XXI Puchar Prezydenta RP rocz.2002 Stargard 11-13.XI.2016
Dodane przez zibi dnia Listopad 13 2016 22:00:00
 Vice Mistrz Polski U14 MKS D±browa Górnicza wygrywa Puchar Prezydenta Polski Andrzeja Dudy
MVP Turnieju dla Patryka Zaperta

W dalszej czê¶ci artyku³u podsumowanie turnieju oraz video z meczu o I i III miejsce


Rozszerzona zawarto newsa
 Klasyfikacja koñcowa XXI Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetów o Puchar Prezydenta RP:

1. MKS D±browa Górnicza
2. KS Spójnia Gimnazjum nr 4 Stargard I
3. PKK ¯ubry Bia³ystok
4. MKS Novum Bydgoszcz
5. UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
6. MKK Pyra Poznañ
7. KS Rosa Sport Radom
8. UKS Chromik ¯ary
9. KK Wilki Morskie Szczecin
10. ZS Nobli¶ci Wielichowo
11. Akademia Koszykówki Olsztyn
12.  KS Spójnia Gimnazjum nr 4 Stargard II

Fina³: Stargard – D±browa Gór. 50-62
O 3 miejsce: Bydgoszcz – Bia³ystok 46-47
O 5 miejsce: Ostrów Wlkp. – Poznañ   59-43
O 7 miejsce: Radom – ¯ary 61-55
O 9 miejsce: Szczecin – Wielichowo 63-38
O 11 miejsce: Olsztyn – Stargard 80-14

RELACJA VIDEO Z ZAKOÑCZENIA TURNIEJU

RELACJA VIDEO Z MECZU O I i III miejsce

FOTO GALERIA

 MVP Turnieju: 
Patryk Zapert 

MKS D±browa Górnicza

 Pierwsza „pi±tka turnieju”

Dawid Or³owski
MKS D±browa Górnicza
Patryk Zaj±c
KS Spójnia
Gimnazjum nr 4 I
Pawe³ Trypus
PKK ¯ubry Bia³ystok
Dominik Nanu¶  
MKS D±browa Górnicza
Bogusz Bia³ecki   MKS Novum Bydgoszcz

 Druga „pi±tka turnieju”

Kacper Marchewka 
UKS Kasprowiczanka Ostrów
Filip Dominiak 
MKK Pyra Poznañ
Norbert  Maciejak 
UKS ¯ary Chromik
Krystian Okrutny 
KS Rosa Sport  Radom
Maksymilian Prêdkiewicz
KK Wilki Morskie Szczecin


 Zawodnicy wyró¿nieni przez trenerów:

Dawid Ardeli  – UKS Chromik ¯ary
Jakub ¯urawek  – Akademia Koszykówki Olsztyn
Oliwer Korolczuk  – KS Spójnia-Gimnazjum nr 4 I
Bogusz Bia³ecki   – MKS Novum Bydgoszcz
Damian Ró¿añski  – KS Rosa Sport Radom
Wojciech Ruta  – UKS Nobli¶ci Wielichowo
Szymon Boboryko  – PKK ¯ubry Bia³ystok
Nikodem Suski  – UKS Kasprowiczanka Ostrów
Julian Papie¿  – KK Wilki Morskie Szczecin
Bartosz Chodukiewicz  – MKS D±browa Górnicza
Kacper Kaczmarek  – MKK Pyra Poznañ
Bartosz Jastrzêbski  – KS Spójnia-Gimnazjum nr 4 II

 Król Strzelców: Szymon Szmit KS Spójnia-Gimnazjum nr 4 I zespó³   99 pkt.

Puchar Fair Play
: KS Spójnia-Gimnazjum nr 4 II zespó³ rocz.2003

Organizatorzy wyró¿nili zespó³, który pope³ni³ jak najmniejsz± ilo¶æ przewinieñ. Zwyciêstwo to bardzo wa¿na spraw, ale jeszcze wa¿niejsz± jest sposób, w jaki je siê osi±ga.

W turnieju rozegrano ³±cznie 30 meczów

Uroczysto¶ci otwarcia turnieju u¶wietni³ zespó³ RUPAKI z M³odzie¿owego Domu Kultury w Stargardzie i pary taneczne z Gimnazjum nr 4 w Stargardzie.


PLAY-OFF IX-XII
Wielichowo – Stargard II 78-11
Szczecin – Stargard II 73:18
Olsztyn –  Szczecin 42-61
Olsztyn –  Wielichowo 42-53

Æwieræfina³: Bydgoszcz – Poznañ 59-46
Æwieræfina³: D±browa Gór. –  Radom 67-38
Æwieræfina³: Stargard – Ostrów 56-34
Æwieræfina³: Bia³ystok – ¯ary 38 : 36

PLAY-OFF V-VIII

Poznañ – Radom 52-48
Ostrów – ¯ary 52:26

Pó³fina³ :
Bydgoszcz – D±browa Górnicza 52-75
Pó³fina³ : Stargard – Bia³ystok 72-38  

Grupa A

KS Spójnia Stargard – AK Olsztyn 61-31
Chromik ¯ary – AK Olsztyn 55-43
KS Spójnia Stargard – Chromik ¯ary 67-41

1 Stargard I 4 pkt.
2 ¯ary 3 pkt.
3 Olsztyn  2 pkt.

Grupa B

Novum Bydgoszcz – Rosa Radom 54-49
ZS Wielichowo – Rosa Radom 42-53
Novum Bydgoszcz – ZS Wielichowo 74-36

1 Bydgoszcz 4 pkt.
2 Radom   3 pkt.   
3 Wielichowo 2 pkt.   

Grupa C
¯ubry Bia³ystok – Wilki Morskie Szczecin 45:37
Kasprowiczanka Ostrów – ¯ubry Bia³ystok 46-61
Kasprowiczanka Ostrów – Wilki Morskie Szczecin 52-61

1 Bia³ystok  4 pkt.
2 Ostrów Wielkopolskie  3 pkt.
3 Szczecin  2 pkt.

Grupa D

Spójnia II Stargard – MKS D±browa Górnicza 13-97
KS Spójnia II Stargard – MKK Pyra Poznañ 22-93
MKS D±browa Górnicza – MKK Pyra Poznañ 98-45

1 D±browa Górnicza 4 pkt.
2 Poznañ 3 pkt.
3 Stargard II 2 pkt.