II Kozio³ek Basket Cup rocz.2001 Lublin 24-26.II.2017
Dodane przez zibi dnia Luty 24 2017 00:04:00
 SPK BIA£YSTOK WYGRYWA II KOZIO£EK BASKET CUP LUBLIN 2017 Brawo Trenerzy MVP: DAWID CHOJNOWSKI !

Rozszerzona zawarto newsa
 Turniej koszykówki na zakoñczenie ferii zimowych 2017 w Lublinie II Kozio³ek Basket CUP Lublin 2017” (dla rocznika 2001)

Konkurs dla Kibiców KOZIO£KA 2017” (organizowany przez Biuro Podró¿y AVITUR p. Ewy Wlczyñskiej) Nagroda g³ówna – VOUCHER dla 2 osób na wyjazd do Lwowa w dowolnym terminie p. Marcin Ireneusz Cieæko (nauczyciel SP nr 3 w Lublinie, Mistrz Lublina szkó³ podstawowych w Lublinie 2017.
Nagrody pocieszenia dla Kibiców .

Opieka medyczna (optyczno-okulistyczna) od AT-VISION dla zawodników UKS PI¡TKA Lublin -VOUCHERY na konsultacjê i dobór soczewek dla:
Maciej Dobrowolski, Jan Dudek, Micha³ Nem¶ i Trener Rafa³ Ziemol±g

Podczas ka¿dego meczu turniejowego wrêczono wyró¿nienia „GRACZ MECZU”, w sumie 20 statuetek

Upominki firmowe od firmy TOMNAR Tomasz Zieliñski dla trenerów dru¿yn
MISTER TURNIEJU
wybór dziewczyn z WOLONTARIATU -- DIEGO O’HERLIHY (Fr. Mathews CORK)
NAJM£ODSZY ZAWODNIK TURNIEJU rocz.2003 FRANCISZEK JASTRZÊBSKI - Warsaw Basketball

 Serdeczne podziêkowania dla Krzysia Nieradko za pomoc Zibiemu

Zibi sklada serdeczne podziekowania organizatorom za zaproszenie na turniej , a panu Nen¶ za transport do Wieliczki
 MVP TURNIEJU:
DAWID CHOJNOWSKI
(SPK Bia³ystok)

 KRÓL STRZELCÓW
65 punktów
KRYSTIAN GRUCA
UKS Regis Wieliczka

 KRÓL  ,,TRÓJEK,,
9x3

BART£OMIEJ GÓRZYÑSKI
Spójnia Stargard

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

FB LUBLIN 2001
                                                                          PI¡TKA ALL STARS TURNIEJU:

PIOTR TARGOÑSKI
SPK BIA£YSTOK
WOJCIECH KOSIUK
UKS PI¡TKA LUBLIN
K. ZAWISTOWSKI
MUKS PIASECZNO
HUBERT RESIAK
SPÓJNIA STARGARD
KRYSTIAN GRUCA
REGIS WIELICZKA

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  nr..........zawodnik..............punkty............trójki.......
 
1
 SPK Bia³ystok

4 Mateusz Przytulski 15 (1x3)
7 Piotr Targoñski 10+7+8+9+6 = 40
8 Patryk Dzienis  7
9 Adrian Iwaniuk  9  (1x3)
11 Jakub Nie¶ciór 15+0+9+16+10 = 50  (2x3)
12 Krystian Cierech  4 >>>>>>>>
13 Dawid Chojnowski 3+12+7+1+14 = 37  (1x3)
14 Damian ¯ero 8+0+9+0+8 = 25  (7x3)
16 Filip Bieliñski 7+5+8+12+6 = 38  (1x3)
17 Przemys³aw Bielski 7+5+26+11+3 = 52  (6x3)


Trener: Kamil Zakrzewski

2

UKS PI¡TKA LUBLIN

O Jan Dudek      9
5 Micha³ Nem¶     13+13+15+6+13 = 60  (4x3) >>>
6 Maciej Rodak   2
7 Wojciech Kosiuk   10+13+6+22+7 = 58  (1x3)
8 Adam Dudziak   2+6+6+2+0 = 16
9 Marcel Knap   2
15 Jakub Rodak    0
19 Pawe³ Krupski    0
23 Mateusz Zdyb   10+3+8+11+2 = 34
25 Bartosz Stelmasiewicz   3+0+4+11+0 = 18  (3x3)
44 Micha³ Gr±dzki   9+0+11+1+11 = 32  (3x3)
91 Pawe³ Nieradko  15+2+10+13=18 = 58  (5x3
96 Miko³aj Borówka   9  (2x3)

Trener:  Rafa³ Ziemol±g

3
 KS SPÓJNIA PROCAR STARGARD

1 Aleks Pietruski 2+0+8+16+5 = 31
2 Bart³omiej Górzyñski 10+12+5+15+13 = 55  (9x3)
3 Micha³ Huk 11+6+x+5+8 = 30  (1X3)
4 Franciszek Gross 0+6+4+4+11 = 25
13 Micha³ Litwin 4+0+2+0+6 = 12
23 Patryk Zaj±c 12+2+x+7+2 = 23
28 Hubert Resiak 15+9+8+1 = 33 (2x3)
32 Jakub Kiernicki  8
34 Konrad Mucha   8 (1x3)  >>>>>
35 De Verher  8
42 Hubert Dorosz  5  (1X3)
94 Tymon Lewandowicz 0+0+10+0 = 10


Trener: Micha³ Trypuæ
4
 MUKS PIASECZNO

5 Maciej Popowski  1+8+3+1+7 = 20
7 Bartosz Podliñski   2
11 Karol Zawistowski  10+5+2+4+2 = 23
12 Wiktor Kordowicz  0
13 Kacper Szewczyk  9+6+3+1+5 = 24 (1X3) >>>
18 Mateusz Mann  8+10+8+2+0 = 28
22 Maciej Tekliñski   0
23 Igor Karusewicz  13+15+16+11+6 = 61 (2x3)
24 Miko³aj Adamowicz 4+5+11+6+3 = 29 (2x3)
32 Wiktor K³obuchowski   8
33 Jakub Pieka³kiewicz  4+7+3+2+9 = 25 (3x3)
34 Patryk Tomaszuk  4


Trener: Andrzej Janus
5
 REGIS WIELICZKA

4 Rybicki Jakub  0+4+1+13+2 = 20  (1x3)
7 Szostak Gabriel   4
8 Gruca Krystian  10+4+20+22+9 = 65  >>>>>>>
11 Nykaza Tomasz  2+9+8+2+1 = 22
24 Stroñski Mateusz   9
25 Kozio³ Maciej  5+0+2+8+0 = 15
28 Staroñ Miko³aj  2+4+0+6+0 = 12
33 Windak Tomasz  15+5+7+13+7 = 47
41 Spicha Mateusz   8
44 Ko³odziej Jakub  2+0+1+2+22 = 27
45 Jaglarz Bartosz   2
55 Jêdrzejczyk Maciej  6+12+4+8+15 = 45

Trener: Micha³  Sarota
6
 R. MATHEWS CORK

9 Kevin Moran   0
5 Sean Foley   5+0+4+9+3 = 21  3x3)
6 Caomhan Budhlaeir    0
7 Mike O’Mahony   13+0+6+2 = 21  (2x3)
8 Aaron O’Donovan   0+15+5+14+12 = 46  (3x3)
4 Luke Osbourne   3+0+5+5+0 = 13 (2x3)
10 Cathal Molloy   0
11 Deividas Brazas   3+8+11+7+2 = 31
12 David Osbourne   7+5+3+3+8 = 26 (4x3) >>>
13 Adam Connolly    6
14 Cian Pierce    2
15 Diego O’Herlihy   8+9+11+2+1 = 31
20 Jordan O’Callaghan   2+0+0+4+10 = 16


Trener: Connolly Pat
7
 Warsaw Basketball

0 Olo Lisewski  6
4 Franek Jastrzêbski  0
5 Janek Jastrzêbski 6+1+4+10+7 = 28  (1x3) >>>
6 Maciek Janicki  2
7 Jakub Pyszniak 3+0+0+4+5 = 12
8 Patryk Alexandrowicz 2+2+2+1+5 = 12  (1x3)
9 Micha³ Gajcy  2
10 Maciek Gajewicz  2
11 Jakub Zakrzewski 2+4+2+2+8 = 18
12 Jurek Kempa 8+8+3+0+17 = 36  (4x3)
13 Olek Mentrak  5
14 Micha³ Ciecierski 0+3+4+8+4 = 19


Trener: Marcin Wa¶kiewicz
8
 SKK SIEDLCE

21 Jakub Wasilewski 8+19+5+10+17 = 59 (6x3)
24 Patryk Jastrzêbski  2
25 Krystian Babulewicz 0+7+0 +0+3 = 10 (1x3)
26Wojciech Ko³odziejak  8
27 Micha³ Stawicki  9  (2x3)
28 Micha³ Rozbicki 4+5+7+0+0 = 16
29 Bart³omiej O¿arek 9+8+12+0 +0 = 29  (1x3)
30 Krystian Redzik 2+5+0+3+8 = 18  (2x3)
31 Jakub Zawadzki 5+2+7+5+9 = 28  (2x3)
32 Remigiusz Taczalski  6
33 Kacper Wakuliñski 8+3+13+5+2 = 31  (1x3)
34 Rafa³ Chojecki 3+6+0+11+3 = 23  (3x3)


Trener: Dominik Czubek
 

WYNIKI:

mecz o 7 miejsce: SKK Siedlce -
Warsaw Basketball  44 : 48  (14-18, 8-9, 15-10, 11-7) MVP: Jurek Kempa
mecz o 5 miejsce   Regis Wieliczka -
Fr. Mathews Cork  65 : 40  (11-11, 16-7, 15-9, 23-13) MVP: Jakub Ko³odziej
11.30   mecz  o 3 miejsce    MUKS Piaseczno -
Spójnia Stargard  32 : 47  (8-14, 13-12, 2-14, 9-7) MVP: Franciszek Gros
FINA£:  UKS Pi±tka Lublin - SPK Bia³ystok  41:51  (11-12, 6-17, 5-5,  19-17) MVP: Damian ¯ero
   

PLAY-OFF V-VIII:
Warsaw Basketball - Fr. Mathews Cork  25 : 55  (8-12, 3-20, 8-14, 6-9) MVP: Aaron  O'Domovan
PLAY-OFF V-VIII: SKK Siedlce - Regis Wieliczka
  41 : 86  (12-13, 7-29, 9-19, 13-25) MVP: Krystian Gruca
PÓ£FINA£: Spójnia Stargard - UKS Pi±tka Lublin  62 : 67  (29-16, 18-13, 4-20, 11-18) MVP: Pawe³ Nieradko
PÓ£FINA£: SPK Bialystok-  MUKS Piaseczno  51 : 31 (20-8, 9-10, 7-10, 15-3) MVP: Jakub  Nie¶ciór

GRUPA A                          

Spójnia Stargard - SKK Siedlce  62 : 41  (17-11, 21-6, 11-11, 13-12) MVP: Patryk Zaj±c
SPK Bia³ystok -  Warsaw Basketball  77 : 22  (20-5, 19-5, 17-5, 21-7) MVP: Dawid Chojnowski
Spójnia Stargard  -  SPK Bia³ystok  44 : 32  (13-8, 14-12, 12-6, 5-6) MVP: Bartek Górzyñski
SKK Siedlce - Warsaw Basketball   69 : 24  (13-5, 12-6, 25-9, 19-4)
MVP: Wasilewski
Warsaw Basketball - Spójnia Stargard  23 : 54 (4-11, 8-15, 9-16) MVP: Mateusz De Weyher
SKK Siedlce -  SPK Bia³ystok  44 : 69 (20-18, 9-13, 8-17, 7-21) MVP: Przemys³aw Bielski

1 SPÓJNIA STARGARD  6 pkt. 
2 SPK BIA£YSTOK  5 pkt. 

3 SKK SIEDLCE  4 pkt.
4 WARSAW BASKETBALL 1 pkt.   


GRUPA B
PI¡TKA Lublin - Fr. Mathews CORK  75 : 42  (17-13, 24-14, 24-10, 10-5) MVP: Micha³ Nem¶
Regis Wieliczka  -  MUKS Piaseczno   42 : 57  (12-13, 12-8, 7-23, 11-13) MVP: Igor Karusewicz
UKS PI¡TKA Lublin -  MUKS Piaseczno  42 : 58  (9-11, 11-18, 14-15, 8-14) MVP:Mateusz Mann 
Fr. Mathews Cork -  Regis Wieliczka 44 : 39  (22-14, 5-6, 4-13, 13-6) MVP: Diego O'Herlihy
MUKS Piaseczno -  Fr. Mathews Cork  46 : 41 (13-3, 8-17, 12-4, 13-17) MVP: Igor Karusewicz
UKS PI¡TKA Lublin -  Regis Wieliczka  64 : 45  (19-18, 25-9, 13-13, 7-5) MVP: Bartosz Stelmasiewicz

1 MUKS PIASECZNO  6 pkt.
2 UKS PI¡TKA LUBLIN  5 pkt.

3 FR. MATHEWS CORK IRLANDIA 4 pkt. 
4 REGIS WIELICZKA  3 pkt.Patronat Sportowy – Polski Zwi±zek Koszykówki
Partnerzy:
- Urz±d Miasta Lublin
- MOSIR Lublin
- MW Sport Producent odzie¿y sportowej
- SPORTICO Wies³aw Szkutnik
- MKS Start Lublin
- IBIF Lublin

Organizatorzy:
Lubelski Zwi±zek Koszykówki
UKS Pi±tka Lublin
Koordynator turnieju – Dariusz Nieradko tel. 510-872-067 dariusz.nieradko@o2.pl

Marek Lembrych
Prezes LZKosz