EYBL sezon 2016/2017
Dodane przez zibi dnia Maj 13 2017 17:05:00
 Final Four U16, który by³ rozgrywany w Miñsku gdzie dosz³o do przekroczenia przepisów, gry nieuprawnionych zawodników i dyskwalifikacji jednej z dru¿yn spowodowa³a, ¿e w³odarze EYBL przyjrzeli siê równie¿ Final Four U15. W zespole BS DSN Ryga, który wygra³ ten turniej, zagra³o a¿ 4 zawodników, którzy nie grali przeciwko UKS 7 Trefl Sopot w sezonie regularnym.  Okaza³o siê, ¿e jeden z nich nie mia³ prawa wyst±piæ w Final Four. W zwi±zku z tym, UKS 7 Trefl Sopot zosta³ poinformowani przez EYBL o tym, ¿e wygrali Final Four i w przysz³ym sezonie kadeci 2002 bêd± grali w Dywizji A!!! Serdeczne gratulacje dla ch³opaków oraz trenera Tomasza Chwia³kowskiego i jego sztabu szkoleniowego!!! 

Rozszerzona zawarto newsa
 W sezonie 2016/2017 turnieje EYBL odbêd± siê w Polsce w: Sopocie, Szczecinie, ¯orach,  Lublinie i £odzi

Polacy zagraj± na: Litwie, £otwie, Estonii, Bia³orusi,  Rosji, Finlandii, Czechach, oraz na Wêgrzech,

Bardzo proszê o wysy³anie wszelakich informacji o waszych turniejach (fotki filmiki, wyró¿nienia, ciekawostki itp.) na adres zbyszekbytomski@gmail.com

RELACJE VIDEO LIVE

RELACJA LIVE STATYSTYKI

Kategoria U20 Junior

ASSECO Gdynia
1 turniej: Ryga  (bilans 3 zw. 2 por.) II miejsce
2 turniej: Gdynia (bilans 3 zw. / 2 por) IV miejsce
3 turniej: Talin (bilans 0 zw. / 5 por.) VIII miejsce (Asseco zagra³o m³odszym sk³adem z powodu rozgrywania w Polsce Fina³ów U20)

SMS PZKosz W³adys³awowo
1 turniej: Venstspils  (bilans 4 zw. / 1 por.) I miejsce MVP:Daniel Go³êbiowski - ALL-STARS: Micha³ Samsonowicz
2 turniej: Gdynia  (bilans 5 zw. / 0 por.)  I miejsce
3 turniej: Miñsk (bilans 3 zw. 2 por.) III miejsce

Final Four - Khimki, Russia - April 14/16, 2017
1 BC Khimki     4    
2 BC Tsmoki-Minsk 3    
3 Georgia 3    
4 SMS PZKosz W³adys³awowo 2

 wynik...........................................................
 sk³ad...punkty........................

GRUPA A
Liga Wschodnia
23-25.IX.2016
Ventspils,£otwa 
02/04.XII.2016
Sopot, Polska
27/29.I.2017
Miñsk, Bia³oru¶
Tallinn Kalev - PZKosz W³adys³awowo 57 : 69
PZKosz Wladys³awowo - BG Lulea  67 : 58
BC Ventspils - PZKosz W³adys³awowo  71 : 59
PZKosz W³adys³awowo - Georgia 73 : 61
Khimki Rosja - PZKosz W³adys³awowo  53 : 54
BC Asseco - SMS W³adys³awowo 43 : 53
SMS W³adys³awowo - Olimp 97   68 : 37
BA Budapest - SMS W³adys³awowo  48 : 64
SMS W³adys³awowo  - BS DSN   79 : 46
SMS W³adys³awowo  -  Tsmoki-Minsk  66 : 49

BC BSEU - SMS  Wladslawowo  49 : 66 
SMS  Wladslawowo - BS Riga/Jugla   69 : 39
BC Runa  - SMS  Wladslawowo  72 : 56
SMS  Wladslawowo - Valmiera/ORDO   66 : 59
SMS Wladslawowo - BC Barsy 68 : 59
SMS Wladslawowo - Georgia 58:82    
SMSWladslawowo - BC Tsmoki-Minsk 55:74


TABELA KOÑCOWA I  m. (bilans  z.13/ p.2) 
 Daniel Golebiowski 15 / 200
Michal Samsonowicz 15 / 142
Adrian Bogucki 12 / 82
Mateusz Szlachetka 10 / 66
Kacper Makowski 9 / 65
Mikolaj Czyz 10 / 65
Daniel Dawdo 12 / 54
Hubert Wyszkowski 10 / 45
Micha³ Krasucki 5 / 38
Piotr Powidel 5 / 36
Maksymilian Jakubek 15 / 34
Marcin Stasiak 14 / 33
Konrad Dawdo 8 / 31
Kuba przelaz³y 5 / 26
Adrian Matyszkiewicz 6 / 15
Patryk Stankowski 7 / 13
Pawe³ Kopycki 5 / 12
Kacper Moscicki 5 / 12
Kacper Grzybowski 1/ 8
Trener: Mariusz Niedbalski

GRUPA B
Liga Wschodnia

16-18.IX.2016
Rga, £otwa
02/04.XII.2016
Sopot, Polska
24/26.II.2017
Tallinn, Estonia
Asseco Gdynia - Olimp Petersburg  56 : 40
Asseco Gdynia - Runa  Moskwa Rosja 53 : 58   
Valmieras BSS £otwa - Asseco Gdynia 48 : 64
Asseco Gdynia - BS Riga/Jugla £otwa 58 : 68   
BC BSEU - Asseco Gdynia   46 : 63
BC Asseco - SMS  W³adys³awowo 43 : 53
BC Ventspils - BC Asseco   50 : 54
BC Asseco - BC Barsy  46 : 45
BC Tsmoki-Minsk - BC Asseco   55 : 42
BS DSN - BC Asseco 52 : 64

Georgia - BC Asseco 91 : 32
BC Asseco - BA Tallinn 48 : 71
BG Lulea - BC Asseco   51 : 34
BC Asseco - BC Khimki  24 : 88  
BC Asseco - BA Budapest  35 : 68

TABELA KOÑCOWA XI  m. (bilans  z.6/ p.9)

 Karol Kaminski 9 / 119
Michal Kolodziej 9 / 108
Aleksander Zalucki 9 / 66
Mateusz Itrich 9 / 59
Marcel Ponitka 4 / 43
Jakub Sadlo 5     34
Kacper Traczyk 9 / 28
Mateusz Burlinski 5     28
Jakub Wantuch 9 / 25
Wiktor Heleniak 5 / 19
Damian Romanowski 7 / 19
Jakub Adamczak  5 / 18
Jan Krzysztof Switaj 5     17 
Michal Slupek 5 / 15
Jakub Szulc 7 / 11

Trener: Milos Mitrovic   

KATEGORIA U17 rocznik 2000

Solven Szczecin:
1 turniej: Ryga  (bilans 0 zw. / 5 por.) VIII miejsce
2 turniej: Szczecin (bilans 3 zw. / 2 por.) IV miejsce
3 turniej: Ryga (bilans 2 zw. / 3 por) VI miejsce
Hensford Przemy¶l: 
1 turniej: Ryga  (bilans 3 zw. / 2 por.)  III miejsce
2 turniej: Kowno  (bilans 2 zw. / 3 por.) V miejsce
3 turniej: Wilno (bilans 1 zw. / 4 por.) ALL-STARS: Pawe³ Strzêpek  FOTO
Start Lublin:
1 turniej: Miñski  (bilans 2 zw. / 3 por.)  V miejsce
2 turniej: Wilno (bilans 3 zw. / 2 por.) III miejsce
3 turniej: Lublin (bilans 3 zw. / 2 por.) IV miejsce
£KS £ód¼: XIII miejsce
1 turniej: £ód¼   (bilans 2 zw. / 2 por.) V miejsce
2 turniej: Szeged (bilans 1 zw. / 3 por.) VIII miejsce
Cracovia Kraków: XIV miejsce
1 turniej: £ód¼  (bilans 1 zw. / 3 por.)  VI miejsce
2 turniej: Szeged (bilans 1 zw. / 3 por.) VI miejsce

 wynik......................................................................
 sk³ad...punkty........................

DYWIZJA A
Liga Wschodnia
27/30.X.2016
Ryga, £otwa
26/29,I.2017
Szczecin, Polska 
23/25.III.2017
Ryga, £otwa
VEF Riga - Solven Szczecin 58 : 47 
Solven BC Szczecin - BC Tornado  42 : 79 
Hensfort Przemysl - Solven Szczecin 55 : 27
Solven Szczecin - BS Vilnius  30 : 61
Valmieras BSS - Solven Szczecin 53 : 48
Solven Szczecin - BS Birziai   60 : 81
Novipiu Piemonte - Solven  Szczecin  59 : 62
Solven Szczecin - Tsmoki-Minsk   80 : 75
VISI KARTU' Vilnius - Solven Szczecin  76 : 74
Solven Szczecin - BS Riga
77 : 36
Solven BC Szczecin - BS Riga/DSN  50 : 52
Solven BC Szczecin  - BS Kalininskaya   45 : 43 
Keila KK  - Solven BC Szczecin  55 : 43
Solven BC Szczecin  - BC Wartti Basket   42 : 52
BC Tartu - Solven BC Szczecin 31 : 45

TABELA KOÑCOWA  XII miejsce (bilans 5 zw./10 por.)
 Wiktor Rajewicz 15 / 196
Adam Nawrocki 15 / 111
Mikolaj Szylinski 15 / 95
Filip Grzadzielski 12 / 84
Arkadiusz Szkudlarek 15 / 71
Bartek Smiechowski 14 / 62
Igor Wiliñski 9 / 41
Hubert Nowak 13 / 39
Kacper Mankowski 15 / 27
Jakub Koczan 14 / 23
Jakub Tomczyk 8 / 16
Jakub Szypczak 6 / 5

Trener: Wojciech BoblewskiDYWIZJA A
Liga Wschodnia
27/30.X.2016
Ryga £otwa
26/29.I.2017
Kowno Litwa
10/12.III.2017
Wilno Litwa
Hensfort Przemy¶l - Valmieras BSS 54 : 45 
BS Riga/DSN - Hensfort Przemy¶l 57 : 47     
Hensfort Przemy¶l - Solven Szczecin 55 : 27
BS Riga - Hensfort Przemy¶l  64 : 89 
Hensfort Przemy¶l - VEF Riga 38 : 58
Hensfort Przemysl - Wartti Basket 58 : 62
BS Kalininskaya - Hensfort Przemysl  38 : 62
Hensfort Przemysl - Keila KK  49 : 55
BC Tartu - Hensfort Przemysl  47 : 53
BC Tornado - Hensfort Przemysl 70 :48

Novipiu Campus Piemonte - Hensfort Przemysl 63:56
Hensfort Przemysl - VISI KARTU Vilnius   51 : 56
BS Birziai  - Hensfort Przemysl   54 : 58
Hensfort Przemysl  - BC Tsmoki-Minsk   65 : 73
BS Vilnius  - Hensfort Przemysl 72 : 55

TABELA KOÑCOWA  X miejsce (bilans 6 zw. / 9 por.)
 Szymon Janczak 15/193
Pawel Strzepek 15 /188
Kacper Walciszewski 15/112
Mikolaj Kleszcz 15/76
Bartosz Kosior 15/72
Karol Radon 15 /61
Jakub Complak 10/54
Jakub Kucharski 15/27
Szymon Prusak 13/24
Wiktor Slaby 15/17
Rafal Serwanski 13/14

Trener: Daniel Puchalski

DYWIZJA B
Liga Wschodnia
17/20.XI.2016
Minsk, Bia³oru¶
26/29.I.2017
Wilno Litwa
14/17.IV. 2017
Lublin, Polska
BC Samara - Start Lublin 79 : 50
Start Lublin - BC Paulus 48 : 54
VISI KARTU Vilnius 2 - Start Lublin 45 : 59
Start Lublin - SKM-KPMG  39 : 42 
BS Liepaja - Start Lublin 33 : 54
Kongsberg Miners - Start Lublin  68 : 62
Start Lublin - West Coast All-Stars  82 : 52
Virum Vipers  - Start Lublin  50 : 58
Kedainiai SM/Pikenroll - Start Lublin  38 : 54
Start Lublin - BS Ogre 61 : 67

RGUOR - TBV Start Lublin 71 : 53
A.Kraukla/VEF  - TBV Start Lubli  39 : 55
TBV Start Lublin - BS Ridzene 42 : 54   
CFBB Luxembourg - Start Lubli 42 : 58
TBV Start Lublin - SS Saldus Pro Basketball 68 : 44

TABELA KOÑCOWA  XII miejsce (bilans 8 zw./ 7 por.)
 Bartlomiej Pelczar 15 / 350
Jan Piliszczuk 13 / 208
Jan Grzegorczyk 15 / 107
Karol Szewczyk 15 / 63
Jakub Futrzynski 15 / 54
Jakub Wachowicz 13 / 24
Krzysztof Czerniawski 11 / 11
Pawel Dolecki 11 / 9
Mateusz Skiba 15 / 8
Jakub Laskowski 5 / 4
Mateusz Kulig 10 / 3
Daniel Burzec 2 / 2

Trener: Marek Zieliñski
GRUPA A
Liga Centralna

22/25.IX.2016 
£ód¼, Polska

26/29.I.2017 
Szeged, Wegry
Megyeri Tigers - Gortat Lodz 76 : 58
Gortat Lodz - Inter Bratislava  75 : 51
Gortat Lodz - Feniks 2010 68 : 89
Gortat Cracovia - Gortat BS Lodz 53 : 66

Gortat Lodz - TTU BA  63 : 83
Gortat Lodz - Budapesti Honved 56 : 52
Lido di Roma Basket - Gortat Lodz 99 : 32
Szedeak - Gortat Lodz 90 : 71TABELA KOÑCOWA XIII miejsce
(bilans 3 zw. / 5 por.)

Bartosz Zakrzewski 7 / 97
Piotr Rajch 8 / 72
Daniel Kosut 8 / 57
Jakub Brandys 8 / 55
Kacper Kujawa 7 / 54
Tobiasz Wnuk 8 / 43
Filip Firlej 8 / 29
Jakub Jakubowski 8 / 21
Michal Bogus 6 / 21
Adrian Lipinski 8 / 16
Filip Rafalek 7 / 11
Patryk Sadowski 5 / 7
Borys Wiesiolowski 4 / 6


Trener: Piotr Trebka

GRUPA A
Liga Centralna

22/25.IX.2016 
£ód¼, Polska

26/29.I.2017 
Szeged, Wêgry

Budapesti Honved - Gortat Cracovia 49 : 56
Gortat Cracovia - Megyeri Tigers 42 : 64
TTU BA - Gortat Cracovia 69 : 44
Gortat Cracovia - Gortat Lodz 53 : 66

Gortat Cracovia - Lido di Roma B 61 : 74
KK Feniks 2010 - Gortat Cracovia 62 : 57
Gortat Cracovia - Szedeak  55 : 89
Inter Bratislava - Gortat Cracovia 60 : 91
TABELA KOÑCOWA XIV miejsce
(bilans 2 zw. / 6 por.)
 Tomasz Wojcicki  8 / 79
Damian Lapcik 8 / 35
Cezary Karpik 8 / 85
Radoslaw Skubinski 6 / 56
Michal Sakowski 8 / 54
Bartosz Jankowski 8 / 38
Dominik Dabrowski 6 / 24
Jan Babiarz 5 / 2
Jakub Charef 8 / 18
Szymon Lekki 4 / 10
Piotr Frydel 3 / 8
Szymon Zapa³a 4 / 41
Volodymyr Sharshakov 4 / 5

Trener: £ukasz Kasperzec
 

KATEGORIA U16 rocznik 2001:

UKS 7 Trefl Sopot 
1 Turniej: Ryga (Bilans: 3 zw. / 1 por.) IV miejsce
2 Turniej: Sopot  (Bilans: 3 zw. / 1 por.) IV miejsce
3 turniej: Miñski  (Bilans 5 zw. 0 por.) II miejsce

Final Four - Minsk, Belarus - May 12/14, 2017  I miejsce (awans do dywizji A)
UKS 7 Trefl Sopot  - BC Chekhovskyi Yastrebi  20: 0 walkower
BS Trinta 2002 - UKS 7 Trefl Sopot  48 : 45
BC Tsmoki-Minsk  - UKS 7 Trefl Sopot  71 : 85
Chromik ¯ary - X miejsce
1 turniej: Budapeszt (Bilans 2 zw. 2 por.) V miejsce MVP dru¿yny: Kacper Porada
2 turniej: Budaro (Bilans 1 zw. / 3 por.) VIII miejsce
SKM Zastal Zielona Góra - VI miejsce
1 Turniej Praga I miejsce (Bilans: 4 zw. / 0 por.) II miejsce
2 turniej: Budapeszt (bilans 2 zw. / 2 por.) V miejsce

 wynik.....................................................................
 sklad...punkty........................

DYWIZJA B
Liga Wschodnia


17/20.XI.2016
Ryga £otwa
19/22I.2017
Sopot, Polska

16/19.III. 2017
Miñsk Bia³oru¶
7 Trefl Sopot - Kauhajoen Karhu 66 : 54
BS Riga/Jugla - 7 Trefl Sopot  51 : 43
7 Trefl Sopot - Vasileostrovskaya  46 : 56  
BS Riga/DSN A.K. - 7 Trefl Sopot 47 : 60
BC Grand Sport - 7 Trefl Sopot  24 : 62
7 Trefl Sopot - BS Jekabpils  49 : 45 
TTU BS - 7 Trefl Sopot  40 : 50 
7 Trefl Sopot - HNMKY   69 : 47 
Dynamo/YOP  - 7 Trefl Sopot  48 : 37
Tsmoki-Minsk - 7 Trefl Sopot 59 : 46

7 Trefl Sopot - Chekhovskyi Yastrebi   54 : 42
BA Tallinn Kalev - UKS 7 Trefl Sopot    55 : 77
UKS 7 Trefl Sopot  - BS Trinta 2002     59 : 40
BC Novosibirsk Junior  - 7 Trefl Sopot  50 : 57
SKM-FrosTec  - UKS 7 Trefl Sopot  39 : 72

TABELA KOÑCOWA  IV miejsce (bilans 11 z./4 p.)

B³a¿ej Kulikowski 11 / 123
£ukasz Klawa 14 / 109
Benjamin Urbaniak 9 / 101
Wojciech Dzier¿ak 14 / 99
Sebastian Rompa 10 / 84
Iwo Olender 14 / 70
Tymon Szymañski 14 / 59
Maciej Danielewicz 14 / 34
Filip ¦liwiñski 14 / 25
Micha³ G±siorowski 9 / 23
Tomasz Urban 13 / 23
Maciej Milun 14 / 23
Dawid Chêæ 9 / 3
Kacper Czuba  1 / 0

Trener: B. Perzanowski


GRUPA A
Liga Centralna


20/23.X.2016
Budapest, Wêgry

2/05.II.2017
Budaors, Wêgry
Chromik Zary - MAFC Budapeszt  44 : 68 
BDSE-Graphax  - Chromik Zary  40 : 75  
Inter Bratys³awa - Chromik Zary 55 : 62 
Chromik Zary - Feniks Skopie  57 : 78

Chromik Zary - London United  71 : 64
Tapiolan Honka - Chromik Zary  81 : 50
TS Jahn Munchen - Chromik Zary 95 : 64
Chromik Zary - Zsiros Academia  80 : 91


TABELA KOÑCOWA  X miejsce
(bilans 3 zw. / 5 por.)

 Kacper Porada  8 / 112
Adam Forysiuk  8 / 112

Rafal Rutkowski  8 / 68
Pawel Pawlikowski  8 / 42
Karol Ghukasyan  4 / 33
Daniel Lyba  8 / 33
Kacper Burnecki  8 / 30
Norbert Maciejak  7 / 11
Seweryn Jutkiewicz  7 / 6
Piotr Grochalski  5 / 4
Oskar Krzywonos  2 / 3
Patryk Gniazdowski  3 / 2
Patryk Postrozny  3 / 2
Rafal Drzewinski  1 / 1

Trener: £ukasz Rubczyñski

GRUPA  B
Liga Centralna


01/04.XII.2016

Praga, Czechy

16/19.II 2017
Budapest, Wêgry
Szolnoki Sportcentrum - SKM Zastal 33 : 80
MBA Prievidza - SKM Zastal 55 : 101
SKM Zastal - Debreceni Kosarlabda  79 : 72
SKM Zastal - Ratgeber Academy Pecs  81 : 65


Basket Dukes - SKM Zastal  63 : 71
BC Megyeri Tigers - SKM Zastal  76 : 81
KTP Kotka - SKM Zastal  92 : 73
SKM Zastal - USK Prague  70 : 76


TABELA KOÑCOWA VI miejsce
(bilans 6 zw. / 2 por.)
 Milosz Gorenczyk 8 / 128
Konrad Szymanski 8 / 125
Edwin Mackiewicz 8 / 81
Michal Siminski 8 / 50
Mikolaj Siminski 8 / 45
Wojciech Dyminski 7 / 44
Jakub Morgiel 8 / 36
Lukasz Szpakowski 8 / 33
Martin Szymanski 8 / 32
Jan Gawlik 8 / 19
Sergiusz Bator 4 / 17
Marcin Matkowski 5 / 16
Mateusz Chalupka 8 / 10

Trener: Marek Hossa


Kategoria U15  rocznik 2002 

¯AK ¯ory
1 turniej: Wilno (bilans 0 zw. / 5 por.) VIII miejsce  (wyró¿nienie: Dominik Pastuszka)
2 turniej: Ryga (bilans 1 zw. / 4 por.) VI miejsce
3 turniej: ¯ory (bilans 1 zw. / 4 por.) VIII miejsce (wyró¿nienie: Tobiasz Ptak)

Biofarm BJ Poznañ
1 turniej: Wilno (bilans 2 zw. / 3 por.) VII miejsce  
2 turniej: Moskwa (bilans 0 zw. / 5 por.) VIII miejsce
3 turniej: ¯ory ¯ory (bilans 0 zw. / 5 por.) VIII miejsce (wyró¿nienie: Igor Burzyñski)

UKS 7 Trefl Sopot

1 turniej: Helsinki (bilans 4 zw. 1 por.) II miejsce
2 turniej: Miñsk (bilans 5 zw. 0 por.) I miejsce
3 turniej: Ryga (bilans 5 zw. 0 por.) I miejsce

Final four - Riga, Latvia - May 05/07, 2017  I MIEJSCE  awans do Dywizji A
A.Kraukla/VEF  - UKS 7 TREFL SOPOT  65 : 69
UKS 7 TREFL SOPOT  - BS DSN  20 : 0 WALKOWER
UKS 7 TREFL SOPOT  - BC Tsmoki-Minsk   78 : 71

 wynik.............................................................
 sklad...punkty........................

DYWIZJA A
Liga Wschodnia
27/30.X.2016
Wilno Litwa
26/29.I.2017
Ryga £otwa

16/19.III.2017
¯ory Polska
CSKA Moskwa - ¯AK ¯ory 105 : 40 
¯AK ¯ory- V.Knasiaus K³ajpeda 59 : 72  
Pallacanestro Trapani - ¯AK ¯ory  74 : 63  
Prinemanie Grodno - ¯AK ¯ory  51 : 47
¯AK ¯ory - Admiralteiskaya  61 : 81
BC Raplamaa - Zorska BA  82 : 51 
Zorska BA - BS Keizars/VEF Riga 60 : 61
Zorska BA - BS Vilnius KM   39 : 58
A. Sabonis BS  - Zorska BA 54 : 59 
Zorska BA - Mens Sana BA 43 : 90

Georgia 2002 - Zorska BA  82 : 64 
Zorska BA - BC Biofarm Basket    52 : 45
BS Klaipeda- - Zorska BA   71 : 46
Zorska BA  - BS Riga/Ridzene  55 : 65
SKM-Electrolux  - Zorska BA 80 : 47

TABELA KOÑCOWA  XVI m. (bilans 2 z./13 p.)
 Dawid Krzystek 15 / 198
Dominik Pastuszka 15 / 140
Kacper Klaczek 5 / 102
Maciej Latka 14 / 102
Daniel Seku³a 9 / 61
Dominik Bednarz 15 / 54
Tobiasz Tyburowski 15 / 51
Tobiasz Ptak 10 / 47
Jakub Merda 13 / 22
Mateusz Krukowski 9 / 8
Dawid Frydrych 10 / 1
Karol Zeslawski 1 / 0

Trener: Grzegorz MarciakDYWIZJA A
Liga Wschodnia
20/23.X.2016
Ryga £otwa
19/22.I.2017

Moskwa Rosja
23/26.III.2017
Wilno Litwa
KM Wilno Litwa - Biofarm  Poznañ 54 : 38 
Biofarm Poznañ - Tibilisi Kazachstan  59 : 45
Keizars/VEF Ryga  - Biofarm Poznañ 41 : 47 
Biofarm Poznañ - Raplamaa Rapia  41 : 77  
Mens Sana Siena - Biofarm Poznañ 94 : 32
Biofarm Basket - BS CSKA 41 : 66 
V.Knasiaus - Biofarm Basket  33 : 52
Biofarm Basket - SDJSOR  35 : 36 
Admiralteiskaya - Biofarm  51 : 30
Biofarm  - BS Riga/Ridzene 48 : 57 

Biofarm  - Pallacanestro Trapani  64 : 71
Zorska BA - BC Biofarm Basket   52 : 45 
BC Biofarm - A. Sabonis BS     38 : 60
SKM-Electrolux - Biofarm Basket   74 : 44
BS Klaipeda - Biofarm Basket 9 : 50

TABELA KOÑCOWA  XV m. (bilans 2 z./13 p.)

Igor Burzynski 15 / 128
Wojtek Tomaszewski 8 / 127
Olek Wisniewski 15 / 88
Szymon Sobiech 15 / 9
Krzysztof Kruszynski 14 / 51
Daniel Walkowiak 13 / 45
Jeremiasz Marciniak 9 / 31
Jan Kaczmarek 10 / 25
Adam Piotrowski 13 / 24
Jan Szuba 13 / 17
Nikodem Krolikowski 12 / 9
Krzysztof Jaroszewski 9 / 2
Szymon Koper 11 / 2

Trener: Cezary KurzawskiDYWIZJA B
Liga Wschodnia

20/23.X.2016
Lahti, Finlandia
19/22.I.2017
Minsk, Bia³oru¶ 

16/19.III.2017
Ryga, £otwa
St. Petersburg  – 7 Trefl Sopot 46 : 51 
7 Trefl Sopot – BS Liepaja  64 : 44
TTU Tallinn  – UKS 7 Trefl Sopot  63 : 46  
Namika Lahti –  7 Trefl Sopot  50 : 71  
PuHu Vantaa  –  7 Trefl Sopot  51 : 72  
BC Runa - 7 Trefl Sopot  54 : 65  
7 Trefl Sopot - BS Orbita  51 : 48 
BC Teiwaz - 7 Trefl Sopot   36 : 67
7 Trefl Sopot  - Blackeberg  61 : 37 
7 Trefl Sopot  - BC Dynamo 
86 : 35
7 Trefl Sopot - BS Spars  60 : 24
BS DSN - 7 Trefl Sopot 50 : 71
7 Trefl Sopot - BS Centralnaja   59 : 44
A.Kraukla/VEF - Trefl Sopot   63 : 67
7 Trefl Sopot - BC Tsmoki-Minsk   57 : 53

TABELA KOÑCOWA  II m. (bilans 14 z./1 p.)
 Nikodem Czoska 15 / 172
Daniel Ziolkowski 13 / 124
Michal Lis 14 / 145
Olaf Perzanowski 15 / 141
Piotr Lis 15 / 119
Igor Milicic 15 / 88
Filip Cebula 15 / 80
Kevin Osowski 15 / 41
Albert Szymanski 11 / 20
Karol Kolodziejczyk 15 / 18
Macej Piotrowski 6 / 0

Trener: Tomasz Chwia³kowski
Kategoria U14 rocznik 2003

Kadra Pomorza 2003
1 turniej Wilno (bilans 1 zw. / 4 por.)  VI miejsce (Pomerania 2003)
2 turniej: Miñsk (bilans 1 zw. / 4 por.)  VII miejsce (Pomerania 2003)
3 turniej: Ventspils (blians 1 zw. / 4 por.) VII miejsce  (Pomerania 2004)

Piotrówka Radom
1 Turniej: Ryga  (bilans 0 zw. / 5 por.) VIII miejsce
2 turniej: Adazi (bilans 0 zw. / 5 por.) VII miejsce
3 turniej: Ryga (blanas 2 zw. / 3 por.)

Gortat BS Cracovia - XIII miejsce

1 turniej: Budapeszt (bilans 0 zw. / 5 por.) VIII miejsce
2 turniej: Szalnok (bilans 0 zw. / 5 por.) IX miejsce

 wynik...........................................................
 sklad...punkty........................

GRUPA A
Liga Wschodnia

24/27.XI.2016
Wilno Litwa
9/12.II.2017
Minsk, Bia³oru¶ 

23/26.III.2017
Ventspils, Latvia
SKM - Pomerania (2003)     64:39
BC Dynamo - Pomerania  (2003)    35:56
Pomerania  (2003) - BS CSKA     39:46
Georgia - Pomerania  (2003)   60:52  
Pomerania  (2003) - BC Runa     63:69   
Riga - Pomerania (2003)   62 : 47    
BC Tsmoki-Minsk - Pomerania
(2003)   43 : 65
Pomerania
(2003) - A. Sabonis BC  48 : 76   
BC Ezerzeme - Pomerania
(2003) 58 : 35    
Pomerania
(2003) - VEF SKOLA  48 : 51
Stellazzurra (2004) - Pomerania  78 : 21  
RGUOR - Pomerania (2004) 103 ; 30  
Pomerania (2004) - TTU BS  28 ;78 
Pomerania (2004) - Tallinn Kalev   35 : 83
Pomerania (2004) - BS Spars 77 : 34

TABELA KOÑCOWA  XIV m. (bilans 2 z./12 p.)
 Bartosz Olechnowicz 10 / 148
Cezary Jankowski 10 / 77
Szymon Karlowicz 10 / 72
Kamil Kulik 9 / 22
Wiktor Jaszczerski 10 / 32
Michal Szczepkowski 3 / 3
Jakub Czworowski 9 / 11
Hubert Lalak 10 / 79
Michal Przyludzki 5 / 10
Nikodem Naleczinski 8 / 2
Piotr Spigarski 10 / 12
Marcel Kozlowski 5 / 24

Trener: Bogdan Zamo¶ny


GRUPA B
Liga Wschodnia

17/20.XI.2016
Ryga £otwa
26/29.I.2017
Adazi £otwa

9/12.III.2017
Ryga Lotwa
PiotrowkaRadom  - SKM-AVIVA   36 : 84
Piotrowka Radom - SDJSOR Volgograd  28 : 51
BS Adazi - Piotrowka Radom    71 ; 31
Piotrowka Radom - Sykki 43 : 54
Piotrowka Radom Chekhovskyi Yastrebi 43 : 67
Piotrowka Radom - Klaipeda-Authentic 15 : 95 
Piotrowka  Radom - BC Tartu Riga  35 : 59  
DSN/SPORTA  - Piotrowka Radom 68 : 24       
Piotrowka  Radom - BS Riga/Jugla 18 : 63       
BS CSKA 04 - Piotrowka Radom     41 : 35
 
Admiralteiskaja  - Piotrowka Radom 54:57
Piotrowka Radom  - BS Trinta     28:75
BC Barsy  - Piotrowka Radom 19:50
A.Kraukla/VEF - Piotrowka Radom 34:31
Kalininskaya - Piotrowka - ROSA Radom 48:37

TABELA KOÑCOWA  XVI m. (bilans z. 2/ p. 13)
 Wiktor Gorzynski 15 / 120
Blazej Lisek 15 / 76
Jakub Trzesniewski 7 / 74
Dominik Krakowiak 14 / 53
Jan Fabisiak 15 / 32
Milosz Michalczewski 15 / 29
Bartlomiej Cania 5 / 28
Patryk Rosolowski 14 / 26
Igor Strzakowski 15 / 19
Kajetan Wojcik 15 / 19
Piotr Maciag 10 / 10
Jakub Rak 4 / 10
Jakub Gniadek 5
Erwin Urbanski 5 / 5      
Filip Karczemny 10 / 2
Jakub Wojcieszek 11 / 7
Trener: Piotr Bielak

GRUPA B
Liga Centralna

10/13.XI.2016 
Budapeszt

12/15.I.2017 

Szolnok, Wêgry

Gortat BS Cracovia USK Prague 34 : 77
SBK Junior Levice - Gortat BS Cracovia 83 : 35  
Alba Berlin - Gortat BS Cracovia 96 : 35
Gortat BS Cracovia - Zsiros Academia 46 : 97

Szolnoki  - Gortat BS Cracovia 64 : 43
Gortat BS Cracovia - Bayern Munich 41 : 82  
Inter Bratislava - Gortat BS Cracovia 66 : 36
Gortat BS Cracovia - Mladost Zemun 41 : 105KLASYFIKACJA KOÑCOWA XIII miejsce
(bilans 0 zw. 8 por.)

 Bartlomiej Gorka 8 / 59
Hubert Koltun 8 / 59

Arkadiusz Herow 4 / 38
Wojciech Seliga 8 / 35
Wiktor Banas 4 / 26
Piotr Karas 4 / 23
Bartlomiej Wesolowski 4 / 20
Marcin Sacha 4     / 19
Pavel Gawin 4 / 11
Kacper Zbroja 7 / 7
Mateusz Wlodarczyk 7 / 4
Mateusz Mularczyk 8 / 4
Karim Saif 4 / 2
Mateusz Zulawski 3 / 2
Pawel Puszkarek 8 / 2
Patryk Gadzik 3  / 0
Sebastian Aronowski 3 / 0
Trener; Mateusz Buka³a


Wyniki Polski w SUPER FINA£ACH

SUPER.FINA£..........sezonkat. klub....................rocznikm....................................... 
Khimki
14-16.IV.17
U20
SMS PZKosz
1997
IV
 
Polska Gdynia
21-24.IV.16
U-20
ASSECO Gdynia
1996
I
INFORMACJE
£otwa Ryga
21-24.IV.16
U-17
ROSA Radom
1999
IV
INFORMACJE
Estonia Talin
28.IV-1.V.16
U-16
UKS 7 Trefl Sopot
2000
VI
INFORMACJE
Polska Cz³uchów
29.IV-2.V.16
U-14
¯AK ¯ory
2002
VIII
INFORMACJE
Rosja Moskwa
2015
U-16
ROSA Radom
1999
VIII
 
Polska Cz³uchów
1-4.V.14
U-14
POMERANIA
2000
I
INFORMACJE
Rosja Moskwa
2014
 Radom
   
 2013
     
Polska Cz³uchów
1-4.V.13
U-14
POMERANIA
1999
V
INFORMACJE
Polska Cz³uchów
3-6.V.12 U-15 POMERANIA
1997 VIII
INFORMACJE
Polska Sopot27-28.IV.12 U-20 TREFL Sopot 1992 III 
£otwa - Ryga
Rosja - Moskwa
5-8.V.11
12-15.V.11
U-16
U-14
POMERANIA
POMERANIA
1995
1997
 Brak udzia³u w SF z powodu
MP (TE SAME TERMINY!)
Litwa - Wilno2009/2010U-15NOVUM Bydgoszcz1995VII 
Polska - Wroc³aw 2007/2008U-14POMERANIA
WKK Wroc³aw
1994V
VI
INFORMACJE
Estonia - Talin2006/2007U-17OSSM Sopot1990 IVINFORMACJE
Polska - Sopot  OSSM Sopot1992IVINFORMACJE
Ukraina Odesa  WKK Wroc³aw 1993VIIIINFORMACJE
Polska - Sopot2004/2005U-16TREFL Sopot
CZARNI S³upsk
1989II
IV
INFORMACJE


Przygotowa³ zibi