XXIII OOM X MP Kadr Wojewódzkich Region Po³udnie rocz.2003/04 Cz³uchów 18-20.XI.2016
Dodane przez zibi dnia Listopad 21 2016 00:00:00
 Wielkopolska wygrywa Puchar Pó³nocy.

Aleksander Wi¶niewski otrzymuje tytu³ MVP. W nagrodê wyjedzie na Basket Camp
Znamy ju¿ wszystkich finalistów OOM:
 

Rozszerzona zawarto newsa
 MVP:
Aleksander Wi¶niewski
(nagrody: Statuetka PZKosz, Kalendarz NBA 2017 SKM oraz darmowy pobyt na

Basket Camp Wojciech Zeidler

mecz o 7. miejsce :
Warmiñsko-Mazurskie -  Lubuskie  52 : 81  STATYSTYKI   MVP: Jakub Kunc / wyró¿nienie:
mecz o awans: Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie  61 : 65  STATYSTYKI   MVP: Micha³ Szabelski/wyró¿nienie
mecz o awans: Zachodniopomorskie - Podlaskie  51 : 42  STATYSTYKI   MVP: Maksym Ko³odziej
FINA£: Wielkopolskie -  Mazowieckie  90 : 66  STATYSTYKI   MVP: Filip Dominiak

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1 Wielkopolskie
2 Mazowieckie
3 Kujawsko-pomorskie
4 Zachodniopomorskie

5 Pomorskie
6 Podlaskie
7 Lubuskie
8 Warmiñsko-MazurskieMVP
XX
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
ALL-STARS *****
 XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Aleks Wi¶niewski
wielkopolskie
 Filip Dominiak 
wielkopolskie
Antoni Michalski
mazowieckie
Alan Wilkowski 
mazowieckie
Wit Szymañski 
Kujawsko-Pomorskie
Wiktor Paczkowsk
zachodniopomorskie

Uk³ad grup w finale OOM:
 
Grupa A
Pó³noc 1 -Wielkopolskie
Po³udnie 2 - Dolno¶l±skie
Po³udnie 3 - Ma³opolskie
Pó³noc 4 - Zachodniopomorskie

Grupa B
 
Po³udnie 1 - ¦laskie
Pó³noc 2 - Mazowieckie
Pó³noc 3 - Kujawsko-Pomorskie
Po³udnie 4 - £ódzkie


RELACJA LIVE STATYSTYKI

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

SYLWETKI WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW

RELACJA Z CZ£UCHOWA POZKosz

TOP 10 najlepsi strzelcy po 2 dniach turnieju

GRUPA I

Pomorskie - Warmiñsko-Mazurskie  72 : 35  STATYSTYKI   MVP: Bartosz Olechnowicz / wyró¿nienie: Tymoteusz Tañski

Wielkopolskie - Zachodniopomorskie  86 : 52 
STATYSTYKI  MVP: Aleksander Wi¶niewski / wyró¿nienie: Damian Bartecki

Wielkopolskie - Warmiñsko-Mazurskie  122 : 43 
STATYSTYKI   MVP: Kamil Zgrajek / wyró¿nienie: Kacper Mirowski

Zachodniopomorskie - Pomorskie  58 : 53
  STATYSTYKI   MVP: Aleksander Wi¶niewski  wyró¿nienie: Hubert £a³ak

Pomorskie - Wielkopolskie 49 : 86  STATYSTYKI   MVP: Nikodem Suski / wyró¿nienie: Cezary Jankowski

Warmiñsko-Mazurskie - Zachodniopomorskie  32 : 90  STATYSTYKI   MVP: Damian Bartecki / wyró¿nienie: Oliwier Duchnowski

1 Wielkopolskie  6 pkt.
2 Zachodniopomorskie 5 pkt.
3 Pomorskie  4 pkt
4 Warmiñsko-Mazurskie 3 pkt.GRUPA II

Mazowieckie - Podlaskie 94 : 45  STATYSTYKI   MVP: Bartosz Sitek / wyró¿nienie: Maksymilian Perzyna

Kujawsko-Pomorskie - Lubuskie  101 : 46
STATYSTYKI   MVP: Dawid Bykowski / wyró¿nienie Micha³ Grzeszak

Podlaskie  - Lubuskie  69 : 45  STATYSTYKI   MVP: Maksymiljan Perzyna/  wyró¿nienie: Jakub Wiêckowski

Mazowieckie - Kujawsko-Pomorskie  69 : 50 STATYSTYKI   MVP:  Alan Wilkowski / wyró¿nienie: Miko³aj Wojciechowski

Kujawsko-Pomorskie - Podlaskie  78 : 48  STATYSTYKI  MVP: Wit Szymañski / wyró¿nienie: Jakub Grigoruk

Lubuskie - Mazowieckie 39 : 82  STATYSTYKI MVP; Jan Dziadowicz / wyró¿nienie: Jakub Kochut

1 Mazowieckie  2 mecz  4 pkt.
2 Kujawsko-Pomorskie  3 mecz  5 pkt.
3 Podlaskie  3 mecz  4 pkt.
4 Lubuskie  2 mecz 2 pkt.


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   imie....nazwisko....mecze....punkty....klub
 1 

WIELKOPOLSKIE
 Aleksander Wi¶niewski 4    / 81
Kamil Zgrajek 4    / 61
Filip Dominiak 4 / 45
Jakub Gruszczyñski 4 / 37
Nikodem Suski 4    / 31
Maciej Gorzelany 4 / 29
£ukasz Walkowiak 4 / 28
Jan Jakubiak 4 / 21
Nikodem Królikowski 4 / 17
Iwo Maækowiak 3 / 13
Miko³aj Chmielewski 4 / 11
Filip Pi±tkowski 4 / 10

Trener: Jakub Czwakiel
Asystent: Katarzyna Tomczak

2


MAZOWIECKIE
 Alan Wilkowski 4 / 60
Antoni Michalski 4 / 41
Bartosz Sitek 4    / 39
Jan Dziadowicz 4 / 27
Aleksander Garbacz 4 / 21
Wojciech Nojszewski 4 / 21
Wiktor Kania 4 / 20
Szymon Ko³akowski 3 / 19
Jan Kry¶ko 4 / 18
Jakub Trze¶niewski 3 / 17
Jêdrzej Hamerla 4 / 17
Jakub Wojciechowski 4 / 9
Kacper Nowociñski 2 / 2

Trener: Jaros³aw £ukasiewicz
Asystent: Marcin Balicki

3


KUJAWSKO
POMORSKIE
 Wit Szymañski 4    / 68
Dawid Bykowski 4 / 48
Micha³ Szabelski 3 / 42
Igor Bladoszewski 4 / 31
Oliwier Bednarek 4 / 24
Damian Kru¿yñski 4 / 23
Miko³aj Wojciechowski 4 / 20
Wiktor £ukasik 4 / 15
Dominik Grochowski 4 / 10
Maciej W³udarski 4 / 8
Jakub Andrzejewski 3 / 4
Dawid Damski 4 / 1
Dmitrij Zhaludok 2 / 0
Trener: Maciej £abu¶
Asystent: Maciej ¯ywiczka

4


ZACHODNIO
POMORSKIE
 Wiktor Paczkowski 4 / 39
Kacper Ka¼mierski 4 / 35
Aleksander Wi¶niewski 4    / 29
Damian Bartecki 4 / 27
Krzysztof Kiwacz 4 / 20
Jakub P³echa 4 / 18
Maksym Ko³odziej 3 / 17
Tomasz Kucal 4 / 16
Tomasz Urban 4 / 14
Jakub Koralewski 4 / 11
Jakub Koz³owicz 1 / 9
Jan Soko³owski 1 / 6
Maksym Gerszkow 3 / 6
Mi³osz Macha³a 3 / 4

Trener: Marek ¯ukowsk

XXXXX
XXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5


POMORSKIE
 Bartosz Olechnowicz 4 / 55
Szymon Kar³owicz 4 / 26
Cezary Jankowski 4 / 24
Kamil Kulik 4 / 23
Marcel Koz³owski 4 / 21
Hubert £a³ak 4 / 21
Wiktor Imienowski 4 / 17
Piotr Spigarski 4 / 16
Micha³ Szczepkowski 3 / 9
Micha³ Przyludzki 3 / 9
Jakub Czworowski 3 / 7
B³a¿ej Sulej 3 / 5
Wiktor Jaszczerski 3 / 2
Nikodem Nalecziñski 1 / 0

Trener: Bogdan Zamo¶ny
Asystent: Gracjan Galicki

6


PODLASKIE
 Maksymilian Perzyna 4 / 43
Micha³ Wojtulewicz 4 / 29
Jakub Grigoruk 4 / 28
Piotr Bobka 4 / 23
Cyprian Karecki 4 / 17
Dominik Nazarko 4 / 14
Pawe³ Bieliñski 3 / 12
Jakub ¦wietliczny 4 / 8
Cezary Cudowski 4 / 7
Adam Anusewicz 2 / 7
Antoni Zdanowicz 3 / 6
£ukasz Gregorczuk 2 / 6
Tomasz Sawicki 3 / 4
Pawe³ Juchnicki 1 / 0
Trener: Jaros³aw Olszañski
Asystent: Andriej Sinielnikow 

7


LUBUSKIE
 Jakub Wiêckowski 4 / 41
Jakub Kunc 4 / 38
Jakub Kochut 4 / 26
Dawid Bury 4 / 26
Marcin Lepko 4 / 18
Rafa³ Kopaczewski 4 / 13
Maksym Wieczorek 4 / 11
Grzegorz Kaczmarek 4 / 10
Dawid Wiktorski 4 / 10
Micha³ Grzeszak 3 / 6
Sebastian Kolañski 4 / 6
Jakub Kêsik 4 / 6

Trener: Bogus³aw Onufrowicz
Asystent: Kamil Czapla Asystent

8


WARMIÑSKO
MAZURSKIEOliwier Duchnowski 4 / 37
Hubert Zapadka 4 / 25
Tymoteusz Tañski 4 / 19
Adrian Bachmura 4 / 15
Rados³aw Ogonowski 4 / 14
Pawe³ Wojciechowski 4 / 13
Oskar Chrzanowski 4 / 13
Oliwier Koz³owski 4 / 8
Kacper Majchrowicz 4 / 6
Kacper Mirowski 4 / 6
Bartosz Mróz 4 / 4
Maksymilian Tañski 4 / 2

Trener: Rafa³ Kacprzak


W koñcowej klasyfikacji turnieju dru¿yny na miejscach 3-4 i 5-6 zostan± sklasyfikowane na podstawie w
kolejno¶ci:
- wiêkszej liczby punktów meczowych w ca³ym turnieju
- lepszej ró¿nicy punktów koszowych w ca³ym turnieju
- wiêkszej liczby zdobytych punktów koszowych w ca³ym turnieju
- losowania

Nagrody Zibiego