+0 = 0
Mielnicki Damian 0+3+-+0+0 = 3
Mielnicki Konrad 0+-+-+-+- = 0
Uliszewski Jakub 6+7+8+10+11(1x3) = 42 (1x3)
K³os Albin 15(1x3)+10+6+13(1x3)+5(1x3) = 49 (3x3)
Zalewski Szymon 0+4+24(1x3)+9(1x3)+12 = 49 (2x3)
Szablak Micha³ 0+0+-+0+0 = 0
£abêd¼ Jakub 4+4+4+-+- = 12
Kwiatkowski Kacper 0+9+0+-+0 = 9
Kwiatkowski Micha³ 0+-+5(1x3)+2+0 = 7 (1x3)
Lesiñski Mateusz 1+1+-+0+0 = 2
Januszewski Bartosz 14+23(1x3)+-+12+11 = 60 (1x3)
Walak Adam 10+21(3x3)+-+13(2x3)+24 = 68 (5x3)
Wiêcko Jakub -+5+4+0+0 = 9
Ropelewski Filip -+12(2x3)+13(1x3)+5(1x3)+5(1x3) = 35 (5x3)
Bessman £ukasz -+0+0+-+0 = 0
Polak Marcel -+3+0+-+- = 3
Kuzia Mateusz -+-+0+0+- = 0
Raciborski Gabriel -+-+0+0+- = 0
Trenerzy: Szary Pawe³, Wykowski Zbigniew
4
 UKS Trójka ¯yrardów

¦nieg Krystian 15+4+19(1x3)+17(3x3)+27(3x3) = 82 (7x3)
Purzycki Olaf 13(1x3)+16(1x3)+16+2+20 = 67 (2x3)
Chech³acz Jakub 12+8+12+9+6 = 47
Liszewski Jakub 0+5+3+0+4 = 12
Aronowski Grzegorz 3+0+9+2+4 = 18
Wiñkowski Piotr 7+2+1+4+0 = 14
Bobrowski Wiktor 2+0+0+1+0 = 3
Zieliñski Miko³aj 0+0+0+2+0 = 2
Szymañski £ukasz 0+2+2+0+0 = 4
Karda Marcel 0+2+0+0+0 = 2
Grzelecki Maksymilian 6+0+4+4+1 = 15

Trener: Markowski Jakub
4
5

 Kadra Podlasia 2003

Bobka Piotr 22(5x3)+8(1x3)+4+11(1x3)+17(3x3) = 62 (10x3)
Markiewicz Patryk 8+2+0+0+- = 10
Gregorek Jakub 12+7+4+19+11 = 53
Nazarko Dominik 6+6+8+4+0 = 24
Karecki Cyprian 7+4+12+8+6 = 37
Biliñski Pawe³ 11(1x3)+4+1+6+0 = 22 (1x3)
Perzyna Max 10+0+27(1x3)+8+22(1x3) = 67 (2x3)
Gregorczyk £ukasz 4+3+0+2+0 = 9
So³owiej P. -+3+-+-+- = 3
Juchnicki Patryk -+-+-+5+- =5
Zdanowicz Antoni -+-+-+10+- = 10
Cudowski Cezary -+-+-+0+- = 0

Trener: Olszañski Jaros³aw
6
 SPK Bia³ystok

Panglisz D. 4+0+4+4+10 = 22
Juchnicki P. 4+2+0+4(1x3)+2 = 12 (1x3)
Andrzejuk M. 2+15(1x3)+2+11+9(1x3) = 39 (2x3)
So³owiej P. 3+8+4+9+- = 24
Sienkiewicz S. 2+11(1x3)+11+0+0 = 24 (1x3)
Cudowski C. 2+3+2+0+2 = 9
Zdanowicz A. 2+6+5+6+9 = 28
Bielski P. 4(1x3)+3(1x3)+2+16+- = 25 (2x3)

Trener: Sinielnikow Andrzej
7
 Akademia Koszykówki Olsztyn

Dêbski Jan 0+0+0+0+0 = 0
Jamio³kowski Miko³aj 5+3+1+4+18 = 31
¯urawek Jakub 11+9+10+19(1x3)+13 = 62 (1x3)
Karda¶ Dawid 2+12+0+5+9 = 28
Kowalczyk Hubert 0+0+0+0+0 = 0
Buñko Sebastian 2+0+2+0+3 = 7
Cio³kowski Pawe³ 12+2+15(2x3)+8+13 = 50 (2x3)
Galiñski Jakub 0+6+4+2+5 = 17
Tomczuk Kamil 0+0+4+4+0 = 8
Dêbski Dawid 0+0+0+0+0 = 0
Chmielewski Maksymilian 0+0+0+0+2 = 2
Pniewski Filip 2+16+5+4+16 = 43

Trener: Muszyñski £ukasz
8
 Kadra Warmii i Mazur 2003

Mróz Bartosz 0+0+0+-+2 = 2
Mirowski Kacper 0+2+3+0+5 = 10
Majchrowicz Kacper 0+13+0+4+6 = 23
Ogonowski Jaros³aw 5+0+2+8(1x3)+3 = 18 (1x3)
Prokopowicz Szymon 0+-+2+3+7 = 12
Wojciechowski Pawe³ 12+7+9+0+9 = 37
Chrzanowski Oskar 8+2+-+2+18(1x3) = 30 (1x3)
Duchnowski Oliwier 6+0+5+2+- = 13
Tañski Tymoteusz 4+0+7(1x3)+5+4 = 20 (1x3)
Rutkowski Aleksander 0+-+2+2+- = 4
Zapadka Hubert 0+14(1x3)+4+2+2 = 22 (1x3)
Bachmura Adrian 0+2+-+2+3 = 7
Koz³owski Oliwier -+1+0+2+1 = 4
Graczykowski Stanis³aw -+0+1+-+2 =3
Trener: Kacprzak Rafa³

Konkurs rzutów za 3 pkt. (10 rzutów):

1 Bobka Piotr (Kadra Podlasia) – 6
2 Boboryko Szymon (¯ubry), Martyniuk Adrian (Probasket), Ropelewski Filip (TSK „Ro¶) – po 4
5 Prokopowicz Szymon (Kadra WiM), Zdanowicz Antoni (SPK) – po 2
7 Cio³kowski Pawe³ (Akademia Koszykówki) - 1
8 Purzycki Olaf (Trójka) - 0

Konkurs rzutów osobistych (dwóch zawodników z jednej dru¿yny po 5 rzutów):
1.    ¯ubry Bia³ystok (Suchodolski Hubert, Kotowski £ukasz) – 8
2.    UKS „Trójka” ¯y¿ardów – 7
3.    Kadra W i M, TSK „Ro¶” Pisz – po 6
5.   Probasket Miñsk Maz. - 5
6.   Kadra Podlasia - 4
7.   SPK Bia³ystok – 3
8.   Akademia Koszykówki Olsztyn – 2

ORGANIZATOR:
TOWARZYSTWO SPORTOWE KOSZYKÓWKI „RO¦” Pisz

PATRONAT:

Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski
Wicemarsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Wioletta ¦l±ska-Zy¶k

SPONSORZY:
Gimnazjum nr 1 w Piszu -  Pani dyrektor Barbara Milewska
Szko³a Podstawowa nr 1 w Piszu -  Pan dyrektor Szymon Werra
PPHU BUDROL Waldemar Mielnicki
Hurtownia Elektryczna ELEKTROBEST Zbigniew Bessman
Firma MOBILEK Micha³ Mielnicki
Bank BPH oddzia³ Pisz
Galeria Mebli MARKANN
Firma Us³ugowo-Handlowa „EURO-GROSZ” Ryszard Kokoszka
Mazurskie Centrum Obs³ugi Biznesu      Beata Do³êga
PUIDUKODA POLSKA Sp. z o.o.
Firma SKRAWMET Grzegorz Karwowski
Rodzice koszykarzy TSK „RO¦” Pisz

PATRONAT MEDIALNY:

GAZETA PISKA FOTO GALERIA

TYGODNIK PISKI  FOTO GALERIA
 
Portal piszanin.pl