XXIII Turniej im S. Pietraszka rocz.2002 Rawicz 7-9.X.2016
Dodane przez zibi dnia Padziernik 10 2016 18:00:00
 XXIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki im. Stanis³awa Pietraszka wygrywa Biofarm Basket Junior Poznañ

Rozszerzona zawarto newsa

 Komunikat koñcowy IV Turnieju Koszykówki Ch³opców o puchar firmy Pagmer
 

Klasyfikacja koñcowa:
 
1. Biofarm Basket Junior Poznañ
2. SKM Zastal ZIelona Góra 
3. RKKS Rawia Rawicz 
4. £KS £ód¼
5. Kadra Zachodniopomorskiego
6. Sudety Jelenia Góra 
 
Najlepsi zawodnicy zespo³ów:

 
Oskar Ostrowski (SKM Zastal Zielona Góra)
Kamil Bia³achowski (Sudety Jelenia Góra)
Krzysztof Kruszyñski (BBJ Poznañ)
£ukasz Lipiñski (£KS £ód¼)
Aleksander Wi¶niewski (Kadra Zachodniopomorskiego)
Kamil Moliñski (RKKS Rawia Rawicz)
 
Najlepszy strzelec turnieju:

Krystian Osmelak RKKS Rawia Rawicz – 98 pkt. 
 
MVP
Aleksander Wi¶niewski BBJ Poznañ
 
Wyniki :
KS Sudety Jelenia Góra – Biofarm Basket Junior Poznañ 49:97
SKM Zastal Zielona Góra – RKKS Rawia Rawicz 75:57
£KS £ód¼ – Kadra zachodniopomorskiego 65:55
KS Sudety Jelenia Góra – SKM Zastal Zielona Góra 46:61
RKKS Rawia Rawicz – Kadra zachodniopomorskiego 56:51
Biofarm Basket Junior Poznañ– £KS £ód¼ 85:38 
Kadra zachodniopomorskiego – SKM Zastal Zielona Góra 37:61
RKKS Rawia Rawicz– Biofarm Basket Junior Poznañ 50:67
£KS £ód¼ – KS Sudety Jelenia Góra 60:52
Biofarm Basket Junior Poznañ – SKM Zastal Zielona Góra 74:55
KS Sudety Jelenia Góra– Kadra zachodniopomorskiego 36:46
RKKS Rawia Rawicz – £KS £ód¼ 59:41
SKM Zastal Zielona Góra – £KS £ód¼ 59:57
Kadra zachodniopomorskiego– Biofarm Basket Junior Poznañ 31:58
KS Sudety Jelenia Góra – RKKS Rawia Rawicz 57:64

1


2

3

4

5

6